- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0, bodu=10, $$4 + \frac{8}{7} - 6=\textcolor{white}{-\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "kt07kt_0323_0312", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["float"] = -0.85714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-6}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{6}{7}", ["y"] = -6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4 + \\frac{8}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + \\frac{8}{7} - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.01, bodu=18, $$\frac{7 - 5}{1\frac{1}{5} - 3}=\textcolor{white}{-1\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "F1mvkL_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{10}{-9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{1}{9}", ["x"] = -1, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7 - 5}{1\\frac{1}{5} - 3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.02, bodu=11, $$(\frac{6 + 9}{(6 - 6)^3 + 3})^3=\textcolor{white}{125}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "gXUpva_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.0708, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 125, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{125}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "125", ["tex_float"] = "125", ["x"] = 125 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.02", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - 6)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - 6)^3 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6 + 9}{(6 - 6)^3 + 3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{6 + 9}{(6 - 6)^3 + 3})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.03, bodu=10, $$\frac{7}{7 - \frac{8}{6}}=\textcolor{white}{1\frac{4}{17}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "aO3WhW_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2352941176471, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{21}{17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{4}{17}", ["x"] = 1, ["y"] = 4, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{8}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7}{7 - \\frac{8}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.04, bodu=11, $$\frac{(\frac{-7 + 4}{7})^2}{3}=\textcolor{white}{\frac{3}{49}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "e1k3Tf_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.0632, ["reseni"] = { ["float"] = 0.061224489795918, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{9}{147}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3}{49}", ["y"] = 3, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 + 4}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-7 + 4}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-7 + 4}{7})^2}{3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.05, bodu=5, $$(5 - (7 - 8))^2 - 6=\textcolor{white}{30}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "cBu6bx_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.0648, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{30}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "30", ["x"] = 30 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (7 - 8)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 - (7 - 8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 - (7 - 8))^2 - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.06, bodu=12, $$(\frac{\frac{6}{-6 - (-6) + 3}}{6})^4=\textcolor{white}{\frac{1}{81}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "o5UMnw_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.0928, ["reseni"] = { ["float"] = 0.012345679012346, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{1}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{81}", ["y"] = 1, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.06", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-6)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-6) + 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6 - (-6) + 3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{6}{-6 - (-6) + 3}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{\\frac{6}{-6 - (-6) + 3}}{6})^4", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.07, bodu=11, $$\frac{-11 - 6}{6 \cdot 7}=\textcolor{white}{-\frac{17}{42}}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "jYuynG_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["float"] = -0.4047619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 42 }, ["render"] = "\\frac{-17}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{17}{42}", ["y"] = -17, ["z"] = 42 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11 - 6}{6 \\cdot 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.08, bodu=12, $$\frac{3 + 10}{6 \cdot 2}=\textcolor{white}{1\frac{1}{12}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "WGqx6W_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0833333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{13}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{12}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3 + 10}{6 \\cdot 2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.09, bodu=24, $$(-7 + 3\frac{1}{4}) \cdot (6 - 9)=\textcolor{white}{11{,}25}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "i6mnoG_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.29, ["reseni"] = { ["float"] = 11.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{45}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "11{,}25", ["x"] = 11, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + 3\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-7 + 3\\frac{1}{4}) \\cdot (6 - 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.1, bodu=12, $$\frac{-9 + (-10)}{-3 \cdot 6}=\textcolor{white}{1\frac{1}{18}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "PO3CQA_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["float"] = 1.0555555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-19}{-18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{18}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-9 + (-10)}{-3 \\cdot 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.11, bodu=6, $$-6 \cdot 4 \cdot 5=\textcolor{white}{-120}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "ywJ8FE_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -120, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-120}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-120", ["x"] = -120 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 \\cdot 4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.12, bodu=6, $$(7 + 7 + 5 + 6) \cdot 8=\textcolor{white}{200}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "OnoYz1_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 200, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{200}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "200", ["x"] = 200 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 7 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 7 + 5 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 7 + 5 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 + 7 + 5 + 6) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.13, bodu=16, $$7 \cdot (\frac{10 - 11}{-10})^2=\textcolor{white}{0{,}07}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "PiSjHH_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.1704, ["reseni"] = { ["float"] = 0.07, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 100 }, ["render"] = "\\frac{7}{100}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{100}", ["tex_float"] = "0{,}07", ["y"] = 7, ["z"] = 100 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 - 11}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10 - 11}{-10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 \\cdot (\\frac{10 - 11}{-10})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.14, bodu=14, $$8 + \frac{13}{4} + 8=\textcolor{white}{19{,}25}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "XXNxqa_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.14, ["reseni"] = { ["float"] = 19.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 77, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{77}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "19\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "19{,}25", ["x"] = 19, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{4} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "8 + \\frac{13}{4} + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.15, bodu=7, $$7 \cdot (5 - 8)^2 + 4=\textcolor{white}{67}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "b513IF_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.154, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 67, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{67}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "67", ["tex_float"] = "67", ["x"] = 67 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 - 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 \\cdot (5 - 8)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot (5 - 8)^2 + 4", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.16, bodu=29, $$(4\frac{5}{6} - 5) \cdot -4 \cdot 7=\textcolor{white}{4\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "4viDDp_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["float"] = 4.6666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{28}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{2}{3}", ["x"] = 4, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{6} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{6} - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{6} - 5) \\cdot -4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.17, bodu=16, $$\frac{(8 + 8) \cdot -8}{4}=\textcolor{white}{-32}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "0bRCNp_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.17, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -32, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-128}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-32", ["x"] = -32 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 8) \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(8 + 8) \\cdot -8}{4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.18, bodu=16, $$\frac{5 + 3}{5 \cdot 7}=\textcolor{white}{\frac{8}{35}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "oIIxuP_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["float"] = 0.22857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{8}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{8}{35}", ["y"] = 8, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{5 + 3}{5 \\cdot 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.19, bodu=8, $$-12 \cdot (-4 + 7)^2 \cdot 3=\textcolor{white}{-324}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "AgyHjd_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.194, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -324, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-324}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-324", ["tex_float"] = "-324", ["x"] = -324 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-4 + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 + 7)^2 \\cdot 3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot (-4 + 7)^2 \\cdot 3", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.2, bodu=9, $$-9 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 8=\textcolor{white}{-4032}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "2iPCzE_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4032, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-4032}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4032", ["tex_float"] = "-4032", ["x"] = -4032 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-9 \\cdot 7 \\cdot 8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.21, bodu=18, $$\frac{-8}{5 \cdot \frac{7}{9}}=\textcolor{white}{-2\frac{2}{35}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "KjFu6u_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["float"] = -2.0571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -72, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-72}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{2}{35}", ["x"] = -2, ["y"] = 2, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 \\cdot \\frac{7}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-8}{5 \\cdot \\frac{7}{9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.22, bodu=19, $$\frac{\frac{10 - 6}{5}}{9}=\textcolor{white}{\frac{4}{45}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "QRQXMf_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["float"] = 0.088888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{4}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{45}", ["y"] = 4, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 - 6}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{10 - 6}{5}}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.23, bodu=19, $$\frac{7}{\frac{-5}{6} - 4}=\textcolor{white}{-1\frac{13}{29}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "i39X6i_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["float"] = -1.448275862069, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -42, ["jmenovatel"] = 29 }, ["render"] = "\\frac{42}{-29}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{13}{29}", ["x"] = -1, ["y"] = 13, ["z"] = 29 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{6} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7}{\\frac{-5}{6} - 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.24, bodu=36, $$3\frac{4}{4} + (-9) + (2\frac{4}{6} - 8) \cdot -7=\textcolor{white}{32\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "oEroaT_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 32.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 97, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{97}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{1}{3}", ["x"] = 32, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{4} + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} - 8) \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{4}{4} + (-9) + (2\\frac{4}{6} - 8) \\cdot -7", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.25, bodu=21, $$\frac{\frac{13}{5 \cdot 9}}{4}=\textcolor{white}{\frac{13}{180}}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "URH2Am_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["float"] = 0.072222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 180 }, ["render"] = "\\frac{13}{180}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13}{180}", ["y"] = 13, ["z"] = 180 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{13}{5 \\cdot 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{13}{5 \\cdot 9}}{4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.26, bodu=10, $$11 \cdot 6 \cdot -10 + (-4)=\textcolor{white}{-664}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "hS7ysS_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -664, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-664}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-664", ["x"] = -664 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 6 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 6 \\cdot -10 + (-4)", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.27, bodu=39, $$(14 + 2 - 13)^2 \cdot 3\frac{2}{6} + 3=\textcolor{white}{33}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "3HqQEv_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.474, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{33}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "33", ["tex_float"] = "33", ["x"] = 33 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 2 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(14 + 2 - 13)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 + 2 - 13)^2 \\cdot 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 + 2 - 13)^2 \\cdot 3\\frac{2}{6} + 3", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.28, bodu=23, $$\frac{14}{-5} \cdot (8 - 12)=\textcolor{white}{11{,}2}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "ZOAlnX_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = 11.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{56}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "11{,}2", ["x"] = 11, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{14}{-5} \\cdot (8 - 12)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.29, bodu=61, $$1\frac{5}{7} + \frac{2}{\frac{3\frac{4}{8}}{10}}=\textcolor{white}{7\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "mHMwc5_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.69, ["reseni"] = { ["float"] = 7.4285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 52, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{52}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{3}{7}", ["x"] = 7, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{2}{\\frac{3\\frac{4}{8}}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} + \\frac{2}{\\frac{3\\frac{4}{8}}{10}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.3, bodu=12, $$(14 - 11 + (-10 - 7)) \cdot -14=\textcolor{white}{196}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "dpyeW8_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.3, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 196, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{196}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "196", ["x"] = 196 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 - 11 + (-10 - 7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 - 11 + (-10 - 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(14 - 11 + (-10 - 7)) \\cdot -14", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.31, bodu=28, $$(\frac{11 + 9}{6})^2 \cdot (8 - (-11))=\textcolor{white}{211\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "uzdROy_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.3536, ["reseni"] = { ["float"] = 211.11111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1900, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{1900}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "211\\frac{1}{9}", ["x"] = 211, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 + 9}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{11 + 9}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{11 + 9}{6})^2 \\cdot (8 - (-11))", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.32, bodu=43, $$(9 - (-11)) \cdot (4\frac{4}{10} + (-12) - 6)=\textcolor{white}{-272}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "IiwJ2Z_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -272, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-1360}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-272", ["x"] = -272 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} + (-12) - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{10} + (-12) - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(9 - (-11)) \\cdot (4\\frac{4}{10} + (-12) - 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.33, bodu=13, $$(10 \cdot -7 + (-3) - 6) \cdot 11=\textcolor{white}{-869}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "rLq3Hm_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.33, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -869, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-869}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-869", ["tex_float"] = "-869", ["x"] = -869 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -7 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -7 + (-3) - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 \\cdot -7 + (-3) - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 \\cdot -7 + (-3) - 6) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.34, bodu=68, $$11 - ((\frac{-8}{-12})^3 + 4\frac{5}{9} - 2\frac{3}{5})=\textcolor{white}{8\frac{101}{135}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "x8TJiC_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.754, ["reseni"] = { ["float"] = 8.7481481481481, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1181, ["jmenovatel"] = 135 }, ["render"] = "\\frac{1181}{135}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{101}{135}", ["x"] = 8, ["y"] = 101, ["z"] = 135 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-8}{-12})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{-8}{-12})^3 + 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{-8}{-12})^3 + 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - ((\\frac{-8}{-12})^3 + 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{3}{5})", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.35, bodu=14, $$8 - 8 \cdot (5 - 11)=\textcolor{white}{56}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "AvigJ7_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{56}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "56", ["x"] = 56 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(5 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (5 - 11)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - 8 \\cdot (5 - 11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.36, bodu=47, $$\frac{\frac{4\frac{2}{7} \cdot -10}{13}}{8}=\textcolor{white}{-\frac{75}{182}}$$return { ["body"] = 47, ["id"] = "xXcrIT_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.56, ["reseni"] = { ["float"] = -0.41208791208791, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -75, ["jmenovatel"] = 182 }, ["render"] = "\\frac{-300}{728}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{75}{182}", ["y"] = -75, ["z"] = 182 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{7} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7} \\cdot -10}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{2}{7} \\cdot -10}{13}}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.37, bodu=30, $$6 + \frac{11}{\frac{12}{7}}=\textcolor{white}{12\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "oQFGki_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["float"] = 12.416666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 149, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{149}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "12\\frac{5}{12}", ["x"] = 12, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{\\frac{12}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 + \\frac{11}{\\frac{12}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.38, bodu=31, $$\frac{15 + 8 \cdot 13}{9 - 4}=\textcolor{white}{23{,}8}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "hvbJCH_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.38, ["reseni"] = { ["float"] = 23.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 119, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{119}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "23{,}8", ["x"] = 23, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 + 8 \\cdot 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{15 + 8 \\cdot 13}{9 - 4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.39, bodu=31, $$\frac{16 + \frac{2}{-9}}{-11}=\textcolor{white}{-1\frac{43}{99}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "fEz3MB_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["float"] = -1.4343434343434, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -142, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{142}{-99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{43}{99}", ["x"] = -1, ["y"] = 43, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "16 + \\frac{2}{-9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16 + \\frac{2}{-9}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.4, bodu=51, $$\frac{-14}{5} + 2\frac{3}{11} - (14 - 12)=\textcolor{white}{-2\frac{29}{55}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "qem2UT_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["float"] = -2.5272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -139, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{-139}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{29}{55}", ["x"] = -2, ["y"] = 29, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{5} + 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-14}{5} + 2\\frac{3}{11} - (14 - 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.41, bodu=54, $$-16 \cdot 2\frac{5}{11} - (-9 + 12)^3 - 2=\textcolor{white}{-68\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 54, ["id"] = "AySECN_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.6212, ["reseni"] = { ["float"] = -68.272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -751, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-751}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-68\\frac{3}{11}", ["x"] = -68, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-9 + 12)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-16 \\cdot 2\\frac{5}{11} - (-9 + 12)^3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 2\\frac{5}{11} - (-9 + 12)^3 - 2", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.42, bodu=38, $$\frac{12 + (\frac{8}{12})^4}{(\frac{8}{8})^4}=\textcolor{white}{12\frac{16}{81}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "Ya0lYU_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.4596, ["reseni"] = { ["float"] = 12.197530864198, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 988, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{988}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "12\\frac{16}{81}", ["x"] = 12, ["y"] = 16, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{8}{12})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 + (\\frac{8}{12})^4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{8}{8})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{12 + (\\frac{8}{12})^4}{(\\frac{8}{8})^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.43, bodu=55, $$14 + (4\frac{5}{9} + 12) \cdot \frac{10}{13}=\textcolor{white}{26\frac{86}{117}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "Wa4lfj_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["float"] = 26.735042735043, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3128, ["jmenovatel"] = 117 }, ["render"] = "\\frac{3128}{117}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "26\\frac{86}{117}", ["x"] = 26, ["y"] = 86, ["z"] = 117 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{9} + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{9} + 12) \\cdot \\frac{10}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "14 + (4\\frac{5}{9} + 12) \\cdot \\frac{10}{13}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.44, bodu=36, $$\frac{12 \cdot 13}{9 + 10 + 11}=\textcolor{white}{5{,}2}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "rqFIeS_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 5.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{156}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "5{,}2", ["x"] = 5, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "9 + 10 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 13}{9 + 10 + 11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.45, bodu=37, $$8 \cdot (\frac{-4}{13} + 8 + 12)=\textcolor{white}{157\frac{7}{13}}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "tfncov_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = 157.53846153846, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2048, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{2048}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "157\\frac{7}{13}", ["x"] = 157, ["y"] = 7, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-4}{13} + 8 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-4}{13} + 8 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (\\frac{-4}{13} + 8 + 12)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.46, bodu=58, $$\frac{13}{3\frac{2}{9} + 6 - 12} \cdot -15=\textcolor{white}{70{,}2}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "rBQnET_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = 70.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 351, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{1755}{25}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "70\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "70{,}2", ["x"] = 70, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + 6 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{2}{9} + 6 - 12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{2}{9} + 6 - 12} \\cdot -15", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.47, bodu=60, $$-13 \cdot (-8 + 10)^4 \cdot 4\frac{3}{8} \cdot -10=\textcolor{white}{9100}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "lEgM8n_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.6768, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9100, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{36400}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9100", ["tex_float"] = "9100", ["x"] = 9100 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-8 + 10)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-13 \\cdot (-8 + 10)^4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-13 \\cdot (-8 + 10)^4 \\cdot 4\\frac{3}{8} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.48, bodu=65, $$-4 \cdot (11 - 3\frac{2}{6} \cdot (\frac{-10}{18})^2)=\textcolor{white}{-39\frac{215}{243}}$$return { ["body"] = 65, ["id"] = "sZOstu_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.7224, ["reseni"] = { ["float"] = -39.884773662551, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9692, ["jmenovatel"] = 243 }, ["render"] = "\\frac{-9692}{243}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-39\\frac{215}{243}", ["x"] = -39, ["y"] = 215, ["z"] = 243 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{18})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} \\cdot (\\frac{-10}{18})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "11 - 3\\frac{2}{6} \\cdot (\\frac{-10}{18})^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 3\\frac{2}{6} \\cdot (\\frac{-10}{18})^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-4 \\cdot (11 - 3\\frac{2}{6} \\cdot (\\frac{-10}{18})^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.49, bodu=85, $$(-4 - \frac{3\frac{4}{5}}{-13}) \cdot 4\frac{4}{7} \cdot -8=\textcolor{white}{135\frac{271}{455}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "iuWaUN_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = 135.5956043956, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61696, ["jmenovatel"] = 455 }, ["render"] = "\\frac{61696}{455}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "135\\frac{271}{455}", ["x"] = 135, ["y"] = 271, ["z"] = 455 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{5}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-4 - \\frac{3\\frac{4}{5}}{-13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - \\frac{3\\frac{4}{5}}{-13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-4 - \\frac{3\\frac{4}{5}}{-13}) \\cdot 4\\frac{4}{7} \\cdot -8", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.5, bodu=62, $$14 - 3\frac{4}{9} - \frac{-14}{\frac{-11}{10}}=\textcolor{white}{-2\frac{17}{99}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "aLt0eg_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = -2.1717171717172, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -215, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{-215}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{17}{99}", ["x"] = -2, ["y"] = 17, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-14}{\\frac{-11}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "14 - 3\\frac{4}{9} - \\frac{-14}{\\frac{-11}{10}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.51, bodu=51, $$12 \cdot \frac{15}{17} - (13 + (-7))^3=\textcolor{white}{-205\frac{7}{17}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "yslWJS_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.5968, ["reseni"] = { ["float"] = -205.41176470588, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3492, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{-3492}{17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-205\\frac{7}{17}", ["x"] = -205, ["y"] = 7, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "12 \\cdot \\frac{15}{17}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(13 + (-7))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 \\cdot \\frac{15}{17} - (13 + (-7))^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.52, bodu=64, $$\frac{\frac{4}{\frac{2\frac{4}{8}}{8}} - 7}{-11}=\textcolor{white}{-\frac{29}{55}}$$return { ["body"] = 64, ["id"] = "lWKFEC_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.72, ["reseni"] = { ["float"] = -0.52727272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{29}{-55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{29}{55}", ["y"] = -29, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{8}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{2\\frac{4}{8}}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{\\frac{2\\frac{4}{8}}{8}} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4}{\\frac{2\\frac{4}{8}}{8}} - 7}{-11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.53, bodu=90, $$2\frac{5}{8} \cdot -15 \cdot 2\frac{1}{7} \cdot 11=\textcolor{white}{-928{,}125}$$return { ["body"] = 90, ["id"] = "etOqTu_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.93, ["reseni"] = { ["float"] = -928.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7425, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-51975}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-928\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "-928{,}125", ["x"] = -928, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 \\cdot 2\\frac{1}{7} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} \\cdot -15 \\cdot 2\\frac{1}{7} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.54, bodu=92, $$(2\frac{3}{4} - (8 + (6 - 4)^2)) \cdot 4\frac{3}{9}=\textcolor{white}{-40\frac{1}{12}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "GmkOsV_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.942, ["reseni"] = { ["float"] = -40.083333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -481, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-481}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-40\\frac{1}{12}", ["x"] = -40, ["y"] = 1, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 - 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (6 - 4)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + (6 - 4)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{3}{4} - (8 + (6 - 4)^2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{4} - (8 + (6 - 4)^2))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{4} - (8 + (6 - 4)^2)) \\cdot 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.55, bodu=68, $$\frac{(\frac{3\frac{2}{6}}{12} - 11) \cdot -13}{9}=\textcolor{white}{15\frac{79}{162}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "h1KQMV_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 15.487654320988, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2509, ["jmenovatel"] = 162 }, ["render"] = "\\frac{2509}{162}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "15\\frac{79}{162}", ["x"] = 15, ["y"] = 79, ["z"] = 162 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{12} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{6}}{12} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{6}}{12} - 11) \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{3\\frac{2}{6}}{12} - 11) \\cdot -13}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.56, bodu=94, $$4\frac{5}{11} \cdot (\frac{13 \cdot 10}{3\frac{3}{8}} - 11)=\textcolor{white}{122\frac{173}{297}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "VWLfFZ_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = 122.58249158249, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36407, ["jmenovatel"] = 297 }, ["render"] = "\\frac{36407}{297}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "122\\frac{173}{297}", ["x"] = 122, ["y"] = 173, ["z"] = 297 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 \\cdot 10}{3\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 \\cdot 10}{3\\frac{3}{8}} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{13 \\cdot 10}{3\\frac{3}{8}} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{11} \\cdot (\\frac{13 \\cdot 10}{3\\frac{3}{8}} - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.57, bodu=210, $$2\frac{4}{9} \cdot (\frac{2\frac{3}{6}}{2\frac{5}{8}})^2 - (4\frac{3}{8} - 10)=\textcolor{white}{7\frac{26741}{31752}}$$return { ["body"] = 210, ["id"] = "3YH33U_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.7064, ["reseni"] = { ["float"] = 7.8421831695641, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 249005, ["jmenovatel"] = 31752 }, ["render"] = "\\frac{249005}{31752}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{26741}{31752}", ["x"] = 7, ["y"] = 26741, ["z"] = 31752 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{6}}{2\\frac{5}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{3}{6}}{2\\frac{5}{8}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} \\cdot (\\frac{2\\frac{3}{6}}{2\\frac{5}{8}})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{8} - 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} \\cdot (\\frac{2\\frac{3}{6}}{2\\frac{5}{8}})^2 - (4\\frac{3}{8} - 10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.58, bodu=71, $$(7 + 1\frac{3}{9}) \cdot (14 + 13 - 13 - (-8))=\textcolor{white}{183\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "0YPRXN_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = 183.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 550, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{550}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "183\\frac{1}{3}", ["x"] = 183, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 1\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 + 13 - 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 + 13 - 13 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 + 13 - 13 - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(7 + 1\\frac{3}{9}) \\cdot (14 + 13 - 13 - (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.59, bodu=100, $$-14 - 1\frac{1}{5} - 8 - (3 - (-14) + 6)^2=\textcolor{white}{-552{,}2}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "TC7bUc_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.002, ["reseni"] = { ["float"] = -552.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2761, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-2761}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-552\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-552{,}2", ["x"] = -552, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 - 1\\frac{1}{5} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - (-14) + 6", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3 - (-14) + 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-14 - 1\\frac{1}{5} - 8 - (3 - (-14) + 6)^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.6, bodu=52, $$-14 - ((\frac{-9}{-12})^2 - 6 \cdot -10)=\textcolor{white}{-74\frac{9}{16}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "ZMoVa5_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = -74.5625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1193, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{-1193}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-74\\frac{9}{16}", ["x"] = -74, ["y"] = 9, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-9}{-12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{-9}{-12})^2 - 6 \\cdot -10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{-9}{-12})^2 - 6 \\cdot -10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-14 - ((\\frac{-9}{-12})^2 - 6 \\cdot -10)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.61, bodu=75, $$6 \cdot \frac{13 + 10 - (-8)}{1\frac{1}{6} + (-5)}=\textcolor{white}{-48\frac{12}{23}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "pGRVhT_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = -48.521739130435, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1116, ["jmenovatel"] = 23 }, ["render"] = "\\frac{-1116}{23}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-48\\frac{12}{23}", ["x"] = -48, ["y"] = 12, ["z"] = 23 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 10 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{13 + 10 - (-8)}{1\\frac{1}{6} + (-5)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 \\cdot \\frac{13 + 10 - (-8)}{1\\frac{1}{6} + (-5)}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.62, bodu=131, $$\frac{13}{3\frac{3}{5} + \frac{-14}{-11} + 4\frac{3}{8} + 4\frac{5}{7}}=\textcolor{white}{\frac{40040}{43003}}$$return { ["body"] = 131, ["id"] = "rkelK6_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.22, ["reseni"] = { ["float"] = 0.93109783038393, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40040, ["jmenovatel"] = 43003 }, ["render"] = "\\frac{40040}{43003}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{40040}{43003}", ["y"] = 40040, ["z"] = 43003 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-14}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + \\frac{-14}{-11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + 4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + \\frac{-14}{-11} + 4\\frac{3}{8} + 4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{13}{3\\frac{3}{5} + \\frac{-14}{-11} + 4\\frac{3}{8} + 4\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.63, bodu=78, $$(13 - (-9)) \cdot \frac{9}{-20} \cdot 3\frac{3}{9}=\textcolor{white}{-33}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "2wPFu5_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -33, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-990}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-33", ["tex_float"] = "-33", ["x"] = -33 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(13 - (-9)) \\cdot \\frac{9}{-20}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 - (-9)) \\cdot \\frac{9}{-20} \\cdot 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.64, bodu=105, $$3\frac{3}{7} \cdot -18 \cdot (\frac{-4 + 1\frac{1}{2}}{10} + 15)=\textcolor{white}{-910\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "XZ5gEH_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = -910.28571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6372, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-25488}{28}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-910\\frac{2}{7}", ["x"] = -910, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot -18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4 + 1\\frac{1}{2}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4 + 1\\frac{1}{2}}{10} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-4 + 1\\frac{1}{2}}{10} + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot -18 \\cdot (\\frac{-4 + 1\\frac{1}{2}}{10} + 15)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.65, bodu=164, $$1\frac{1}{6} - \frac{1\frac{1}{8}}{9} - (-14 + (-17))^2 \cdot -5=\textcolor{white}{4806\frac{1}{24}}$$return { ["body"] = 164, ["id"] = "wcW1ww_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.4348, ["reseni"] = { ["float"] = 4806.0416666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 115345, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{115345}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4806\\frac{1}{24}", ["x"] = 4806, ["y"] = 1, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{8}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - \\frac{1\\frac{1}{8}}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-14 + (-17))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-14 + (-17))^2 \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - \\frac{1\\frac{1}{8}}{9} - (-14 + (-17))^2 \\cdot -5", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.66, bodu=81, $$5 \cdot 9 \cdot (16 - (-10 - 1\frac{4}{7}))=\textcolor{white}{1240\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 81, ["id"] = "nN6uQp_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.86, ["reseni"] = { ["float"] = 1240.7142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8685, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{8685}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1240\\frac{5}{7}", ["x"] = 1240, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - 1\\frac{4}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 - (-10 - 1\\frac{4}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(16 - (-10 - 1\\frac{4}{7}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (16 - (-10 - 1\\frac{4}{7}))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot 9 \\cdot (16 - (-10 - 1\\frac{4}{7}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.67, bodu=138, $$15 \cdot 7 \cdot 1\frac{4}{11} - (2\frac{1}{5} + 4\frac{1}{5} + (-11))=\textcolor{white}{147\frac{43}{55}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "rt8wEW_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = 147.78181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8128, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{8128}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "147\\frac{43}{55}", ["x"] = 147, ["y"] = 43, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 7 \\cdot 1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{5} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} + 4\\frac{1}{5} + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{5} + 4\\frac{1}{5} + (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot 7 \\cdot 1\\frac{4}{11} - (2\\frac{1}{5} + 4\\frac{1}{5} + (-11))", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.68, bodu=61, $$\frac{(\frac{-10}{-11 + 11 + 4})^2 \cdot -4}{-7 - 10}=\textcolor{white}{1\frac{8}{17}}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "S6syIL_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.6916, ["reseni"] = { ["float"] = 1.4705882352941, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 17 }, ["render"] = "\\frac{-25}{-17}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{8}{17}", ["x"] = 1, ["y"] = 8, ["z"] = 17 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 11 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-11 + 11 + 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-10}{-11 + 11 + 4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-10}{-11 + 11 + 4})^2 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{-10}{-11 + 11 + 4})^2 \\cdot -4}{-7 - 10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.69, bodu=124, $$(\frac{-9}{\frac{(1\frac{1}{7} - 4\frac{1}{7})^2}{-14} + (-12 + 12)^4})^2=\textcolor{white}{196}$$return { ["body"] = 124, ["id"] = "JidUpM_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.1732, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 196, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{196}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "196", ["x"] = 196 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.69", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7})^2}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-12 + 12)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7})^2}{-14} + (-12 + 12)^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{\\frac{(1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7})^2}{-14} + (-12 + 12)^4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-9}{\\frac{(1\\frac{1}{7} - 4\\frac{1}{7})^2}{-14} + (-12 + 12)^4})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.7, bodu=209, $$1\frac{5}{12} - (4\frac{4}{12} + 3\frac{1}{5} - 11) - (4\frac{1}{6} + (-14)) - 4\frac{2}{10}=\textcolor{white}{10\frac{31}{60}}$$return { ["body"] = 209, ["id"] = "UTdyUG_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.7, ["reseni"] = { ["float"] = 10.516666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 631, ["jmenovatel"] = 60 }, ["render"] = "\\frac{3155}{300}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{31}{60}", ["x"] = 10, ["y"] = 31, ["z"] = 60 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - (4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5} - 11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{6} + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{6} + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - (4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5} - 11) - (4\\frac{1}{6} + (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{12} - (4\\frac{4}{12} + 3\\frac{1}{5} - 11) - (4\\frac{1}{6} + (-14)) - 4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.71, bodu=88, $$\frac{\frac{-8}{-12 - 3\frac{4}{7}} \cdot 13}{5}=\textcolor{white}{1\frac{183}{545}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "4Yo7oJ_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 1.3357798165138, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 728, ["jmenovatel"] = 545 }, ["render"] = "\\frac{728}{545}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{183}{545}", ["x"] = 1, ["y"] = 183, ["z"] = 545 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-12 - 3\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-12 - 3\\frac{4}{7}} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{-12 - 3\\frac{4}{7}} \\cdot 13}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.72, bodu=123, $$13 - (-7) + (-10) - (\frac{16}{3\frac{1}{5}})^4 \cdot 12=\textcolor{white}{-7490}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "WHgElD_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.1704, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7490, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7490}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7490", ["x"] = -7490 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-7) + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{3\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{16}{3\\frac{1}{5}})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{16}{3\\frac{1}{5}})^4 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 - (-7) + (-10) - (\\frac{16}{3\\frac{1}{5}})^4 \\cdot 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.73, bodu=182, $$4\frac{5}{13} \cdot (10 - 11 \cdot (2\frac{5}{9} - (2\frac{2}{4} + 2\frac{4}{8})^2))=\textcolor{white}{1126\frac{14}{39}}$$return { ["body"] = 182, ["id"] = "cIMGsu_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.5404, ["reseni"] = { ["float"] = 1126.358974359, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43928, ["jmenovatel"] = 39 }, ["render"] = "\\frac{131784}{117}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1126\\frac{14}{39}", ["x"] = 1126, ["y"] = 14, ["z"] = 39 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 - 11 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 11 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{13} \\cdot (10 - 11 \\cdot (2\\frac{5}{9} - (2\\frac{2}{4} + 2\\frac{4}{8})^2))", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.74, bodu=278, $$\frac{(\frac{3\frac{2}{6}}{9})^2 + 2\frac{3}{7}}{(1\frac{3}{7} + 3\frac{3}{6}) \cdot 4\frac{2}{4}}=\textcolor{white}{\frac{52372}{452709}}$$return { ["body"] = 278, ["id"] = "np6yWl_0323_0312", ["obtiznost"] = 2.0716, ["reseni"] = { ["float"] = 0.11568579374388, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 52372, ["jmenovatel"] = 452709 }, ["render"] = "\\frac{366604}{3168963}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{52372}{452709}", ["y"] = 52372, ["z"] = 452709 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{6}}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{2}{6}}{9})^2 + 2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} + 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{7} + 3\\frac{3}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{7} + 3\\frac{3}{6}) \\cdot 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{3\\frac{2}{6}}{9})^2 + 2\\frac{3}{7}}{(1\\frac{3}{7} + 3\\frac{3}{6}) \\cdot 4\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.75, bodu=151, $$4\frac{1}{11} + (3\frac{3}{8} - \frac{-11}{11 + 9}) \cdot 4\frac{5}{6}=\textcolor{white}{23\frac{163}{2640}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "N1d78a_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = 23.061742424242, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 60883, ["jmenovatel"] = 2640 }, ["render"] = "\\frac{60883}{2640}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{163}{2640}", ["x"] = 23, ["y"] = 163, ["z"] = 2640 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-11}{11 + 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{8} - \\frac{-11}{11 + 9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} - \\frac{-11}{11 + 9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{8} - \\frac{-11}{11 + 9}) \\cdot 4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{11} + (3\\frac{3}{8} - \\frac{-11}{11 + 9}) \\cdot 4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.76, bodu=94, $$\frac{-13}{-11} \cdot -21 - (1\frac{4}{7} - 13)=\textcolor{white}{-13\frac{30}{77}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "21buFJ_0323_0312", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = -13.38961038961, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1031, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{-1031}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{30}{77}", ["x"] = -13, ["y"] = 30, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-11} \\cdot -21", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{7} - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{7} - 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-11} \\cdot -21 - (1\\frac{4}{7} - 13)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.77, bodu=154, $$2\frac{5}{7} + 18 - (\frac{-9 - 19}{2\frac{5}{11}} + (-8 + 3\frac{4}{8}))=\textcolor{white}{36\frac{235}{378}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "G42Vc8_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = 36.621693121693, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13843, ["jmenovatel"] = 378 }, ["render"] = "\\frac{13843}{378}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "36\\frac{235}{378}", ["x"] = 36, ["y"] = 235, ["z"] = 378 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} + 18", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 19", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 - 19}{2\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9 - 19}{2\\frac{5}{11}} + (-8 + 3\\frac{4}{8})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-9 - 19}{2\\frac{5}{11}} + (-8 + 3\\frac{4}{8}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} + 18 - (\\frac{-9 - 19}{2\\frac{5}{11}} + (-8 + 3\\frac{4}{8}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.78, bodu=155, $$-15 \cdot (4\frac{4}{10} + 4\frac{1}{5} - (-10)) + \frac{1\frac{4}{10}}{11}=\textcolor{white}{-278\frac{48}{55}}$$return { ["body"] = 155, ["id"] = "TRsBIQ_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.38, ["reseni"] = { ["float"] = -278.87272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15338, ["jmenovatel"] = 55 }, ["render"] = "\\frac{-15338}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-278\\frac{48}{55}", ["x"] = -278, ["y"] = 48, ["z"] = 55 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} + 4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} + 4\\frac{1}{5} - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{10} + 4\\frac{1}{5} - (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-15 \\cdot (4\\frac{4}{10} + 4\\frac{1}{5} - (-10))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{10}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 \\cdot (4\\frac{4}{10} + 4\\frac{1}{5} - (-10)) + \\frac{1\\frac{4}{10}}{11}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.79, bodu=126, $$3\frac{1}{4} \cdot \frac{-10 \cdot -8}{-15 - 1\frac{5}{13}}=\textcolor{white}{-15\frac{185}{213}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "vC0ykD_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -15.868544600939, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3380, ["jmenovatel"] = 213 }, ["render"] = "\\frac{-13520}{852}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{185}{213}", ["x"] = -15, ["y"] = 185, ["z"] = 213 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-10 \\cdot -8}{-15 - 1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} \\cdot \\frac{-10 \\cdot -8}{-15 - 1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.8, bodu=192, $$\frac{\frac{1\frac{5}{12}}{3\frac{2}{4}}}{-6 - 2\frac{5}{10} \cdot (3\frac{1}{10} - (-14))}=\textcolor{white}{-\frac{34}{4095}}$$return { ["body"] = 192, ["id"] = "WcsHOx_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.6, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0083028083028083, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -34, ["jmenovatel"] = 4095 }, ["render"] = "\\frac{68}{-8190}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{34}{4095}", ["y"] = -34, ["z"] = 4095 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{12}}{3\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{10} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{10} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} \\cdot (3\\frac{1}{10} - (-14))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 - 2\\frac{5}{10} \\cdot (3\\frac{1}{10} - (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{5}{12}}{3\\frac{2}{4}}}{-6 - 2\\frac{5}{10} \\cdot (3\\frac{1}{10} - (-14))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.81, bodu=160, $$-12 \cdot (3\frac{2}{6} + (-18) - 4\frac{5}{13}) \cdot \frac{3\frac{5}{10}}{8}=\textcolor{white}{100\frac{1}{52}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "9ypNAN_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = 100.01923076923, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5201, ["jmenovatel"] = 52 }, ["render"] = "\\frac{62412}{624}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "100\\frac{1}{52}", ["x"] = 100, ["y"] = 1, ["z"] = 52 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{6} + (-18) - 4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{6} + (-18) - 4\\frac{5}{13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{10}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{6} + (-18) - 4\\frac{5}{13}) \\cdot \\frac{3\\frac{5}{10}}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot (3\\frac{2}{6} + (-18) - 4\\frac{5}{13}) \\cdot \\frac{3\\frac{5}{10}}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.82, bodu=132, $$\frac{15}{16 \cdot ((15 + (-13))^4 + 3\frac{2}{5}) \cdot (2\frac{1}{8} + (-5))}=\textcolor{white}{-\frac{75}{4462}}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "DY5lK4_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.2268, ["reseni"] = { ["float"] = -0.016808606006275, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -75, ["jmenovatel"] = 4462 }, ["render"] = "\\frac{75}{-4462}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{75}{4462}", ["y"] = -75, ["z"] = 4462 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(15 + (-13))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + (-13))^4 + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((15 + (-13))^4 + 3\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 \\cdot ((15 + (-13))^4 + 3\\frac{2}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{8} + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 \\cdot ((15 + (-13))^4 + 3\\frac{2}{5}) \\cdot (2\\frac{1}{8} + (-5))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{15}{16 \\cdot ((15 + (-13))^4 + 3\\frac{2}{5}) \\cdot (2\\frac{1}{8} + (-5))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.83, bodu=128, $$(-16 + 12)^4 + (-11 - 1\frac{2}{2})^2 \cdot (-11 - 1\frac{1}{9} + (-20))=\textcolor{white}{-5170\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 128, ["id"] = "k4kZct_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.2008, ["reseni"] = { ["float"] = -5170.7777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -46537, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-46537}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5170\\frac{7}{9}", ["x"] = -5170, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-16 + 12)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1\\frac{2}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 1\\frac{2}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-11 - 1\\frac{2}{2})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 1\\frac{1}{9} + (-20)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 - 1\\frac{1}{9} + (-20))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-11 - 1\\frac{2}{2})^2 \\cdot (-11 - 1\\frac{1}{9} + (-20))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-16 + 12)^4 + (-11 - 1\\frac{2}{2})^2 \\cdot (-11 - 1\\frac{1}{9} + (-20))", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.84, bodu=134, $$\frac{18 \cdot (4\frac{5}{11} - 2\frac{1}{8}) + (-17)}{\frac{-19}{10}}=\textcolor{white}{-13\frac{51}{418}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "T56auu_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.24, ["reseni"] = { ["float"] = -13.122009569378, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5485, ["jmenovatel"] = 418 }, ["render"] = "\\frac{10970}{-836}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{51}{418}", ["x"] = -13, ["y"] = 51, ["z"] = 418 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{11} - 2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{11} - 2\\frac{1}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "18 \\cdot (4\\frac{5}{11} - 2\\frac{1}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot (4\\frac{5}{11} - 2\\frac{1}{8}) + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-19}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{18 \\cdot (4\\frac{5}{11} - 2\\frac{1}{8}) + (-17)}{\\frac{-19}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.85, bodu=200, $$\frac{16 + 15}{\frac{1\frac{4}{10}}{1\frac{2}{6}} - \frac{4\frac{3}{6}}{2\frac{3}{7}}}=\textcolor{white}{-38\frac{166}{273}}$$return { ["body"] = 200, ["id"] = "y0hrmV_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.65, ["reseni"] = { ["float"] = -38.608058608059, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10540, ["jmenovatel"] = 273 }, ["render"] = "\\frac{10540}{-273}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-38\\frac{166}{273}", ["x"] = -38, ["y"] = 166, ["z"] = 273 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{10}}{1\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{6}}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{10}}{1\\frac{2}{6}} - \\frac{4\\frac{3}{6}}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{16 + 15}{\\frac{1\\frac{4}{10}}{1\\frac{2}{6}} - \\frac{4\\frac{3}{6}}{2\\frac{3}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.86, bodu=202, $$\frac{\frac{-18}{3\frac{2}{7}}}{1\frac{2}{8} - 8} - 1\frac{4}{13} \cdot 3\frac{4}{7}=\textcolor{white}{-3\frac{5392}{6279}}$$return { ["body"] = 202, ["id"] = "WmxloH_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.66, ["reseni"] = { ["float"] = -3.8587354674311, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24229, ["jmenovatel"] = 6279 }, ["render"] = "\\frac{-24229}{6279}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{5392}{6279}", ["x"] = -3, ["y"] = 5392, ["z"] = 6279 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18}{3\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{8} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-18}{3\\frac{2}{7}}}{1\\frac{2}{8} - 8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{13} \\cdot 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-18}{3\\frac{2}{7}}}{1\\frac{2}{8} - 8} - 1\\frac{4}{13} \\cdot 3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.87, bodu=139, $$-13 - 4 - ((-14 + 12)^3 - (\frac{1\frac{5}{8}}{4\frac{1}{5}} + 8))=\textcolor{white}{-\frac{103}{168}}$$return { ["body"] = 139, ["id"] = "P8XUPE_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.2736, ["reseni"] = { ["float"] = -0.61309523809524, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -103, ["jmenovatel"] = 168 }, ["render"] = "\\frac{-103}{168}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{103}{168}", ["y"] = -103, ["z"] = 168 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-14 + 12)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}} + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-14 + 12)^3 - (\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}} + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((-14 + 12)^3 - (\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}} + 8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 - 4 - ((-14 + 12)^3 - (\\frac{1\\frac{5}{8}}{4\\frac{1}{5}} + 8))", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.88, bodu=173, $$(-10 + 14)^2 - 2\frac{1}{8} - \frac{-18 \cdot 2\frac{2}{8}}{3\frac{3}{6}}=\textcolor{white}{25\frac{25}{56}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "2CuPtY_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.4868, ["reseni"] = { ["float"] = 25.446428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1425, ["jmenovatel"] = 56 }, ["render"] = "\\frac{1425}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "25\\frac{25}{56}", ["x"] = 25, ["y"] = 25, ["z"] = 56 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-10 + 14)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 + 14)^2 - 2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 \\cdot 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-18 \\cdot 2\\frac{2}{8}}{3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-10 + 14)^2 - 2\\frac{1}{8} - \\frac{-18 \\cdot 2\\frac{2}{8}}{3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.89, bodu=243, $$(2\frac{4}{10} + 1\frac{1}{9}) \cdot 3\frac{5}{9} \cdot 1\frac{2}{6} \cdot (-19 - 1\frac{4}{7})=\textcolor{white}{-342\frac{394}{945}}$$return { ["body"] = 243, ["id"] = "LwkTFO_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.89, ["reseni"] = { ["float"] = -342.41693121693, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -323584, ["jmenovatel"] = 945 }, ["render"] = "\\frac{-2912256}{8505}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-342\\frac{394}{945}", ["x"] = -342, ["y"] = 394, ["z"] = 945 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{10} + 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} + 1\\frac{1}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} + 1\\frac{1}{9}) \\cdot 3\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 - 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-19 - 1\\frac{4}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{10} + 1\\frac{1}{9}) \\cdot 3\\frac{5}{9} \\cdot 1\\frac{2}{6} \\cdot (-19 - 1\\frac{4}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.9, bodu=175, $$4\frac{5}{12} \cdot (20 + 19 \cdot -9) + (-18) - (3\frac{4}{11} - 2\frac{2}{8})=\textcolor{white}{-686\frac{1}{33}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "lzNnmP_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.5, ["reseni"] = { ["float"] = -686.0303030303, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22639, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-362224}{528}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-686\\frac{1}{33}", ["x"] = -686, ["y"] = 1, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "20 + 19 \\cdot -9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(20 + 19 \\cdot -9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} \\cdot (20 + 19 \\cdot -9)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} \\cdot (20 + 19 \\cdot -9) + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{5}{12} \\cdot (20 + 19 \\cdot -9) + (-18) - (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.91, bodu=144, $$10 + \frac{\frac{-13 \cdot 4\frac{3}{13}}{9}}{-21 + 4\frac{3}{10}}=\textcolor{white}{10\frac{550}{1503}}$$return { ["body"] = 144, ["id"] = "QkEFeK_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.31, ["reseni"] = { ["float"] = 10.365934797073, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15580, ["jmenovatel"] = 1503 }, ["render"] = "\\frac{15580}{1503}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{550}{1503}", ["x"] = 10, ["y"] = 550, ["z"] = 1503 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13 \\cdot 4\\frac{3}{13}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 + 4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-13 \\cdot 4\\frac{3}{13}}{9}}{-21 + 4\\frac{3}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + \\frac{\\frac{-13 \\cdot 4\\frac{3}{13}}{9}}{-21 + 4\\frac{3}{10}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.92, bodu=213, $$\frac{3\frac{2}{11} \cdot 1\frac{3}{7} \cdot \frac{18}{3\frac{1}{7}}}{17 - 1\frac{1}{10}}=\textcolor{white}{1\frac{4087}{6413}}$$return { ["body"] = 213, ["id"] = "BfR7NM_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.72, ["reseni"] = { ["float"] = 1.637299235927, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10500, ["jmenovatel"] = 6413 }, ["render"] = "\\frac{31500}{19239}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{4087}{6413}", ["x"] = 1, ["y"] = 4087, ["z"] = 6413 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18}{3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{18}{3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{2}{11} \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{18}{3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 1\\frac{1}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{11} \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{18}{3\\frac{1}{7}}}{17 - 1\\frac{1}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.93, bodu=243, $$(1\frac{3}{9} - 3\frac{2}{8} + 4\frac{4}{9} - 1\frac{5}{12}) \cdot (8 + (-15 - 5)^2)=\textcolor{white}{453\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 243, ["id"] = "JcJc4a_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.8904, ["reseni"] = { ["float"] = 453.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1360, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{4080}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "453\\frac{1}{3}", ["x"] = 453, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{8} + 4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{8} + 4\\frac{4}{9} - 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{8} + 4\\frac{4}{9} - 1\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-15 - 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (-15 - 5)^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + (-15 - 5)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{9} - 3\\frac{2}{8} + 4\\frac{4}{9} - 1\\frac{5}{12}) \\cdot (8 + (-15 - 5)^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.94, bodu=151, $$\frac{1\frac{1}{10}}{(-4 - (14 - 11)^3) \cdot (12 - 3\frac{4}{8})}=\textcolor{white}{-\frac{11}{2635}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "4e4dxj_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.3512, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0041745730550285, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 2635 }, ["render"] = "\\frac{22}{-5270}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11}{2635}", ["y"] = -11, ["z"] = 2635 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(14 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-4 - (14 - 11)^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - (14 - 11)^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 3\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-4 - (14 - 11)^3) \\cdot (12 - 3\\frac{4}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{10}}{(-4 - (14 - 11)^3) \\cdot (12 - 3\\frac{4}{8})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.95, bodu=183, $$-20 \cdot \frac{2\frac{4}{12} \cdot -5}{1\frac{3}{10} - \frac{-12}{4\frac{5}{12}}}=\textcolor{white}{58\frac{554}{6387}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "25vbcD_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = 58.08673868796, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 371000, ["jmenovatel"] = 6387 }, ["render"] = "\\frac{371000}{6387}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "58\\frac{554}{6387}", ["x"] = 58, ["y"] = 554, ["z"] = 6387 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{12} \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - \\frac{-12}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{12} \\cdot -5}{1\\frac{3}{10} - \\frac{-12}{4\\frac{5}{12}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-20 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{12} \\cdot -5}{1\\frac{3}{10} - \\frac{-12}{4\\frac{5}{12}}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.96, bodu=185, $$\frac{-15 \cdot 23}{\frac{-12}{2\frac{2}{10}} \cdot (4\frac{2}{8} - 4\frac{4}{8})}=\textcolor{white}{-253}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "ASc1Wb_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -253, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-3795}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-253", ["tex_float"] = "-253", ["x"] = -253 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 23", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{2\\frac{2}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} - 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} - 4\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-12}{2\\frac{2}{10}} \\cdot (4\\frac{2}{8} - 4\\frac{4}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-15 \\cdot 23}{\\frac{-12}{2\\frac{2}{10}} \\cdot (4\\frac{2}{8} - 4\\frac{4}{8})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.97, bodu=187, $$-3 \cdot 1\frac{2}{8} \cdot (17 - 2\frac{4}{10} - 3\frac{2}{9}) \cdot 11=\textcolor{white}{-469\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 187, ["id"] = "KSknP5_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.57, ["reseni"] = { ["float"] = -469.33333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1408, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-84480}{180}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-469\\frac{1}{3}", ["x"] = -469, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 2\\frac{4}{10} - 3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(17 - 2\\frac{4}{10} - 3\\frac{2}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(17 - 2\\frac{4}{10} - 3\\frac{2}{9}) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-3 \\cdot 1\\frac{2}{8} \\cdot (17 - 2\\frac{4}{10} - 3\\frac{2}{9}) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.98, bodu=188, $$\frac{1\frac{1}{7}}{15} - (2\frac{1}{9} + 1\frac{2}{7} + 18 + 17 \cdot 19)=\textcolor{white}{-344\frac{101}{315}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "1ntizw_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = -344.32063492063, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -108461, ["jmenovatel"] = 315 }, ["render"] = "\\frac{-2277681}{6615}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-344\\frac{101}{315}", ["x"] = -344, ["y"] = 101, ["z"] = 315 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7}}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{9} + 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{9} + 1\\frac{2}{7} + 18", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{9} + 1\\frac{2}{7} + 18 + 17 \\cdot 19", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{9} + 1\\frac{2}{7} + 18 + 17 \\cdot 19)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7}}{15} - (2\\frac{1}{9} + 1\\frac{2}{7} + 18 + 17 \\cdot 19)", ["typ"] = "minus" } }

seed: gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.99, bodu=172, $$3\frac{4}{12} \cdot (8 + 7)^2 - \frac{\frac{2\frac{3}{6}}{-16}}{4}=\textcolor{white}{750\frac{5}{128}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "eXLXNw_0323_0312", ["obtiznost"] = 1.4804, ["reseni"] = { ["float"] = 750.0390625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 96005, ["jmenovatel"] = 128 }, ["render"] = "\\frac{96005}{128}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "750\\frac{5}{128}", ["x"] = 750, ["y"] = 5, ["z"] = 128 }, ["seed"] = "gjFxjnJ9SYnw6QiqP4GT_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} \\cdot (8 + 7)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{6}}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{3}{6}}{-16}}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} \\cdot (8 + 7)^2 - \\frac{\\frac{2\\frac{3}{6}}{-16}}{4}", ["typ"] = "minus" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: