- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0, bodu=10, $$\frac{10}{10} \cdot 7=\textcolor{white}{7}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "WadwgY_0225_1653", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{7}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7", ["x"] = 7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{10} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.01, bodu=5, $$5 \cdot (-4 + (-9)) + 8=\textcolor{white}{-57}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "Q4jUAF_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.01, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -57, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-57}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-57", ["tex_float"] = "-57", ["x"] = -57 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (-4 + (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot (-4 + (-9)) + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.02, bodu=5, $$5 - (7 - (6 + 7))=\textcolor{white}{11}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "ZjBQk8_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{11}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11", ["x"] = 11 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (6 + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - (6 + 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (7 - (6 + 7))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.03, bodu=10, $$7 \cdot \frac{4}{-4}=\textcolor{white}{-7}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "M9DkNc_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.03, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7", ["x"] = -7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{4}{-4}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.04, bodu=5, $$(8 - (-5)) \cdot (6 - 11)=\textcolor{white}{-65}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "DpiE0r_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-65}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-65", ["tex_float"] = "-65", ["x"] = -65 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(8 - (-5)) \\cdot (6 - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.05, bodu=11, $$5 - (\frac{7}{7})^2 + 10=\textcolor{white}{14}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "O2O69R_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.0508, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{14}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14", ["x"] = 14 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "5 - (\\frac{7}{7})^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (\\frac{7}{7})^2 + 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.06, bodu=5, $$(6 - (-8) + 8 + 7) \cdot 10=\textcolor{white}{290}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "UU9XC9_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 290, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{290}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "290", ["x"] = 290 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "6 - (-8) + 8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 - (-8) + 8 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 - (-8) + 8 + 7) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.07, bodu=22, $$2 + 2\frac{2}{6} + 9 + 9 + 8=\textcolor{white}{30\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "5nZ0IB_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = 30.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 91, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{91}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "30\\frac{1}{3}", ["x"] = 30, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2 + 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 9 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2 + 2\\frac{2}{6} + 9 + 9 + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.08, bodu=23, $$\frac{8}{\frac{4\frac{3}{8}}{8} - 7}=\textcolor{white}{-1\frac{99}{413}}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "mjmFNU_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = -1.2397094430993, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -512, ["jmenovatel"] = 413 }, ["render"] = "\\frac{512}{-413}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{99}{413}", ["x"] = -1, ["y"] = 99, ["z"] = 413 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{8} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{8}{\\frac{4\\frac{3}{8}}{8} - 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.09, bodu=6, $$(11 - 7) \cdot 12 \cdot 6=\textcolor{white}{288}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "NuPg6t_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 288, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{288}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "288", ["x"] = 288 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 - 7) \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(11 - 7) \\cdot 12 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.1, bodu=12, $$7 \cdot \frac{7}{8 + 10}=\textcolor{white}{2\frac{13}{18}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "5Mqn5q_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["float"] = 2.7222222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{49}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{13}{18}", ["x"] = 2, ["y"] = 13, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{8 + 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{7}{8 + 10}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.11, bodu=29, $$(\frac{9}{-7})^2 \cdot 4\frac{2}{5}=\textcolor{white}{7\frac{67}{245}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "RJ6ox3_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.362, ["reseni"] = { ["float"] = 7.2734693877551, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1782, ["jmenovatel"] = 245 }, ["render"] = "\\frac{1782}{245}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{67}{245}", ["x"] = 7, ["y"] = 67, ["z"] = 245 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{-7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{-7})^2 \\cdot 4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.12, bodu=58, $$(\frac{2\frac{2}{6} + (-6)}{5 + 4})^2=\textcolor{white}{\frac{121}{729}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "xXMxGz_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = 0.16598079561043, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 121, ["jmenovatel"] = 729 }, ["render"] = "\\frac{121}{729}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{121}{729}", ["y"] = 121, ["z"] = 729 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.12", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{6} + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6} + (-6)}{5 + 4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{6} + (-6)}{5 + 4})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.13, bodu=50, $$(-8 - (3\frac{1}{3} + (-5))^3) \cdot 4\frac{4}{8}=\textcolor{white}{-15\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "2Ehlhn_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.5908, ["reseni"] = { ["float"] = -15.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -91, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-819}{54}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{1}{6}", ["x"] = -15, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(3\\frac{1}{3} + (-5))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-8 - (3\\frac{1}{3} + (-5))^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-8 - (3\\frac{1}{3} + (-5))^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-8 - (3\\frac{1}{3} + (-5))^3) \\cdot 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.14, bodu=27, $$4\frac{4}{9} \cdot (\frac{6}{-6})^2=\textcolor{white}{4\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "qAgFGy_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.3408, ["reseni"] = { ["float"] = 4.4444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{40}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{4}{9}", ["x"] = 4, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{-6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} \\cdot (\\frac{6}{-6})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.15, bodu=36, $$(\frac{-9 \cdot -7}{-7})^3=\textcolor{white}{-729}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "mMwoKG_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.442, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -729, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-729}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-729", ["tex_float"] = "-729", ["x"] = -729 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.15", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 \\cdot -7}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-9 \\cdot -7}{-7})^3", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.16, bodu=15, $$\frac{6}{-4 \cdot 5}=\textcolor{white}{-0{,}3}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "c4KKXL_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["float"] = -0.3, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{6}{-20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{3}{10}", ["tex_float"] = "-0{,}3", ["y"] = -3, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6}{-4 \\cdot 5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.17, bodu=39, $$\frac{3\frac{1}{3} - (6 + (-10 + 8))^4}{8}=\textcolor{white}{-31\frac{7}{12}}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "FBEN4o_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.4728, ["reseni"] = { ["float"] = -31.583333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -379, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{-758}{24}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-31\\frac{7}{12}", ["x"] = -31, ["y"] = 7, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "6 + (-10 + 8)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(6 + (-10 + 8))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} - (6 + (-10 + 8))^4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{3} - (6 + (-10 + 8))^4}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.18, bodu=16, $$11 \cdot \frac{-9}{7 + (-4)}=\textcolor{white}{-33}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "saED2a_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -33, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-33}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-33", ["x"] = -33 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-9}{7 + (-4)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 \\cdot \\frac{-9}{7 + (-4)}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.19, bodu=17, $$\frac{-4 + 8 - 6}{-9 + 8}=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "1ETB2f_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-2}{-1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["tex_float"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-4 + 8 - 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-4 + 8 - 6}{-9 + 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.2, bodu=29, $$\frac{-5 \cdot 8}{(-4 \cdot 5)^2}=\textcolor{white}{-0{,}1}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "sIFe8T_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.3604, ["reseni"] = { ["float"] = -0.1, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{-40}{400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1}{10}", ["tex_float"] = "-0{,}1", ["y"] = -1, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-4 \\cdot 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-5 \\cdot 8}{(-4 \\cdot 5)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.21, bodu=18, $$\frac{-4 - 7}{10 + (8 + (-6))^3}=\textcolor{white}{-\frac{11}{18}}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "RSGc2S_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.2136, ["reseni"] = { ["float"] = -0.61111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-11}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11}{18}", ["y"] = -11, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(8 + (-6))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + (8 + (-6))^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-4 - 7}{10 + (8 + (-6))^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.22, bodu=34, $$(3\frac{5}{10} - \frac{4}{12}) \cdot -4=\textcolor{white}{-12\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "mgQQiv_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["float"] = -12.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -38, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-76}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{2}{3}", ["x"] = -12, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{5}{10} - \\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{10} - \\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{10} - \\frac{4}{12}) \\cdot -4", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.23, bodu=10, $$8 \cdot (6 - 9)^2 - 8=\textcolor{white}{64}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "CSyYIx_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.234, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 64, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{64}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "64", ["tex_float"] = "64", ["x"] = 64 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 - 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 \\cdot (6 - 9)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot (6 - 9)^2 - 8", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.24, bodu=20, $$\frac{-7}{\frac{-8}{13}} + 10=\textcolor{white}{21{,}375}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "iflgCZ_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["float"] = 21.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 171, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{171}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "21\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "21{,}375", ["x"] = 21, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-7}{\\frac{-8}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{\\frac{-8}{13}} + 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.25, bodu=41, $$1\frac{5}{8} - \frac{(12 - 7)^3}{12}=\textcolor{white}{-8\frac{19}{24}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "sbYYhw_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.5004, ["reseni"] = { ["float"] = -8.7916666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -211, ["jmenovatel"] = 24 }, ["render"] = "\\frac{-844}{96}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{19}{24}", ["x"] = -8, ["y"] = 19, ["z"] = 24 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(12 - 7)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(12 - 7)^3}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} - \\frac{(12 - 7)^3}{12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.26, bodu=58, $$(2\frac{5}{8} + (-5)) \cdot \frac{1\frac{3}{8}}{9}=\textcolor{white}{-\frac{209}{576}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "w8keCF_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = -0.36284722222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -209, ["jmenovatel"] = 576 }, ["render"] = "\\frac{-209}{576}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{209}{576}", ["y"] = -209, ["z"] = 576 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{8} + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{8} + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{8}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{8} + (-5)) \\cdot \\frac{1\\frac{3}{8}}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.27, bodu=22, $$6 - \frac{7}{9 \cdot -12}=\textcolor{white}{6\frac{7}{108}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "dzsim5_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = 6.0648148148148, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 655, ["jmenovatel"] = 108 }, ["render"] = "\\frac{655}{108}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6\\frac{7}{108}", ["x"] = 6, ["y"] = 7, ["z"] = 108 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{9 \\cdot -12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 - \\frac{7}{9 \\cdot -12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.28, bodu=11, $$5 + (-9 \cdot -9) - (4 - 12)=\textcolor{white}{94}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "i0CY7f_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 94, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{94}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "94", ["tex_float"] = "94", ["x"] = 94 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 + (-9 \\cdot -9)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 + (-9 \\cdot -9) - (4 - 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.29, bodu=40, $$\frac{7}{2\frac{5}{6} \cdot -6 \cdot 11}=\textcolor{white}{-\frac{7}{187}}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "RjpiwJ_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = -0.037433155080214, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 187 }, ["render"] = "\\frac{7}{-187}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{187}", ["y"] = -7, ["z"] = 187 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{5}{6} \\cdot -6 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{2\\frac{5}{6} \\cdot -6 \\cdot 11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.3, bodu=35, $$\frac{\frac{(\frac{6}{8})^4}{-7}}{7}=\textcolor{white}{-\frac{81}{12544}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "7ogTRu_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.4348, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0064572704081633, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -81, ["jmenovatel"] = 12544 }, ["render"] = "\\frac{-81}{12544}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{81}{12544}", ["y"] = -81, ["z"] = 12544 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{6}{8})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{6}{8})^4}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{(\\frac{6}{8})^4}{-7}}{7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.31, bodu=42, $$\frac{4 + (-14)}{2\frac{1}{3}} \cdot 8=\textcolor{white}{-34\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "6XxVlv_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["float"] = -34.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -240, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-240}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-34\\frac{2}{7}", ["x"] = -34, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 + (-14)}{2\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 + (-14)}{2\\frac{1}{3}} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.32, bodu=43, $$\frac{1\frac{3}{6} - (-7 + (-4) + 11)}{12 + 10}=\textcolor{white}{\frac{3}{44}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "Vdp1T9_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = 0.068181818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{3}{44}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{3}{44}", ["y"] = 3, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + (-4) + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + (-4) + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} - (-7 + (-4) + 11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6} - (-7 + (-4) + 11)}{12 + 10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.33, bodu=67, $$\frac{(\frac{4\frac{2}{5}}{-8})^2}{-8 - (-11)}=\textcolor{white}{\frac{121}{1200}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "EmbuAo_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.7384, ["reseni"] = { ["float"] = 0.10083333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 121, ["jmenovatel"] = 1200 }, ["render"] = "\\frac{121}{1200}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{121}{1200}", ["y"] = 121, ["z"] = 1200 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{5}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{2}{5}}{-8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{4\\frac{2}{5}}{-8})^2}{-8 - (-11)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.34, bodu=45, $$\frac{9 + 11 - (1\frac{3}{6} - 14)}{8}=\textcolor{white}{4\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "Yr5l06_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = 4.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 65, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{65}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{1}{16}", ["x"] = 4, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{6} - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 + 11 - (1\\frac{3}{6} - 14)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + 11 - (1\\frac{3}{6} - 14)}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.35, bodu=46, $$(\frac{10}{1\frac{4}{10}} + (-8)) \cdot 15=\textcolor{white}{-12\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "E09fN2_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.55, ["reseni"] = { ["float"] = -12.857142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -90, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-90}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{6}{7}", ["x"] = -12, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{1\\frac{4}{10}} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{10}{1\\frac{4}{10}} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{10}{1\\frac{4}{10}} + (-8)) \\cdot 15", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.36, bodu=133, $$\frac{3\frac{1}{4} + 8}{6 + (3\frac{2}{8} - (4 + 2\frac{3}{8}))^2}=\textcolor{white}{\frac{720}{1009}}$$return { ["body"] = 133, ["id"] = "p4edKL_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.2356, ["reseni"] = { ["float"] = 0.71357779980178, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 720, ["jmenovatel"] = 1009 }, ["render"] = "\\frac{2880}{4036}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{720}{1009}", ["y"] = 720, ["z"] = 1009 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{2}{8} - (4 + 2\\frac{3}{8})", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(3\\frac{2}{8} - (4 + 2\\frac{3}{8}))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + (3\\frac{2}{8} - (4 + 2\\frac{3}{8}))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{4} + 8}{6 + (3\\frac{2}{8} - (4 + 2\\frac{3}{8}))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.37, bodu=15, $$12 \cdot 6 + 8 \cdot 10=\textcolor{white}{152}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "KkKsEX_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 152, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{152}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "152", ["tex_float"] = "152", ["x"] = 152 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 \\cdot 6 + 8 \\cdot 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.38, bodu=49, $$-11 + (-4) + \frac{-3}{12} + 1\frac{5}{8}=\textcolor{white}{-13{,}625}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "AVNwpv_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -13.625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -109, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-109}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13\\frac{5}{8}", ["tex_float"] = "-13{,}625", ["x"] = -13, ["y"] = 5, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{12} + 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-11 + (-4) + \\frac{-3}{12} + 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.39, bodu=98, $$(12 + 4\frac{5}{9}) \cdot (4\frac{2}{4} + 3\frac{5}{9}) + 10=\textcolor{white}{143\frac{59}{162}}$$return { ["body"] = 98, ["id"] = "m06hGj_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.99, ["reseni"] = { ["float"] = 143.36419753086, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23225, ["jmenovatel"] = 162 }, ["render"] = "\\frac{23225}{162}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "143\\frac{59}{162}", ["x"] = 143, ["y"] = 59, ["z"] = 162 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 4\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{4} + 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{4} + 3\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(12 + 4\\frac{5}{9}) \\cdot (4\\frac{2}{4} + 3\\frac{5}{9})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(12 + 4\\frac{5}{9}) \\cdot (4\\frac{2}{4} + 3\\frac{5}{9}) + 10", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.4, bodu=58, $$\frac{5}{(11 - (2\frac{5}{7} \cdot 5 + (-10 + 6)))^2}=\textcolor{white}{2{,}45}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "MIeOu2_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.6596, ["reseni"] = { ["float"] = 2.45, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{245}{100}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{9}{20}", ["tex_float"] = "2{,}45", ["x"] = 2, ["y"] = 9, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} \\cdot 5 + (-10 + 6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{7} \\cdot 5 + (-10 + 6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (2\\frac{5}{7} \\cdot 5 + (-10 + 6))", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 - (2\\frac{5}{7} \\cdot 5 + (-10 + 6)))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5}{(11 - (2\\frac{5}{7} \\cdot 5 + (-10 + 6)))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.41, bodu=52, $$\frac{14}{4\frac{5}{10} + 8 \cdot 10} \cdot 4=\textcolor{white}{\frac{112}{169}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "t1xufY_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = 0.66272189349112, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 112, ["jmenovatel"] = 169 }, ["render"] = "\\frac{112}{169}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{112}{169}", ["y"] = 112, ["z"] = 169 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} + 8 \\cdot 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{14}{4\\frac{5}{10} + 8 \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{4\\frac{5}{10} + 8 \\cdot 10} \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.42, bodu=34, $$\frac{12 + (-15)}{\frac{10}{-15 \cdot 8}}=\textcolor{white}{36}$$return { ["body"] = 34, ["id"] = "rJijYC_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.42, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-36}{-1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "36", ["tex_float"] = "36", ["x"] = 36 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10}{-15 \\cdot 8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12 + (-15)}{\\frac{10}{-15 \\cdot 8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.43, bodu=78, $$11 - (12 + 14 \cdot (9 + 1\frac{4}{7} - 2\frac{1}{5}))=\textcolor{white}{-118{,}2}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "gsWAwh_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = -118.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -591, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-591}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-118\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-118{,}2", ["x"] = -118, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 \\cdot (9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 + 14 \\cdot (9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 14 \\cdot (9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - (12 + 14 \\cdot (9 + 1\\frac{4}{7} - 2\\frac{1}{5}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.44, bodu=95, $$((-12 - 6)^2 - 16 + 3\frac{3}{4}) \cdot 3\frac{1}{3}=\textcolor{white}{1039\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "VGknUe_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = 1039.1666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6235, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{12470}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1039\\frac{1}{6}", ["x"] = 1039, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 - 6)^2 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 - 6)^2 - 16 + 3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((-12 - 6)^2 - 16 + 3\\frac{3}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "((-12 - 6)^2 - 16 + 3\\frac{3}{4}) \\cdot 3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.45, bodu=37, $$(-10 + (-4)) \cdot (4 + \frac{7}{12} - (-7))=\textcolor{white}{-162\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "KokNF1_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.45, ["reseni"] = { ["float"] = -162.16666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -973, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-1946}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-162\\frac{1}{6}", ["x"] = -162, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{12} - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4 + \\frac{7}{12} - (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + \\frac{7}{12} - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-10 + (-4)) \\cdot (4 + \\frac{7}{12} - (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.46, bodu=58, $$\frac{\frac{13}{13}}{2\frac{3}{6} \cdot -7}=\textcolor{white}{-\frac{2}{35}}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "p3NAWq_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = -0.057142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{2}{-35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{2}{35}", ["y"] = -2, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{13}{13}}{2\\frac{3}{6} \\cdot -7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.47, bodu=38, $$\frac{\frac{\frac{-8}{-11}}{6}}{5 + (-5) + 2}=\textcolor{white}{\frac{2}{33}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "77s3pk_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["float"] = 0.060606060606061, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{4}{66}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2}{33}", ["y"] = 2, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-8}{-11}}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-5) + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{-8}{-11}}{6}}{5 + (-5) + 2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.48, bodu=60, $$12 \cdot 12 + 1\frac{2}{9} + (-10 \cdot -8)=\textcolor{white}{225\frac{2}{9}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "dcCoYt_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = 225.22222222222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2027, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{2027}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "225\\frac{2}{9}", ["x"] = 225, ["y"] = 2, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + (-10 \\cdot -8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "12 \\cdot 12 + 1\\frac{2}{9} + (-10 \\cdot -8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.49, bodu=22, $$6 \cdot 16 - (5 + 14 - 14)^3=\textcolor{white}{-29}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "HXWPk9_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.5404, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-29}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29", ["x"] = -29 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 14 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(5 + 14 - 14)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 \\cdot 16 - (5 + 14 - 14)^3", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.5, bodu=62, $$7 + (8 + 2\frac{1}{5}) \cdot 5 + (-7) - (-10)=\textcolor{white}{61}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "DhZWsN_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 61, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{61}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "61", ["x"] = 61 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 2\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 2\\frac{1}{5}) \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 2\\frac{1}{5}) \\cdot 5 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(8 + 2\\frac{1}{5}) \\cdot 5 + (-7) - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + (8 + 2\\frac{1}{5}) \\cdot 5 + (-7) - (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.51, bodu=88, $$1\frac{3}{7} \cdot \frac{6}{13 + 4\frac{2}{6}} \cdot 12=\textcolor{white}{5\frac{85}{91}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "NR2zUu_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 5.9340659340659, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 540, ["jmenovatel"] = 91 }, ["render"] = "\\frac{540}{91}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{85}{91}", ["x"] = 5, ["y"] = 85, ["z"] = 91 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6}{13 + 4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{6}{13 + 4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{6}{13 + 4\\frac{2}{6}} \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.52, bodu=43, $$\frac{\frac{12}{9 \cdot 13}}{-9}=\textcolor{white}{-\frac{4}{351}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "BfblHR_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = -0.011396011396011, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 351 }, ["render"] = "\\frac{4}{-351}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{4}{351}", ["y"] = -4, ["z"] = 351 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{12}{9 \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{12}{9 \\cdot 13}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.53, bodu=66, $$(9 + (-10) - 14) \cdot (3\frac{2}{5} + (-10) + 16)=\textcolor{white}{-141}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "5SqQ04_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -141, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-705}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-141", ["x"] = -141 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-10) - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 + (-10) - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{5} + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{5} + (-10) + 16", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{5} + (-10) + 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(9 + (-10) - 14) \\cdot (3\\frac{2}{5} + (-10) + 16)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.54, bodu=67, $$(-10 - (3\frac{4}{12} + \frac{11}{14})) \cdot -15=\textcolor{white}{211\frac{11}{14}}$$return { ["body"] = 67, ["id"] = "6YMqaD_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.74, ["reseni"] = { ["float"] = 211.78571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2965, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{8895}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "211\\frac{11}{14}", ["x"] = 211, ["y"] = 11, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{12} + \\frac{11}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{12} + \\frac{11}{14})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 - (3\\frac{4}{12} + \\frac{11}{14})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - (3\\frac{4}{12} + \\frac{11}{14}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 - (3\\frac{4}{12} + \\frac{11}{14})) \\cdot -15", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.55, bodu=93, $$10 \cdot -13 - (-4 + 3\frac{2}{10} - 4\frac{4}{6})=\textcolor{white}{-124\frac{8}{15}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "0lSBsq_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = -124.53333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1868, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{-1868}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-124\\frac{8}{15}", ["x"] = -124, ["y"] = 8, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{10} - 4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-4 + 3\\frac{2}{10} - 4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + 3\\frac{2}{10} - 4\\frac{4}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot -13 - (-4 + 3\\frac{2}{10} - 4\\frac{4}{6})", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.56, bodu=69, $$(-13 - 2\frac{5}{11}) \cdot 4 \cdot (9 - 6)=\textcolor{white}{-185\frac{5}{11}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "IwkbME_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = -185.45454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2040, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-2040}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-185\\frac{5}{11}", ["x"] = -185, ["y"] = 5, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-13 - 2\\frac{5}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-13 - 2\\frac{5}{11}) \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-13 - 2\\frac{5}{11}) \\cdot 4 \\cdot (9 - 6)", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.57, bodu=48, $$\frac{11}{\frac{15}{(\frac{4}{-8})^2}}=\textcolor{white}{\frac{11}{60}}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "wKO2AE_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.572, ["reseni"] = { ["float"] = 0.18333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 60 }, ["render"] = "\\frac{11}{60}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{11}{60}", ["y"] = 11, ["z"] = 60 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4}{-8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{15}{(\\frac{4}{-8})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11}{\\frac{15}{(\\frac{4}{-8})^2}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.58, bodu=97, $$(-15 + (-5 \cdot 4\frac{4}{8})) \cdot \frac{3\frac{4}{8}}{-14}=\textcolor{white}{9{,}375}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "pmWijH_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = 9.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 75, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{75}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "9{,}375", ["x"] = 9, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 \\cdot 4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 + (-5 \\cdot 4\\frac{4}{8})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + (-5 \\cdot 4\\frac{4}{8}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-15 + (-5 \\cdot 4\\frac{4}{8})) \\cdot \\frac{3\\frac{4}{8}}{-14}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.59, bodu=97, $$(\frac{7}{-3 + 7 + \frac{17 - 11}{3\frac{2}{5}}})^2=\textcolor{white}{1\frac{93}{196}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "7npScI_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.984, ["reseni"] = { ["float"] = 1.4744897959184, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 289, ["jmenovatel"] = 196 }, ["render"] = "\\frac{289}{196}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{93}{196}", ["x"] = 1, ["y"] = 93, ["z"] = 196 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.59", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 - 11}{3\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 + \\frac{17 - 11}{3\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-3 + 7 + \\frac{17 - 11}{3\\frac{2}{5}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{-3 + 7 + \\frac{17 - 11}{3\\frac{2}{5}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{-3 + 7 + \\frac{17 - 11}{3\\frac{2}{5}}})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.6, bodu=74, $$15 + \frac{-15}{11 - 4\frac{5}{12}} - 12 \cdot 14=\textcolor{white}{-155\frac{22}{79}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "6I0tt0_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.8, ["reseni"] = { ["float"] = -155.27848101266, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12267, ["jmenovatel"] = 79 }, ["render"] = "\\frac{-12267}{79}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-155\\frac{22}{79}", ["x"] = -155, ["y"] = 22, ["z"] = 79 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-15}{11 - 4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "15 + \\frac{-15}{11 - 4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 + \\frac{-15}{11 - 4\\frac{5}{12}} - 12 \\cdot 14", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.61, bodu=129, $$1\frac{2}{8} \cdot -10 - (\frac{7}{4\frac{5}{6}} - (16 + 2\frac{5}{9}))=\textcolor{white}{4\frac{317}{522}}$$return { ["body"] = 129, ["id"] = "V8rYdz_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.21, ["reseni"] = { ["float"] = 4.6072796934866, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2405, ["jmenovatel"] = 522 }, ["render"] = "\\frac{2405}{522}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{317}{522}", ["x"] = 4, ["y"] = 317, ["z"] = 522 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{8} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{5}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(16 + 2\\frac{5}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{5}{6}} - (16 + 2\\frac{5}{9})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{7}{4\\frac{5}{6}} - (16 + 2\\frac{5}{9}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{2}{8} \\cdot -10 - (\\frac{7}{4\\frac{5}{6}} - (16 + 2\\frac{5}{9}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.62, bodu=78, $$\frac{\frac{-10}{-6}}{(6 + (-12))^2 \cdot 4\frac{4}{12}}=\textcolor{white}{\frac{5}{468}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "1ia6yk_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.8348, ["reseni"] = { ["float"] = 0.010683760683761, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 468 }, ["render"] = "\\frac{5}{468}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5}{468}", ["y"] = 5, ["z"] = 468 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 + (-12))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(6 + (-12))^2 \\cdot 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{-6}}{(6 + (-12))^2 \\cdot 4\\frac{4}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.63, bodu=78, $$7 - \frac{\frac{14 - 11}{2\frac{4}{11} + 15}}{-11}=\textcolor{white}{7\frac{3}{191}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "vvmVcW_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = 7.0157068062827, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1340, ["jmenovatel"] = 191 }, ["render"] = "\\frac{1340}{191}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{3}{191}", ["x"] = 7, ["y"] = 3, ["z"] = 191 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{14 - 11}{2\\frac{4}{11} + 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{14 - 11}{2\\frac{4}{11} + 15}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - \\frac{\\frac{14 - 11}{2\\frac{4}{11} + 15}}{-11}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.64, bodu=85, $$(-15 + 10)^3 \cdot (1\frac{5}{7} \cdot 5 + 11 + (-13))=\textcolor{white}{-821\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "vTyPxm_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.8904, ["reseni"] = { ["float"] = -821.42857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5750, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-5750}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-821\\frac{3}{7}", ["x"] = -821, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-15 + 10)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} \\cdot 5 + 11 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{7} \\cdot 5 + 11 + (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-15 + 10)^3 \\cdot (1\\frac{5}{7} \\cdot 5 + 11 + (-13))", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.65, bodu=80, $$4\frac{3}{7} \cdot (\frac{6}{-6})^2 - (-9 + 9 - (-8))=\textcolor{white}{-3\frac{4}{7}}$$return { ["body"] = 80, ["id"] = "FFgpWj_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.8508, ["reseni"] = { ["float"] = -3.5714285714286, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-25}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{4}{7}", ["x"] = -3, ["y"] = 4, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{6}{-6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot (\\frac{6}{-6})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + 9 - (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 9 - (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot (\\frac{6}{-6})^2 - (-9 + 9 - (-8))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.66, bodu=108, $$\frac{(1\frac{4}{9} \cdot 13 - 11) \cdot 2\frac{2}{9}}{-8}=\textcolor{white}{-2\frac{13}{81}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "dybbgr_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = -2.1604938271605, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -175, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{1400}{-648}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{13}{81}", ["x"] = -2, ["y"] = 13, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} \\cdot 13 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} \\cdot 13 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{9} \\cdot 13 - 11) \\cdot 2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{4}{9} \\cdot 13 - 11) \\cdot 2\\frac{2}{9}}{-8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.67, bodu=62, $$(8 + (-3 + (-13)))^2 - (-7 \cdot \frac{11}{-15})=\textcolor{white}{58\frac{13}{15}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "qt87Ca_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.696, ["reseni"] = { ["float"] = 58.866666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 883, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{883}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "58\\frac{13}{15}", ["x"] = 58, ["y"] = 13, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "8 + (-3 + (-13))", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 + (-3 + (-13)))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 \\cdot \\frac{11}{-15}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(8 + (-3 + (-13)))^2 - (-7 \\cdot \\frac{11}{-15})", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.68, bodu=84, $$\frac{\frac{\frac{16}{4\frac{5}{12}}}{-12} \cdot 8}{12}=\textcolor{white}{-\frac{32}{159}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "iglDad_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = -0.20125786163522, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -32, ["jmenovatel"] = 159 }, ["render"] = "\\frac{-128}{636}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{32}{159}", ["y"] = -32, ["z"] = 159 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{16}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{16}{4\\frac{5}{12}}}{-12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{16}{4\\frac{5}{12}}}{-12} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{16}{4\\frac{5}{12}}}{-12} \\cdot 8}{12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.69, bodu=85, $$2\frac{4}{11} \cdot (-11 + 13 - 15) + 5 - (-14)=\textcolor{white}{-11\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 85, ["id"] = "DaC6p1_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.89, ["reseni"] = { ["float"] = -11.727272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -129, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-129}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{8}{11}", ["x"] = -11, ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-11 + 13 - 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + 13 - 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot (-11 + 13 - 15)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{4}{11} \\cdot (-11 + 13 - 15) + 5 - (-14)", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.7, bodu=125, $$-10 - (4\frac{1}{7} + 13) \cdot (3\frac{4}{9} + (5 - (-9))^2)=\textcolor{white}{-3429\frac{1}{21}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "DPwK8C_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.1788, ["reseni"] = { ["float"] = -3429.0476190476, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -72010, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-72010}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3429\\frac{1}{21}", ["x"] = -3429, ["y"] = 1, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{7} + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 - (-9))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} + (5 - (-9))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{9} + (5 - (-9))^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{7} + 13) \\cdot (3\\frac{4}{9} + (5 - (-9))^2)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 - (4\\frac{1}{7} + 13) \\cdot (3\\frac{4}{9} + (5 - (-9))^2)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.71, bodu=176, $$(1\frac{5}{9} - 12) \cdot 4\frac{1}{9} \cdot (3\frac{4}{9} - 2\frac{1}{8})=\textcolor{white}{-56\frac{1909}{2916}}$$return { ["body"] = 176, ["id"] = "ppcFjP_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.51, ["reseni"] = { ["float"] = -56.654663923182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -165205, ["jmenovatel"] = 2916 }, ["render"] = "\\frac{-330410}{5832}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-56\\frac{1909}{2916}", ["x"] = -56, ["y"] = 1909, ["z"] = 2916 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} - 12) \\cdot 4\\frac{1}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} - 12) \\cdot 4\\frac{1}{9} \\cdot (3\\frac{4}{9} - 2\\frac{1}{8})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.72, bodu=178, $$(2\frac{2}{8} - (2\frac{3}{5} + 4\frac{1}{3} - (-14))) \cdot (15 + 2\frac{2}{7})=\textcolor{white}{-322\frac{401}{420}}$$return { ["body"] = 178, ["id"] = "34jbR5_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.52, ["reseni"] = { ["float"] = -322.95476190476, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -135641, ["jmenovatel"] = 420 }, ["render"] = "\\frac{-135641}{420}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-322\\frac{401}{420}", ["x"] = -322, ["y"] = 401, ["z"] = 420 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} - (2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3} - (-14))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{8} - (2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3} - (-14)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{8} - (2\\frac{3}{5} + 4\\frac{1}{3} - (-14))) \\cdot (15 + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.73, bodu=118, $$-14 - (-14 \cdot (1\frac{2}{10} - \frac{11}{2\frac{4}{7}}))=\textcolor{white}{-57\frac{4}{45}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "uh15V8_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.13, ["reseni"] = { ["float"] = -57.088888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2569, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{-2569}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-57\\frac{4}{45}", ["x"] = -57, ["y"] = 4, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} - \\frac{11}{2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{10} - \\frac{11}{2\\frac{4}{7}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-14 \\cdot (1\\frac{2}{10} - \\frac{11}{2\\frac{4}{7}})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-14 - (-14 \\cdot (1\\frac{2}{10} - \\frac{11}{2\\frac{4}{7}}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.74, bodu=92, $$\frac{-16}{8 \cdot -7 \cdot \frac{2\frac{4}{13}}{11}}=\textcolor{white}{1\frac{38}{105}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "lyru0b_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = 1.3619047619048, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 143, ["jmenovatel"] = 105 }, ["render"] = "\\frac{-2288}{-1680}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{38}{105}", ["x"] = 1, ["y"] = 38, ["z"] = 105 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{13}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{13}}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot -7 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{13}}{11}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-16}{8 \\cdot -7 \\cdot \\frac{2\\frac{4}{13}}{11}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.75, bodu=235, $$\frac{(2\frac{3}{8} + 2\frac{1}{8})^3 - 12}{4\frac{4}{11} \cdot 2\frac{3}{9} + (-14)}=\textcolor{white}{-20\frac{81}{112}}$$return { ["body"] = 235, ["id"] = "SA40QW_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.8448, ["reseni"] = { ["float"] = -20.723214285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2321, ["jmenovatel"] = 112 }, ["render"] = "\\frac{6963}{-336}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-20\\frac{81}{112}", ["x"] = -20, ["y"] = 81, ["z"] = 112 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{8} + 2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + 2\\frac{1}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{8} + 2\\frac{1}{8})^3 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{3}{9} + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(2\\frac{3}{8} + 2\\frac{1}{8})^3 - 12}{4\\frac{4}{11} \\cdot 2\\frac{3}{9} + (-14)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.76, bodu=122, $$\frac{9 \cdot \frac{4\frac{1}{7}}{16}}{-17 \cdot 1\frac{4}{13}}=\textcolor{white}{-\frac{3393}{32368}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "BieZ5H_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = -0.10482575383094, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3393, ["jmenovatel"] = 32368 }, ["render"] = "\\frac{3393}{-32368}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{3393}{32368}", ["y"] = -3393, ["z"] = 32368 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{7}}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot \\frac{4\\frac{1}{7}}{16}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 \\cdot 1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{9 \\cdot \\frac{4\\frac{1}{7}}{16}}{-17 \\cdot 1\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.77, bodu=70, $$\frac{-12}{-13} - (-15 \cdot 15 \cdot 11)=\textcolor{white}{2475\frac{12}{13}}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "BgbLxf_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.77, ["reseni"] = { ["float"] = 2475.9230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32187, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "\\frac{32187}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2475\\frac{12}{13}", ["x"] = 2475, ["y"] = 12, ["z"] = 13 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-15 \\cdot 15 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12}{-13} - (-15 \\cdot 15 \\cdot 11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.78, bodu=97, $$\frac{1\frac{1}{3} \cdot (15 - (-11))}{16 \cdot -7}=\textcolor{white}{-\frac{13}{42}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "6tcvD9_0225_1653", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = -0.30952380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 42 }, ["render"] = "\\frac{104}{-336}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{13}{42}", ["y"] = -13, ["z"] = 42 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(15 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{1}{3} \\cdot (15 - (-11))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{3} \\cdot (15 - (-11))}{16 \\cdot -7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.79, bodu=126, $$-16 \cdot 4\frac{5}{9} + (-7) - (2\frac{3}{10} + (-6) - 7)=\textcolor{white}{-69\frac{17}{90}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "YdHrco_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -69.188888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6227, ["jmenovatel"] = 90 }, ["render"] = "\\frac{-6227}{90}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-69\\frac{17}{90}", ["x"] = -69, ["y"] = 17, ["z"] = 90 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 4\\frac{5}{9} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} + (-6) - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{10} + (-6) - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-16 \\cdot 4\\frac{5}{9} + (-7) - (2\\frac{3}{10} + (-6) - 7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.8, bodu=192, $$\frac{2\frac{1}{3} - 19 + 2\frac{2}{4}}{2\frac{4}{7} \cdot 3\frac{3}{7} \cdot (-16 + 18)^2}=\textcolor{white}{-\frac{4165}{10368}}$$return { ["body"] = 192, ["id"] = "hW5VNG_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.602, ["reseni"] = { ["float"] = -0.40171682098765, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4165, ["jmenovatel"] = 10368 }, ["render"] = "\\frac{-4165}{10368}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{4165}{10368}", ["y"] = -4165, ["z"] = 10368 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} - 19", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} - 19 + 2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-16 + 18)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{3}{7} \\cdot (-16 + 18)^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{3} - 19 + 2\\frac{2}{4}}{2\\frac{4}{7} \\cdot 3\\frac{3}{7} \\cdot (-16 + 18)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.81, bodu=193, $$\frac{2\frac{3}{9} - (2\frac{4}{7} - 3\frac{3}{8} + 20) \cdot 16}{4\frac{5}{12}}=\textcolor{white}{-69\frac{5}{371}}$$return { ["body"] = 193, ["id"] = "f0xvfT_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.61, ["reseni"] = { ["float"] = -69.013477088949, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -25604, ["jmenovatel"] = 371 }, ["render"] = "\\frac{-76812}{1113}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-69\\frac{5}{371}", ["x"] = -69, ["y"] = 5, ["z"] = 371 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8} + 20", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8} + 20)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8} + 20) \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - (2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8} + 20) \\cdot 16", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9} - (2\\frac{4}{7} - 3\\frac{3}{8} + 20) \\cdot 16}{4\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.82, bodu=162, $$9 \cdot 1\frac{1}{4} + \frac{4\frac{3}{9} - 14}{-17 - 2\frac{4}{7}}=\textcolor{white}{11\frac{1223}{1644}}$$return { ["body"] = 162, ["id"] = "uEVzt6_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.42, ["reseni"] = { ["float"] = 11.743917274939, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19307, ["jmenovatel"] = 1644 }, ["render"] = "\\frac{19307}{1644}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1223}{1644}", ["x"] = 11, ["y"] = 1223, ["z"] = 1644 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{9} - 14}{-17 - 2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot 1\\frac{1}{4} + \\frac{4\\frac{3}{9} - 14}{-17 - 2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.83, bodu=115, $$\frac{\frac{3\frac{1}{4}}{(-2 \cdot -7)^2 - (-2)} + 15}{6}=\textcolor{white}{2\frac{2389}{4752}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "514sqy_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.1088, ["reseni"] = { ["float"] = 2.5027356902357, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11893, ["jmenovatel"] = 4752 }, ["render"] = "\\frac{11893}{4752}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{2389}{4752}", ["x"] = 2, ["y"] = 2389, ["z"] = 4752 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-2 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-2 \\cdot -7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-2 \\cdot -7)^2 - (-2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{4}}{(-2 \\cdot -7)^2 - (-2)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{4}}{(-2 \\cdot -7)^2 - (-2)} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3\\frac{1}{4}}{(-2 \\cdot -7)^2 - (-2)} + 15}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.84, bodu=234, $$\frac{-17}{3\frac{5}{8} + 4\frac{4}{14} - (4\frac{2}{9} - (1\frac{5}{15} - (-7)))} + 3\frac{2}{5}=\textcolor{white}{1\frac{29868}{30295}}$$return { ["body"] = 234, ["id"] = "NrP6TH_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.84, ["reseni"] = { ["float"] = 1.9859052648952, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 60163, ["jmenovatel"] = 30295 }, ["render"] = "\\frac{60163}{30295}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{29868}{30295}", ["x"] = 1, ["y"] = 29868, ["z"] = 30295 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} + 4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{15} - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{15} - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{9} - (1\\frac{5}{15} - (-7))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{9} - (1\\frac{5}{15} - (-7)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{5}{8} + 4\\frac{4}{14} - (4\\frac{2}{9} - (1\\frac{5}{15} - (-7)))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-17}{3\\frac{5}{8} + 4\\frac{4}{14} - (4\\frac{2}{9} - (1\\frac{5}{15} - (-7)))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17}{3\\frac{5}{8} + 4\\frac{4}{14} - (4\\frac{2}{9} - (1\\frac{5}{15} - (-7)))} + 3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.85, bodu=200, $$\frac{2\frac{1}{5}}{13 \cdot (2\frac{4}{7} + \frac{20}{3\frac{1}{8}} + 2\frac{2}{7})}=\textcolor{white}{\frac{77}{5122}}$$return { ["body"] = 200, ["id"] = "tIxDKL_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.65, ["reseni"] = { ["float"] = 0.015033190160094, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 77, ["jmenovatel"] = 5122 }, ["render"] = "\\frac{385}{25610}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{77}{5122}", ["y"] = 77, ["z"] = 5122 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{20}{3\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} + \\frac{20}{3\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} + \\frac{20}{3\\frac{1}{8}} + 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} + \\frac{20}{3\\frac{1}{8}} + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 \\cdot (2\\frac{4}{7} + \\frac{20}{3\\frac{1}{8}} + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{5}}{13 \\cdot (2\\frac{4}{7} + \\frac{20}{3\\frac{1}{8}} + 2\\frac{2}{7})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.86, bodu=238, $$\frac{3\frac{2}{11} + 13 - (-5) + 4\frac{4}{13} + 4\frac{4}{12} + 12 - 1\frac{1}{9}}{2\frac{4}{10}}=\textcolor{white}{16\frac{3719}{3861}}$$return { ["body"] = 238, ["id"] = "gOzczs_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.86, ["reseni"] = { ["float"] = 16.963221963222, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 65495, ["jmenovatel"] = 3861 }, ["render"] = "\\frac{261980}{15444}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{3719}{3861}", ["x"] = 16, ["y"] = 3719, ["z"] = 3861 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{2}{11} + 13 - (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{13} + 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{2}{11} + 13 - (-5) + 4\\frac{4}{13} + 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{2}{11} + 13 - (-5) + 4\\frac{4}{13} + 4\\frac{4}{12} + 12 - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{11} + 13 - (-5) + 4\\frac{4}{13} + 4\\frac{4}{12} + 12 - 1\\frac{1}{9}}{2\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.87, bodu=138, $$\frac{14 \cdot 1\frac{1}{12}}{7} \cdot 4\frac{4}{12} \cdot -17=\textcolor{white}{-159\frac{11}{18}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "lhFHls_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = -159.61111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2873, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-2873}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-159\\frac{11}{18}", ["x"] = -159, ["y"] = 11, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{1}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 1\\frac{1}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 1\\frac{1}{12}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 1\\frac{1}{12}}{7} \\cdot 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14 \\cdot 1\\frac{1}{12}}{7} \\cdot 4\\frac{4}{12} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.88, bodu=172, $$1\frac{2}{10} \cdot 8 \cdot 8 \cdot 2\frac{1}{4} \cdot 2\frac{3}{11}=\textcolor{white}{392\frac{8}{11}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "56FeCT_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = 392.72727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4320, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{21600}{55}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "392\\frac{8}{11}", ["x"] = 392, ["y"] = 8, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} \\cdot 8 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} \\cdot 8 \\cdot 8 \\cdot 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} \\cdot 8 \\cdot 8 \\cdot 2\\frac{1}{4} \\cdot 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.89, bodu=141, $$12 \cdot (4\frac{2}{8} + 10) \cdot 3 \cdot 2\frac{3}{8} + 13=\textcolor{white}{1231{,}375}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "JxsQ48_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 1231.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9851, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{9851}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1231\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "1231{,}375", ["x"] = 1231, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{8} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 10) \\cdot 3", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{8} + 10) \\cdot 3 \\cdot 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 \\cdot (4\\frac{2}{8} + 10) \\cdot 3 \\cdot 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot (4\\frac{2}{8} + 10) \\cdot 3 \\cdot 2\\frac{3}{8} + 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.9, bodu=175, $$(\frac{15}{-10} - 13 \cdot 1\frac{4}{12}) \cdot (2\frac{1}{8} - 3\frac{2}{6})=\textcolor{white}{22\frac{109}{144}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "M7GabU_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.5, ["reseni"] = { ["float"] = 22.756944444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3277, ["jmenovatel"] = 144 }, ["render"] = "\\frac{3277}{144}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "22\\frac{109}{144}", ["x"] = 22, ["y"] = 109, ["z"] = 144 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{15}{-10} - 13 \\cdot 1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{15}{-10} - 13 \\cdot 1\\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} - 3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{8} - 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{15}{-10} - 13 \\cdot 1\\frac{4}{12}) \\cdot (2\\frac{1}{8} - 3\\frac{2}{6})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.91, bodu=144, $$\frac{\frac{-17}{4\frac{4}{13}} - (12 + 2\frac{5}{13})}{-12 \cdot 13}=\textcolor{white}{\frac{13345}{113568}}$$return { ["body"] = 144, ["id"] = "97ZfVQ_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.31, ["reseni"] = { ["float"] = 0.11750669202592, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13345, ["jmenovatel"] = 113568 }, ["render"] = "\\frac{-13345}{-113568}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{13345}{113568}", ["y"] = 13345, ["z"] = 113568 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17}{4\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 2\\frac{5}{13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-17}{4\\frac{4}{13}} - (12 + 2\\frac{5}{13})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-17}{4\\frac{4}{13}} - (12 + 2\\frac{5}{13})}{-12 \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.92, bodu=146, $$-21 \cdot (2\frac{4}{5} - 17 - 15 + \frac{-13}{4\frac{2}{7}})=\textcolor{white}{676{,}9}$$return { ["body"] = 146, ["id"] = "x6T4td_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.32, ["reseni"] = { ["float"] = 676.9, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6769, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{20307}{30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "676\\frac{9}{10}", ["tex_float"] = "676{,}9", ["x"] = 676, ["y"] = 9, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{5} - 17", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{5} - 17 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{4\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{4}{5} - 17 - 15 + \\frac{-13}{4\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{5} - 17 - 15 + \\frac{-13}{4\\frac{2}{7}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-21 \\cdot (2\\frac{4}{5} - 17 - 15 + \\frac{-13}{4\\frac{2}{7}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.93, bodu=183, $$\frac{7}{3\frac{1}{7}} + 3\frac{4}{5} + (\frac{3\frac{4}{8} \cdot -14}{-14})^2=\textcolor{white}{18\frac{61}{220}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "b4hPej_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.5512, ["reseni"] = { ["float"] = 18.277272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4021, ["jmenovatel"] = 220 }, ["render"] = "\\frac{8042}{440}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18\\frac{61}{220}", ["x"] = 18, ["y"] = 61, ["z"] = 220 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8} \\cdot -14}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{4}{8} \\cdot -14}{-14})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{4}{5} + (\\frac{3\\frac{4}{8} \\cdot -14}{-14})^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{3\\frac{1}{7}} + 3\\frac{4}{5} + (\\frac{3\\frac{4}{8} \\cdot -14}{-14})^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.94, bodu=216, $$\frac{-14 + 3\frac{1}{7} + 4\frac{2}{6} + \frac{-16}{4\frac{4}{10}}}{3\frac{5}{15} + (-20)}=\textcolor{white}{\frac{2347}{3850}}$$return { ["body"] = 216, ["id"] = "sAx7OC_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.74, ["reseni"] = { ["float"] = 0.60961038961039, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2347, ["jmenovatel"] = 3850 }, ["render"] = "\\frac{-7041}{-11550}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2347}{3850}", ["y"] = 2347, ["z"] = 3850 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} + 4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16}{4\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} + 4\\frac{2}{6} + \\frac{-16}{4\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-14 + 3\\frac{1}{7} + 4\\frac{2}{6} + \\frac{-16}{4\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{15} + (-20)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-14 + 3\\frac{1}{7} + 4\\frac{2}{6} + \\frac{-16}{4\\frac{4}{10}}}{3\\frac{5}{15} + (-20)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.95, bodu=183, $$\frac{1\frac{3}{10} \cdot 4\frac{5}{8} - (-18) + (-15)}{-11} - 3\frac{3}{9}=\textcolor{white}{-4\frac{403}{2640}}$$return { ["body"] = 183, ["id"] = "CYdNBf_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.55, ["reseni"] = { ["float"] = -4.1526515151515, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10963, ["jmenovatel"] = 2640 }, ["render"] = "\\frac{-10963}{2640}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{403}{2640}", ["x"] = -4, ["y"] = 403, ["z"] = 2640 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} \\cdot 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} \\cdot 4\\frac{5}{8} - (-18)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} \\cdot 4\\frac{5}{8} - (-18) + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10} \\cdot 4\\frac{5}{8} - (-18) + (-15)}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10} \\cdot 4\\frac{5}{8} - (-18) + (-15)}{-11} - 3\\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.96, bodu=220, $$\frac{12 \cdot 2\frac{3}{9} \cdot (3\frac{4}{11} - 2\frac{4}{15})}{3\frac{2}{9} + 22}=\textcolor{white}{1\frac{2719}{12485}}$$return { ["body"] = 220, ["id"] = "hUUxh6_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.76, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2177813376051, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15204, ["jmenovatel"] = 12485 }, ["render"] = "\\frac{45612}{37455}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{2719}{12485}", ["x"] = 1, ["y"] = 2719, ["z"] = 12485 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{11} - 2\\frac{4}{15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{11} - 2\\frac{4}{15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 \\cdot 2\\frac{3}{9} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{4}{15})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} + 22", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12 \\cdot 2\\frac{3}{9} \\cdot (3\\frac{4}{11} - 2\\frac{4}{15})}{3\\frac{2}{9} + 22}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.97, bodu=221, $$\frac{3\frac{4}{8}}{10 \cdot -21 \cdot 1\frac{1}{6}} + 4\frac{5}{10} - 2\frac{4}{14}=\textcolor{white}{2{,}2}$$return { ["body"] = 221, ["id"] = "S398NY_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.77, ["reseni"] = { ["float"] = 2.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{539}{245}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "2{,}2", ["x"] = 2, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -21", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -21 \\cdot 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{10 \\cdot -21 \\cdot 1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{10 \\cdot -21 \\cdot 1\\frac{1}{6}} + 4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{10 \\cdot -21 \\cdot 1\\frac{1}{6}} + 4\\frac{5}{10} - 2\\frac{4}{14}", ["typ"] = "minus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.98, bodu=188, $$1\frac{3}{8} \cdot 2\frac{3}{4} \cdot -17 + (-18 - 1\frac{3}{9}) \cdot -19=\textcolor{white}{303\frac{5}{96}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "3oS4KS_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = 303.05208333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29093, ["jmenovatel"] = 96 }, ["render"] = "\\frac{29093}{96}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "303\\frac{5}{96}", ["x"] = 303, ["y"] = 5, ["z"] = 96 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{4} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} \\cdot 2\\frac{3}{4} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 - 1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-18 - 1\\frac{3}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-18 - 1\\frac{3}{9}) \\cdot -19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} \\cdot 2\\frac{3}{4} \\cdot -17 + (-18 - 1\\frac{3}{9}) \\cdot -19", ["typ"] = "plus" } }

seed: 91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.99, bodu=262, $$15 + 1\frac{4}{10} - (1\frac{5}{16} - 1\frac{4}{13} - (1\frac{1}{5} - 2\frac{1}{7}) + (-11) + (-19))=\textcolor{white}{45\frac{3293}{7280}}$$return { ["body"] = 262, ["id"] = "0qMTPM_0225_1653", ["obtiznost"] = 1.99, ["reseni"] = { ["float"] = 45.452335164835, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 330893, ["jmenovatel"] = 7280 }, ["render"] = "\\frac{1654465}{36400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "45\\frac{3293}{7280}", ["x"] = 45, ["y"] = 3293, ["z"] = 7280 }, ["seed"] = "91rgPg1YOcvVg2r5qNtd_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "1\\frac{5}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13} - (1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13} - (1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7}) + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13} - (1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7}) + (-11) + (-19)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13} - (1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7}) + (-11) + (-19))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 + 1\\frac{4}{10} - (1\\frac{5}{16} - 1\\frac{4}{13} - (1\\frac{1}{5} - 2\\frac{1}{7}) + (-11) + (-19))", ["typ"] = "minus" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: