- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0, bodu=5, $$4 - (4 + 8 + 7 + 6)=\textcolor{white}{-21}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "4vpZic_0815_2128", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-21}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21", ["x"] = -21 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 8 + 7 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 + 8 + 7 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 - (4 + 8 + 7 + 6)", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.01, bodu=10, $$(\frac{-6 + 5}{9})^2 \cdot 6=\textcolor{white}{\frac{2}{27}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "OXLMqG_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.0428, ["reseni"] = { ["float"] = 0.074074074074074, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{6}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2}{27}", ["y"] = 2, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 5}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-6 + 5}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-6 + 5}{9})^2 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.02, bodu=10, $$(\frac{-8}{8})^2 - (9 + 4)=\textcolor{white}{-12}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "qc7sIC_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.0208, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-12}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12", ["tex_float"] = "-12", ["x"] = -12 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-8}{8})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{-8}{8})^2 - (9 + 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.03, bodu=19, $$\frac{(7 + 11) \cdot 1\frac{5}{7}}{-9}=\textcolor{white}{-3\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "cSCRsE_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.23, ["reseni"] = { ["float"] = -3.4285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{216}{-63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{3}{7}", ["x"] = -3, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 + 11) \\cdot 1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(7 + 11) \\cdot 1\\frac{5}{7}}{-9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.04, bodu=10, $$\frac{-4}{7} \cdot 6=\textcolor{white}{-3\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "XXk0lu_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["float"] = -3.4285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-24}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{3}{7}", ["x"] = -3, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4}{7} \\cdot 6", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.05, bodu=5, $$-7 \cdot 2 \cdot 4=\textcolor{white}{-56}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "xw0Pp2_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -56, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-56}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-56", ["x"] = -56 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 2 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.06, bodu=5, $$8 + (-3 \cdot 4 + 6)=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "0kyuZ8_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.06, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 4 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "8 + (-3 \\cdot 4 + 6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.07, bodu=11, $$\frac{5 + (-3)}{(9 - 8)^4}=\textcolor{white}{2}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "f9Ud0G_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.0708, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2", ["x"] = 2 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{5 + (-3)}{(9 - 8)^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.08, bodu=12, $$3 + \frac{-10}{(9 - 11)^4}=\textcolor{white}{2{,}375}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "LP0wPi_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.0868, ["reseni"] = { ["float"] = 2.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{19}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "2{,}375", ["x"] = 2, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 11)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10}{(9 - 11)^4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3 + \\frac{-10}{(9 - 11)^4}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.09, bodu=6, $$10 \cdot 6 + 12 - (-8)=\textcolor{white}{80}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "WlcOjX_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.09, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 80, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{80}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "80", ["tex_float"] = "80", ["x"] = 80 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "10 \\cdot 6 + 12 - (-8)", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.1, bodu=20, $$(\frac{9}{3 + 9})^4 + 7=\textcolor{white}{7\frac{81}{256}}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "2mRKgD_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.2348, ["reseni"] = { ["float"] = 7.31640625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1873, ["jmenovatel"] = 256 }, ["render"] = "\\frac{1873}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{81}{256}", ["x"] = 7, ["y"] = 81, ["z"] = 256 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{9}{3 + 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{9}{3 + 9})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{3 + 9})^4 + 7", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.11, bodu=35, $$(6 \cdot (\frac{3}{9})^4)^2=\textcolor{white}{\frac{4}{729}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "CR09ca_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.436, ["reseni"] = { ["float"] = 0.0054869684499314, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 729 }, ["render"] = "\\frac{4}{729}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{4}{729}", ["y"] = 4, ["z"] = 729 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.11", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{3}{9})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 \\cdot (\\frac{3}{9})^4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(6 \\cdot (\\frac{3}{9})^4)^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.12, bodu=13, $$\frac{6 + 10}{\frac{8}{-9}}=\textcolor{white}{-18}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "0UXuCH_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{144}{-8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18", ["x"] = -18 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{6 + 10}{\\frac{8}{-9}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.13, bodu=7, $$7 - 4 \cdot 7 - 6=\textcolor{white}{-27}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "EREyzF_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -27, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-27}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-27", ["x"] = -27 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 - 4 \\cdot 7", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4 \\cdot 7 - 6", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.14, bodu=27, $$2 - \frac{-6 + 4\frac{3}{5}}{13}=\textcolor{white}{2\frac{7}{65}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "vTxmmA_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1076923076923, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 137, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{137}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{7}{65}", ["x"] = 2, ["y"] = 7, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 4\\frac{3}{5}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2 - \\frac{-6 + 4\\frac{3}{5}}{13}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.15, bodu=28, $$7 \cdot (-8 + 2\frac{3}{4} \cdot 9)=\textcolor{white}{117{,}25}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "gDaVHp_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["float"] = 117.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 469, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{469}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "117\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "117{,}25", ["x"] = 117, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{4} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 + 2\\frac{3}{4} \\cdot 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-8 + 2\\frac{3}{4} \\cdot 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 \\cdot (-8 + 2\\frac{3}{4} \\cdot 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.16, bodu=7, $$5 \cdot -2 \cdot (-11 + (-8))=\textcolor{white}{190}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "gE6vcb_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 190, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{190}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "190", ["x"] = 190 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-2 \\cdot (-11 + (-8))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot -2 \\cdot (-11 + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.17, bodu=30, $$\frac{2\frac{3}{7}}{-6} + 11 + (-6)=\textcolor{white}{4\frac{25}{42}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "1mI0Ia_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["float"] = 4.5952380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 193, ["jmenovatel"] = 42 }, ["render"] = "\\frac{193}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{25}{42}", ["x"] = 4, ["y"] = 25, ["z"] = 42 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-6} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{7}}{-6} + 11 + (-6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.18, bodu=16, $$\frac{10}{7} + 9 + 13=\textcolor{white}{23\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "7PeGIQ_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["float"] = 23.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 164, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{164}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23\\frac{3}{7}", ["x"] = 23, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{10}{7} + 9 + 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.19, bodu=31, $$8 \cdot (\frac{11}{4\frac{4}{9}} - 11)=\textcolor{white}{-68{,}2}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "ckNiFF_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.39, ["reseni"] = { ["float"] = -68.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -341, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-2728}{40}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-68\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-68{,}2", ["x"] = -68, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{4\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{4\\frac{4}{9}} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{11}{4\\frac{4}{9}} - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "8 \\cdot (\\frac{11}{4\\frac{4}{9}} - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.2, bodu=18, $$6 \cdot \frac{4}{10 \cdot 10}=\textcolor{white}{0{,}24}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "w1pctC_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["float"] = 0.24, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{6}{25}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{6}{25}", ["tex_float"] = "0{,}24", ["y"] = 6, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4}{10 \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 \\cdot \\frac{4}{10 \\cdot 10}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.21, bodu=33, $$(11 + 8 + 3\frac{2}{7}) \cdot (5 + 7)=\textcolor{white}{267\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "jdNeqv_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["float"] = 267.42857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1872, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{1872}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "267\\frac{3}{7}", ["x"] = 267, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "11 + 8 + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 8 + 3\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 + 8 + 3\\frac{2}{7}) \\cdot (5 + 7)", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.22, bodu=53, $$9 + (-6) - \frac{2\frac{2}{4}}{7 + 3\frac{3}{6}}=\textcolor{white}{2\frac{16}{21}}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "GVitDl_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["float"] = 2.7619047619048, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 58, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{58}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{16}{21}", ["x"] = 2, ["y"] = 16, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{4}}{7 + 3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 + (-6) - \\frac{2\\frac{2}{4}}{7 + 3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.23, bodu=35, $$\frac{\frac{(4 - 6)^2}{5}}{1\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{\frac{8}{15}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "LDY6By_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.432, ["reseni"] = { ["float"] = 0.53333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{8}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{8}{15}", ["y"] = 8, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4 - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(4 - 6)^2}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{(4 - 6)^2}{5}}{1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.24, bodu=20, $$\frac{7 \cdot 9 \cdot 12}{9}=\textcolor{white}{84}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "wW6Hln_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 84, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{756}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "84", ["x"] = 84 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 9 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot 9 \\cdot 12}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.25, bodu=21, $$\frac{-8 - (7 + 6 \cdot -8)}{6}=\textcolor{white}{5{,}5}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "q3pYJR_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["float"] = 5.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{33}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "5{,}5", ["x"] = 5, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 + 6 \\cdot -8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + 6 \\cdot -8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 - (7 + 6 \\cdot -8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 - (7 + 6 \\cdot -8)}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.26, bodu=21, $$\frac{-9 + (-8 - 12)}{\frac{13}{13}}=\textcolor{white}{-29}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "zdyzEp_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -29, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-29}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29", ["x"] = -29 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + (-8 - 12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-9 + (-8 - 12)}{\\frac{13}{13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.27, bodu=23, $$\frac{(12 + (-7))^2}{4 \cdot (11 - (-9))}=\textcolor{white}{\frac{5}{16}}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "GP69zN_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.2804, ["reseni"] = { ["float"] = 0.3125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{25}{80}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{5}{16}", ["y"] = 5, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(12 + (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot (11 - (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(12 + (-7))^2}{4 \\cdot (11 - (-9))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.28, bodu=23, $$10 + \frac{11}{7 + 8 + 12}=\textcolor{white}{10\frac{11}{27}}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "oRMgfu_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.28, ["reseni"] = { ["float"] = 10.407407407407, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 281, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{281}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{11}{27}", ["x"] = 10, ["y"] = 11, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 8 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{11}{7 + 8 + 12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + \\frac{11}{7 + 8 + 12}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.29, bodu=40, $$\frac{7}{4\frac{3}{4} \cdot -5} + 11=\textcolor{white}{10\frac{67}{95}}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "pCjkVb_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = 10.705263157895, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1017, ["jmenovatel"] = 95 }, ["render"] = "\\frac{1017}{95}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{67}{95}", ["x"] = 10, ["y"] = 67, ["z"] = 95 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{4} \\cdot -5", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{3}{4} \\cdot -5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{3}{4} \\cdot -5} + 11", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.3, bodu=41, $$(5 + 4) \cdot 9 \cdot (4\frac{4}{6} + (-7))=\textcolor{white}{-189}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "7xPFww_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -189, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-567}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-189", ["tex_float"] = "-189", ["x"] = -189 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 + 4) \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(5 + 4) \\cdot 9 \\cdot (4\\frac{4}{6} + (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.31, bodu=63, $$10 + 11 - (2\frac{2}{3} - 2\frac{5}{9} \cdot -14)=\textcolor{white}{-17\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "2wdqWU_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.71, ["reseni"] = { ["float"] = -17.444444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -157, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-157}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-17\\frac{4}{9}", ["x"] = -17, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{2}{3} - 2\\frac{5}{9} \\cdot -14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{2}{3} - 2\\frac{5}{9} \\cdot -14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 + 11 - (2\\frac{2}{3} - 2\\frac{5}{9} \\cdot -14)", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.32, bodu=45, $$(13 - 6)^2 + \frac{12}{7 + 4\frac{1}{2}}=\textcolor{white}{50\frac{1}{23}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "5y8e7n_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = 50.04347826087, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1151, ["jmenovatel"] = 23 }, ["render"] = "\\frac{1151}{23}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "50\\frac{1}{23}", ["x"] = 50, ["y"] = 1, ["z"] = 23 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(13 - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{12}{7 + 4\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(13 - 6)^2 + \\frac{12}{7 + 4\\frac{1}{2}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.33, bodu=66, $$4\frac{5}{9} - 8 - \frac{4\frac{1}{4}}{-11}=\textcolor{white}{-3\frac{23}{396}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "35Ls2E_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = -3.0580808080808, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1211, ["jmenovatel"] = 396 }, ["render"] = "\\frac{-1211}{396}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-3\\frac{23}{396}", ["x"] = -3, ["y"] = 23, ["z"] = 396 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{4}}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{9} - 8 - \\frac{4\\frac{1}{4}}{-11}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.34, bodu=50, $$(-6 - 12 - (-15 - 8))^3 + 3\frac{4}{10}=\textcolor{white}{128{,}4}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "QdxenI_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.5904, ["reseni"] = { ["float"] = 128.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 642, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{642}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "128\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "128{,}4", ["x"] = 128, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - 12 - (-15 - 8)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-6 - 12 - (-15 - 8))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-6 - 12 - (-15 - 8))^3 + 3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.35, bodu=68, $$14 \cdot 4\frac{2}{6} \cdot 1\frac{4}{9} - 13=\textcolor{white}{74\frac{17}{27}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "VP5xHI_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 74.62962962963, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2015, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{2015}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "74\\frac{17}{27}", ["x"] = 74, ["y"] = 17, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{6} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "14 \\cdot 4\\frac{2}{6} \\cdot 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 4\\frac{2}{6} \\cdot 1\\frac{4}{9} - 13", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.36, bodu=14, $$(-4 + 2)^2 \cdot 5 \cdot -12=\textcolor{white}{-240}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "CduAl5_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.362, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -240, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-240}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-240", ["x"] = -240 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-4 + 2)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-4 + 2)^2 \\cdot 5 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.37, bodu=15, $$(-15 - 5) \cdot (7 - (-7))=\textcolor{white}{-280}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "Gs903y_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.37, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -280, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-280}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-280", ["x"] = -280 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-15 - 5) \\cdot (7 - (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.38, bodu=97, $$7 + 1\frac{4}{9} - 2\frac{2}{6} + 5 + 3\frac{1}{5} - 5=\textcolor{white}{9\frac{14}{45}}$$return { ["body"] = 97, ["id"] = "oLMUfK_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.98, ["reseni"] = { ["float"] = 9.3111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 419, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{419}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{14}{45}", ["x"] = 9, ["y"] = 14, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} - 2\\frac{2}{6} + 5 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "7 + 1\\frac{4}{9} - 2\\frac{2}{6} + 5 + 3\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 1\\frac{4}{9} - 2\\frac{2}{6} + 5 + 3\\frac{1}{5} - 5", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.39, bodu=50, $$\frac{12}{(4\frac{5}{10} + (-10)) \cdot 12}=\textcolor{white}{-\frac{2}{11}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "NMmTg5_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = -0.18181818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{12}{-66}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{2}{11}", ["y"] = -2, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{10} + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{10} + (-10)) \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{12}{(4\\frac{5}{10} + (-10)) \\cdot 12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.4, bodu=32, $$\frac{5}{\frac{9 + 11}{9} - 11}=\textcolor{white}{-\frac{45}{79}}$$return { ["body"] = 32, ["id"] = "Zx3joA_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.4, ["reseni"] = { ["float"] = -0.56962025316456, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -45, ["jmenovatel"] = 79 }, ["render"] = "\\frac{45}{-79}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{45}{79}", ["y"] = -45, ["z"] = 79 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + 11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + 11}{9} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{5}{\\frac{9 + 11}{9} - 11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.41, bodu=52, $$(\frac{15}{11} - 3\frac{3}{8}) \cdot -10 + 12=\textcolor{white}{32\frac{5}{44}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "TzHOqe_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = 32.113636363636, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1413, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{1413}{44}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "32\\frac{5}{44}", ["x"] = 32, ["y"] = 5, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15}{11} - 3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{15}{11} - 3\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{15}{11} - 3\\frac{3}{8}) \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{15}{11} - 3\\frac{3}{8}) \\cdot -10 + 12", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.42, bodu=72, $$\frac{17}{(4 \cdot 5 - (-7 - 3))^2}=\textcolor{white}{\frac{17}{900}}$$return { ["body"] = 72, ["id"] = "kEqRis_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.7804, ["reseni"] = { ["float"] = 0.018888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 900 }, ["render"] = "\\frac{17}{900}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{17}{900}", ["y"] = 17, ["z"] = 900 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot 5 - (-7 - 3)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4 \\cdot 5 - (-7 - 3))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{17}{(4 \\cdot 5 - (-7 - 3))^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.43, bodu=55, $$(10 - (-13 + 12) + 4\frac{1}{4}) \cdot 10 \cdot -12=\textcolor{white}{-1830}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "7MJ0BK_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1830, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-7320}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1830", ["x"] = -1830 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (-13 + 12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - (-13 + 12) + 4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 - (-13 + 12) + 4\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(10 - (-13 + 12) + 4\\frac{1}{4}) \\cdot 10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.44, bodu=36, $$(\frac{10 - 10}{12 - 7 \cdot -7})^4=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "EoHFXl_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.4404, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.44", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 - 7 \\cdot -7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{10 - 10}{12 - 7 \\cdot -7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{10 - 10}{12 - 7 \\cdot -7})^4", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.45, bodu=57, $$\frac{4\frac{3}{5} \cdot 6 \cdot 6}{-10}=\textcolor{white}{-16{,}56}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "xz66aK_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.65, ["reseni"] = { ["float"] = -16.56, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -414, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{828}{-50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-16\\frac{14}{25}", ["tex_float"] = "-16{,}56", ["x"] = -16, ["y"] = 14, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{5} \\cdot 6 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{5} \\cdot 6 \\cdot 6}{-10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.46, bodu=19, $$(7 - 9)^4 \cdot (-8 + (-12 \cdot 10))=\textcolor{white}{-2048}$$return { ["body"] = 19, ["id"] = "y3Ns4J_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.4668, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2048, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-2048}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2048", ["x"] = -2048 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(7 - 9)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 + (-12 \\cdot 10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-8 + (-12 \\cdot 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(7 - 9)^4 \\cdot (-8 + (-12 \\cdot 10))", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.47, bodu=38, $$-10 \cdot 16 - (-12 - \frac{-7}{7})=\textcolor{white}{-149}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "juz38a_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.47, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -149, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-149}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-149", ["tex_float"] = "-149", ["x"] = -149 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{-7}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - \\frac{-7}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot 16 - (-12 - \\frac{-7}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.48, bodu=84, $$13 - 13 \cdot (8 - 1\frac{5}{8} \cdot 1\frac{1}{8})=\textcolor{white}{-67\frac{15}{64}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "NRZHEh_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = -67.234375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4303, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{-4303}{64}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-67\\frac{15}{64}", ["x"] = -67, ["y"] = 15, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} \\cdot 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 - 1\\frac{5}{8} \\cdot 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - 1\\frac{5}{8} \\cdot 1\\frac{1}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "13 \\cdot (8 - 1\\frac{5}{8} \\cdot 1\\frac{1}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 - 13 \\cdot (8 - 1\\frac{5}{8} \\cdot 1\\frac{1}{8})", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.49, bodu=61, $$15 - \frac{10 \cdot 8}{1\frac{5}{13}} - (-11)=\textcolor{white}{-31\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 61, ["id"] = "1M4y0x_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.69, ["reseni"] = { ["float"] = -31.777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -286, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-286}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-31\\frac{7}{9}", ["x"] = -31, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot 8}{1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "15 - \\frac{10 \\cdot 8}{1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - \\frac{10 \\cdot 8}{1\\frac{5}{13}} - (-11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.5, bodu=44, $$\frac{\frac{-10}{-17} - (\frac{10}{12})^2}{12}=\textcolor{white}{-\frac{65}{7344}}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "VrH5JK_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.5244, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0088507625272331, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 7344 }, ["render"] = "\\frac{-65}{7344}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{65}{7344}", ["y"] = -65, ["z"] = 7344 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-17}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{12})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-10}{-17} - (\\frac{10}{12})^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{-17} - (\\frac{10}{12})^2}{12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.51, bodu=63, $$\frac{3\frac{3}{7} \cdot -14 \cdot -14}{11}=\textcolor{white}{61\frac{1}{11}}$$return { ["body"] = 63, ["id"] = "jTQ22H_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.71, ["reseni"] = { ["float"] = 61.090909090909, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 672, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{672}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "61\\frac{1}{11}", ["x"] = 61, ["y"] = 1, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{3}{7} \\cdot -14 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{7} \\cdot -14 \\cdot -14}{11}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.52, bodu=43, $$\frac{(-4 + (-7)) \cdot -7}{12} + 11=\textcolor{white}{17\frac{5}{12}}$$return { ["body"] = 43, ["id"] = "SBELxh_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.52, ["reseni"] = { ["float"] = 17.416666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 209, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{209}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "17\\frac{5}{12}", ["x"] = 17, ["y"] = 5, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-4 + (-7)) \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-4 + (-7)) \\cdot -7}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-4 + (-7)) \\cdot -7}{12} + 11", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.53, bodu=118, $$\frac{-16}{\frac{\frac{4\frac{1}{7}}{2\frac{3}{4}}}{-13} - 1\frac{2}{3}}=\textcolor{white}{8\frac{5224}{5353}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "C6gGXD_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.13, ["reseni"] = { ["float"] = 8.9759013637213, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48048, ["jmenovatel"] = 5353 }, ["render"] = "\\frac{-48048}{-5353}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{5224}{5353}", ["x"] = 8, ["y"] = 5224, ["z"] = 5353 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{7}}{2\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{1}{7}}{2\\frac{3}{4}}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4\\frac{1}{7}}{2\\frac{3}{4}}}{-13} - 1\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-16}{\\frac{\\frac{4\\frac{1}{7}}{2\\frac{3}{4}}}{-13} - 1\\frac{2}{3}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.54, bodu=92, $$\frac{2\frac{5}{8}}{\frac{-6}{1\frac{5}{8} - 11} + (-3)}=\textcolor{white}{-1\frac{53}{472}}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "ZiLxHv_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.94, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1122881355932, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -525, ["jmenovatel"] = 472 }, ["render"] = "\\frac{525}{-472}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{53}{472}", ["x"] = -1, ["y"] = 53, ["z"] = 472 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-6}{1\\frac{5}{8} - 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{1\\frac{5}{8} - 11} + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{8}}{\\frac{-6}{1\\frac{5}{8} - 11} + (-3)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.55, bodu=93, $$\frac{4\frac{4}{8}}{\frac{-12 - 1\frac{1}{7}}{-10 \cdot 10}}=\textcolor{white}{34\frac{11}{46}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "8ZmjZ9_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = 34.239130434783, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1575, ["jmenovatel"] = 46 }, ["render"] = "\\frac{1575}{46}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "34\\frac{11}{46}", ["x"] = 34, ["y"] = 11, ["z"] = 46 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12 - 1\\frac{1}{7}}{-10 \\cdot 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{8}}{\\frac{-12 - 1\\frac{1}{7}}{-10 \\cdot 10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.56, bodu=69, $$15 \cdot 11 \cdot (4\frac{4}{6} + (-14)) \cdot 10=\textcolor{white}{-15400}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "CraAoq_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15400, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-46200}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15400", ["tex_float"] = "-15400", ["x"] = -15400 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} + (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{6} + (-14)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "11 \\cdot (4\\frac{4}{6} + (-14)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "15 \\cdot 11 \\cdot (4\\frac{4}{6} + (-14)) \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.57, bodu=70, $$\frac{12}{\frac{(-13 - (-12))^2}{3\frac{3}{8}}} - 11=\textcolor{white}{29{,}5}$$return { ["body"] = 70, ["id"] = "uLlLOg_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.7708, ["reseni"] = { ["float"] = 29.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 59, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{59}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "29\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "29{,}5", ["x"] = 29, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-13 - (-12))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "3\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-13 - (-12))^2}{3\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12}{\\frac{(-13 - (-12))^2}{3\\frac{3}{8}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{\\frac{(-13 - (-12))^2}{3\\frac{3}{8}}} - 11", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.58, bodu=71, $$-7 \cdot -6 \cdot -14 \cdot 3\frac{4}{9}=\textcolor{white}{-2025\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 71, ["id"] = "6bmIre_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.78, ["reseni"] = { ["float"] = -2025.3333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6076, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-18228}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2025\\frac{1}{3}", ["x"] = -2025, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -6 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -6 \\cdot -14 \\cdot 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.59, bodu=126, $$4\frac{5}{7} \cdot -9 + 7 - \frac{3\frac{1}{6}}{4\frac{4}{6}}=\textcolor{white}{-36\frac{3}{28}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "UqZwjG_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -36.107142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1011, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{-7077}{196}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-36\\frac{3}{28}", ["x"] = -36, ["y"] = 3, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{7} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{7} \\cdot -9 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{6}}{4\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{5}{7} \\cdot -9 + 7 - \\frac{3\\frac{1}{6}}{4\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.6, bodu=74, $$(15 - 14)^3 \cdot (-11 + \frac{-10}{2\frac{1}{6} \cdot -7})=\textcolor{white}{-10\frac{31}{91}}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "WNCxtH_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.8008, ["reseni"] = { ["float"] = -10.340659340659, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -941, ["jmenovatel"] = 91 }, ["render"] = "\\frac{-941}{91}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{31}{91}", ["x"] = -10, ["y"] = 31, ["z"] = 91 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(15 - 14)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{6} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-10}{2\\frac{1}{6} \\cdot -7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-11 + \\frac{-10}{2\\frac{1}{6} \\cdot -7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + \\frac{-10}{2\\frac{1}{6} \\cdot -7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(15 - 14)^3 \\cdot (-11 + \\frac{-10}{2\\frac{1}{6} \\cdot -7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.61, bodu=75, $$\frac{7 \cdot (4\frac{3}{8} + 17)}{-7 \cdot -8}=\textcolor{white}{2\frac{43}{64}}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "gZj9Bj_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = 2.671875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 171, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{1197}{448}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{43}{64}", ["x"] = 2, ["y"] = 43, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{8} + 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{8} + 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 \\cdot (4\\frac{3}{8} + 17)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot (4\\frac{3}{8} + 17)}{-7 \\cdot -8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.62, bodu=53, $$14 - (-16) - (-12 \cdot \frac{12}{2})=\textcolor{white}{102}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "2xlG6V_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 102, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{102}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "102", ["tex_float"] = "102", ["x"] = 102 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 \\cdot \\frac{12}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "14 - (-16) - (-12 \\cdot \\frac{12}{2})", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.63, bodu=132, $$6 + 1\frac{3}{10} - \frac{\frac{-5}{2\frac{3}{6}}}{4\frac{1}{4} + 11}=\textcolor{white}{7\frac{263}{610}}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "ShP9zg_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["float"] = 7.4311475409836, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4533, ["jmenovatel"] = 610 }, ["render"] = "\\frac{4533}{610}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{263}{610}", ["x"] = 7, ["y"] = 263, ["z"] = 610 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-5}{2\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{4} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-5}{2\\frac{3}{6}}}{4\\frac{1}{4} + 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} - \\frac{\\frac{-5}{2\\frac{3}{6}}}{4\\frac{1}{4} + 11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "6 + 1\\frac{3}{10} - \\frac{\\frac{-5}{2\\frac{3}{6}}}{4\\frac{1}{4} + 11}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.64, bodu=165, $$-6 + (-10 + \frac{9}{4\frac{1}{6}}) - (1\frac{2}{6} + 3\frac{4}{6}) + 4\frac{5}{11}=\textcolor{white}{-14\frac{106}{275}}$$return { ["body"] = 165, ["id"] = "XhUG52_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.44, ["reseni"] = { ["float"] = -14.385454545455, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3956, ["jmenovatel"] = 275 }, ["render"] = "\\frac{-3956}{275}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14\\frac{106}{275}", ["x"] = -14, ["y"] = 106, ["z"] = 275 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-10 + \\frac{9}{4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-6 + (-10 + \\frac{9}{4\\frac{1}{6}})", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{6} + 3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{6} + 3\\frac{4}{6})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 + (-10 + \\frac{9}{4\\frac{1}{6}}) - (1\\frac{2}{6} + 3\\frac{4}{6})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 49, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + (-10 + \\frac{9}{4\\frac{1}{6}}) - (1\\frac{2}{6} + 3\\frac{4}{6}) + 4\\frac{5}{11}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.65, bodu=135, $$\frac{\frac{1\frac{3}{7} - (-9)}{\frac{2\frac{3}{10}}{3\frac{4}{10}}}}{-14}=\textcolor{white}{-1\frac{114}{1127}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "CCWbri_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1011535048802, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1241, ["jmenovatel"] = 1127 }, ["render"] = "\\frac{2482}{-2254}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{114}{1127}", ["x"] = -1, ["y"] = 114, ["z"] = 1127 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10}}{3\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7} - (-9)}{\\frac{2\\frac{3}{10}}{3\\frac{4}{10}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{1\\frac{3}{7} - (-9)}{\\frac{2\\frac{3}{10}}{3\\frac{4}{10}}}}{-14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.66, bodu=137, $$(3\frac{5}{7} \cdot 1\frac{3}{8} + (-15) + 16 - (1\frac{5}{8} + 16)) \cdot 2=\textcolor{white}{-23\frac{1}{28}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "v5ZaDG_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = -23.035714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -645, ["jmenovatel"] = 28 }, ["render"] = "\\frac{-1290}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-23\\frac{1}{28}", ["x"] = -23, ["y"] = 1, ["z"] = 28 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} \\cdot 1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} \\cdot 1\\frac{3}{8} + (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} + 16", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{8} + 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 - (1\\frac{5}{8} + 16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} \\cdot 1\\frac{3}{8} + (-15) + 16 - (1\\frac{5}{8} + 16)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{7} \\cdot 1\\frac{3}{8} + (-15) + 16 - (1\\frac{5}{8} + 16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{7} \\cdot 1\\frac{3}{8} + (-15) + 16 - (1\\frac{5}{8} + 16)) \\cdot 2", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.67, bodu=89, $$(1\frac{4}{7} \cdot 7)^2 \cdot \frac{12}{-19} \cdot -10=\textcolor{white}{764\frac{4}{19}}$$return { ["body"] = 89, ["id"] = "x8PcrQ_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.9188, ["reseni"] = { ["float"] = 764.21052631579, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14520, ["jmenovatel"] = 19 }, ["render"] = "\\frac{14520}{19}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "764\\frac{4}{19}", ["x"] = 764, ["y"] = 4, ["z"] = 19 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{7} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(1\\frac{4}{7} \\cdot 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-19} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(1\\frac{4}{7} \\cdot 7)^2 \\cdot \\frac{12}{-19} \\cdot -10", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.68, bodu=140, $$2\frac{3}{12} \cdot (1\frac{3}{12} \cdot 2\frac{3}{9} + 7 \cdot (-14 + (-9)))=\textcolor{white}{-355\frac{11}{16}}$$return { ["body"] = 140, ["id"] = "2iXKnR_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.28, ["reseni"] = { ["float"] = -355.6875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5691, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{-17073}{48}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-355\\frac{11}{16}", ["x"] = -355, ["y"] = 11, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{12} \\cdot 2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 \\cdot (-14 + (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "1\\frac{3}{12} \\cdot 2\\frac{3}{9} + 7 \\cdot (-14 + (-9))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{12} \\cdot 2\\frac{3}{9} + 7 \\cdot (-14 + (-9)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{3}{12} \\cdot (1\\frac{3}{12} \\cdot 2\\frac{3}{9} + 7 \\cdot (-14 + (-9)))", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.69, bodu=173, $$(-9 + 4\frac{3}{8}) \cdot 4\frac{1}{7} \cdot 1\frac{3}{7} \cdot 1\frac{4}{8}=\textcolor{white}{-41\frac{23}{392}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "Af3uKe_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.49, ["reseni"] = { ["float"] = -41.058673469388, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16095, ["jmenovatel"] = 392 }, ["render"] = "\\frac{-16095}{392}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-41\\frac{23}{392}", ["x"] = -41, ["y"] = 23, ["z"] = 392 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 4\\frac{3}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-9 + 4\\frac{3}{8}) \\cdot 4\\frac{1}{7} \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.7, bodu=113, $$(16 + 3\frac{5}{12}) \cdot \frac{-14}{(2\frac{1}{10} - (-13)) \cdot -15}=\textcolor{white}{1\frac{272}{1359}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "Pb0QCD_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2001471670346, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1631, ["jmenovatel"] = 1359 }, ["render"] = "\\frac{6524}{5436}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{272}{1359}", ["x"] = 1, ["y"] = 272, ["z"] = 1359 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(16 + 3\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{10} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{10} - (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{10} - (-13)) \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-14}{(2\\frac{1}{10} - (-13)) \\cdot -15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(16 + 3\\frac{5}{12}) \\cdot \\frac{-14}{(2\\frac{1}{10} - (-13)) \\cdot -15}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.71, bodu=115, $$\frac{17 - \frac{4\frac{3}{8}}{\frac{-8}{3\frac{1}{3}}}}{-16}=\textcolor{white}{-1\frac{271}{1536}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "uocrKP_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = -1.1764322916667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1807, ["jmenovatel"] = 1536 }, ["render"] = "\\frac{1807}{-1536}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{271}{1536}", ["x"] = -1, ["y"] = 271, ["z"] = 1536 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 35, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{3\\frac{1}{3}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{-8}{3\\frac{1}{3}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 - \\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{-8}{3\\frac{1}{3}}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 - \\frac{4\\frac{3}{8}}{\\frac{-8}{3\\frac{1}{3}}}}{-16}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.72, bodu=92, $$\frac{6}{\frac{(-5 - (3\frac{2}{7} - 8))^2}{18}}=\textcolor{white}{1323}$$return { ["body"] = 92, ["id"] = "xYSe9G_0815_2128", ["obtiznost"] = 0.9412, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1323, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2646}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1323", ["x"] = 1323 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{7} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{7} - 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-5 - (3\\frac{2}{7} - 8)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-5 - (3\\frac{2}{7} - 8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(-5 - (3\\frac{2}{7} - 8))^2}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{6}{\\frac{(-5 - (3\\frac{2}{7} - 8))^2}{18}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.73, bodu=148, $$\frac{3\frac{2}{9} - 10}{2\frac{1}{3} - (-9 - 3\frac{4}{5}) \cdot 13}=\textcolor{white}{-\frac{305}{7593}}$$return { ["body"] = 148, ["id"] = "FhjIrs_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.33, ["reseni"] = { ["float"] = -0.040168576320295, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -305, ["jmenovatel"] = 7593 }, ["render"] = "\\frac{-915}{22779}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{305}{7593}", ["y"] = -305, ["z"] = 7593 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{9} - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - 3\\frac{4}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-9 - 3\\frac{4}{5}) \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{3} - (-9 - 3\\frac{4}{5}) \\cdot 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{9} - 10}{2\\frac{1}{3} - (-9 - 3\\frac{4}{5}) \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.74, bodu=119, $$\frac{12}{2\frac{3}{7}} - (3\frac{1}{7} + 17 \cdot -8 + (-6))=\textcolor{white}{143\frac{95}{119}}$$return { ["body"] = 119, ["id"] = "LPJYxI_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.14, ["reseni"] = { ["float"] = 143.79831932773, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17112, ["jmenovatel"] = 119 }, ["render"] = "\\frac{17112}{119}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "143\\frac{95}{119}", ["x"] = 143, ["y"] = 95, ["z"] = 119 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{2\\frac{3}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 \\cdot -8 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{1}{7} + 17 \\cdot -8 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{7} + 17 \\cdot -8 + (-6))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{12}{2\\frac{3}{7}} - (3\\frac{1}{7} + 17 \\cdot -8 + (-6))", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.75, bodu=141, $$(-10 + 18 + 10 + (-11))^3 - (3 - 1\frac{1}{2}) - 1\frac{3}{6}=\textcolor{white}{340}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "1kq7V8_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.2876, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 340, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{680}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "340", ["tex_float"] = "340", ["x"] = 340 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-10 + 18 + 10 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-10 + 18 + 10 + (-11))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 1\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3 - 1\\frac{1}{2})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-10 + 18 + 10 + (-11))^3 - (3 - 1\\frac{1}{2})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 + 18 + 10 + (-11))^3 - (3 - 1\\frac{1}{2}) - 1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.76, bodu=114, $$(-19 - ((-13 - (-13))^2 \cdot (-15 + \frac{2\frac{2}{5}}{7}))^2)^2=\textcolor{white}{361}$$return { ["body"] = 114, ["id"] = "vIHJGY_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.1056, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 361, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{361}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "361", ["tex_float"] = "361", ["x"] = 361 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.76", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-13 - (-13))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{5}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-13 - (-13))^2 \\cdot (-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "((-13 - (-13))^2 \\cdot (-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7}))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-19 - ((-13 - (-13))^2 \\cdot (-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7}))^2", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-19 - ((-13 - (-13))^2 \\cdot (-15 + \\frac{2\\frac{2}{5}}{7}))^2)^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.77, bodu=123, $$\frac{-8 \cdot (4\frac{5}{10} - (-16))}{17 + 3\frac{2}{5} + 9}=\textcolor{white}{-5\frac{85}{147}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "UlUINO_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = -5.578231292517, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -820, ["jmenovatel"] = 147 }, ["render"] = "\\frac{-820}{147}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{85}{147}", ["x"] = -5, ["y"] = 85, ["z"] = 147 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{5}{10} - (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-8 \\cdot (4\\frac{5}{10} - (-16))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{5} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "17 + 3\\frac{2}{5} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-8 \\cdot (4\\frac{5}{10} - (-16))}{17 + 3\\frac{2}{5} + 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.78, bodu=125, $$(-10 + 1\frac{2}{9} - 12) \cdot (10 + \frac{-3}{2\frac{5}{9}})=\textcolor{white}{-183\frac{80}{207}}$$return { ["body"] = 125, ["id"] = "rbcxI5_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.18, ["reseni"] = { ["float"] = -183.38647342995, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -37961, ["jmenovatel"] = 207 }, ["render"] = "\\frac{-37961}{207}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-183\\frac{80}{207}", ["x"] = -183, ["y"] = 80, ["z"] = 207 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + 1\\frac{2}{9} - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 + 1\\frac{2}{9} - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-3}{2\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "10 + \\frac{-3}{2\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + \\frac{-3}{2\\frac{5}{9}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-10 + 1\\frac{2}{9} - 12) \\cdot (10 + \\frac{-3}{2\\frac{5}{9}})", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.79, bodu=157, $$\frac{1\frac{4}{9} \cdot (4\frac{4}{12} - (-14))}{-12 + 19 - 2\frac{3}{8}}=\textcolor{white}{5\frac{725}{999}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "5KeUyi_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = 5.7257257257257, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5720, ["jmenovatel"] = 999 }, ["render"] = "\\frac{5720}{999}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{725}{999}", ["x"] = 5, ["y"] = 725, ["z"] = 999 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{12} - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{12} - (-14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} \\cdot (4\\frac{4}{12} - (-14))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 19", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 19 - 2\\frac{3}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9} \\cdot (4\\frac{4}{12} - (-14))}{-12 + 19 - 2\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.8, bodu=192, $$7 + 2\frac{4}{4} \cdot 2\frac{1}{7} - (1\frac{2}{9} + 1\frac{1}{6} - 4\frac{5}{12} - (-17))=\textcolor{white}{-1\frac{137}{252}}$$return { ["body"] = 192, ["id"] = "M563ri_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.6, ["reseni"] = { ["float"] = -1.5436507936508, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -389, ["jmenovatel"] = 252 }, ["render"] = "\\frac{-389}{252}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{137}{252}", ["x"] = -1, ["y"] = 137, ["z"] = 252 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{4} \\cdot 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 + 2\\frac{4}{4} \\cdot 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 1\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 1\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{12} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{9} + 1\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{12} - (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 + 2\\frac{4}{4} \\cdot 2\\frac{1}{7} - (1\\frac{2}{9} + 1\\frac{1}{6} - 4\\frac{5}{12} - (-17))", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.81, bodu=160, $$\frac{9}{\frac{1\frac{4}{9} + 12}{1\frac{5}{16} \cdot (11 - 2\frac{3}{11})}}=\textcolor{white}{7\frac{889}{1331}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "eUlXw8_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = 7.6679188580015, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10206, ["jmenovatel"] = 1331 }, ["render"] = "\\frac{10206}{1331}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{889}{1331}", ["x"] = 7, ["y"] = 889, ["z"] = 1331 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "1\\frac{5}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{16} \\cdot (11 - 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9} + 12}{1\\frac{5}{16} \\cdot (11 - 2\\frac{3}{11})}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9}{\\frac{1\\frac{4}{9} + 12}{1\\frac{5}{16} \\cdot (11 - 2\\frac{3}{11})}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.82, bodu=162, $$\frac{3\frac{1}{6} + (-17)}{\frac{-21 - (-13)}{4\frac{1}{10}} + 3\frac{4}{9}} + 13=\textcolor{white}{3\frac{811}{1102}}$$return { ["body"] = 162, ["id"] = "wRtUSo_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.42, ["reseni"] = { ["float"] = 3.7359346642468, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4117, ["jmenovatel"] = 1102 }, ["render"] = "\\frac{4117}{1102}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{811}{1102}", ["x"] = 3, ["y"] = 811, ["z"] = 1102 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-21 - (-13)}{4\\frac{1}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-21 - (-13)}{4\\frac{1}{10}} + 3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{6} + (-17)}{\\frac{-21 - (-13)}{4\\frac{1}{10}} + 3\\frac{4}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{6} + (-17)}{\\frac{-21 - (-13)}{4\\frac{1}{10}} + 3\\frac{4}{9}} + 13", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.83, bodu=163, $$(3\frac{2}{12} \cdot -9 - 14) \cdot 1\frac{2}{4} \cdot 2\frac{4}{8} + (-4)=\textcolor{white}{-163{,}375}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "pD8S57_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.43, ["reseni"] = { ["float"] = -163.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1307, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-1307}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-163\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "-163{,}375", ["x"] = -163, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{12} \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{12} \\cdot -9 - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{12} \\cdot -9 - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{4} \\cdot 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{12} \\cdot -9 - 14) \\cdot 1\\frac{2}{4} \\cdot 2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{12} \\cdot -9 - 14) \\cdot 1\\frac{2}{4} \\cdot 2\\frac{4}{8} + (-4)", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.84, bodu=134, $$2\frac{4}{6} \cdot (13 \cdot 10 - 4\frac{1}{2}) \cdot 11 - (-17)=\textcolor{white}{3698\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "AF4jJQ_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.24, ["reseni"] = { ["float"] = 3698.3333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11095, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{11095}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3698\\frac{1}{3}", ["x"] = 3698, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 10 - 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 \\cdot 10 - 4\\frac{1}{2})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} \\cdot (13 \\cdot 10 - 4\\frac{1}{2})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} \\cdot (13 \\cdot 10 - 4\\frac{1}{2}) \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} \\cdot (13 \\cdot 10 - 4\\frac{1}{2}) \\cdot 11 - (-17)", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.85, bodu=135, $$2\frac{1}{4} + (-14 + (-18) - (-10) - 4\frac{4}{10} \cdot (-7 + (-17)))=\textcolor{white}{85{,}85}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "Moi3kS_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = 85.85, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1717, ["jmenovatel"] = 20 }, ["render"] = "\\frac{1717}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "85\\frac{17}{20}", ["tex_float"] = "85{,}85", ["x"] = 85, ["y"] = 17, ["z"] = 20 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + (-18) - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{10} \\cdot (-7 + (-17))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-14 + (-18) - (-10) - 4\\frac{4}{10} \\cdot (-7 + (-17))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} + (-14 + (-18) - (-10) - 4\\frac{4}{10} \\cdot (-7 + (-17)))", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.86, bodu=110, $$8 + \frac{1\frac{3}{6} - (-8)}{\frac{19}{(4 - 10)^2}}=\textcolor{white}{26}$$return { ["body"] = 110, ["id"] = "6sNspb_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.0748, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{26}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "26", ["tex_float"] = "26", ["x"] = 26 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4 - 10)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{19}{(4 - 10)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6} - (-8)}{\\frac{19}{(4 - 10)^2}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 + \\frac{1\\frac{3}{6} - (-8)}{\\frac{19}{(4 - 10)^2}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.87, bodu=101, $$\frac{-11 \cdot 13}{-9 \cdot 23 \cdot (4 + (-11))^3}=\textcolor{white}{-\frac{143}{71001}}$$return { ["body"] = 101, ["id"] = "k6RcQr_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.0076, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0020140561400544, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -143, ["jmenovatel"] = 71001 }, ["render"] = "\\frac{-143}{71001}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{143}{71001}", ["y"] = -143, ["z"] = 71001 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 23", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(4 + (-11))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-9 \\cdot 23 \\cdot (4 + (-11))^3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-11 \\cdot 13}{-9 \\cdot 23 \\cdot (4 + (-11))^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.88, bodu=122, $$-17 \cdot -8 \cdot ((\frac{-6}{3\frac{2}{4}})^2 - \frac{-13}{-15})=\textcolor{white}{281\frac{593}{735}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "Kg9rOI_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.1572, ["reseni"] = { ["float"] = 281.80680272109, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 207128, ["jmenovatel"] = 735 }, ["render"] = "\\frac{207128}{735}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "281\\frac{593}{735}", ["x"] = 281, ["y"] = 593, ["z"] = 735 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6}{3\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-6}{3\\frac{2}{4}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-13}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{3\\frac{2}{4}})^2 - \\frac{-13}{-15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "((\\frac{-6}{3\\frac{2}{4}})^2 - \\frac{-13}{-15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-17 \\cdot -8 \\cdot ((\\frac{-6}{3\\frac{2}{4}})^2 - \\frac{-13}{-15})", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.89, bodu=141, $$(13 + 3\frac{5}{7}) \cdot \frac{-22}{-17 - 8 - 1\frac{5}{8} - 23}=\textcolor{white}{7\frac{1139}{2779}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "Bd56ZF_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = 7.4098596617488, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20592, ["jmenovatel"] = 2779 }, ["render"] = "\\frac{20592}{2779}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "7\\frac{1139}{2779}", ["x"] = 7, ["y"] = 1139, ["z"] = 2779 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 3\\frac{5}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 8 - 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 - 8 - 1\\frac{5}{8} - 23", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-22}{-17 - 8 - 1\\frac{5}{8} - 23}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(13 + 3\\frac{5}{7}) \\cdot \\frac{-22}{-17 - 8 - 1\\frac{5}{8} - 23}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.9, bodu=175, $$(\frac{-11}{-20} - 4) \cdot \frac{4\frac{2}{7}}{2\frac{4}{6}} \cdot 1\frac{4}{7}=\textcolor{white}{-8\frac{559}{784}}$$return { ["body"] = 175, ["id"] = "ONz1za_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.5, ["reseni"] = { ["float"] = -8.7130102040816, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6831, ["jmenovatel"] = 784 }, ["render"] = "\\frac{-34155}{3920}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{559}{784}", ["x"] = -8, ["y"] = 559, ["z"] = 784 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{-20} - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{-11}{-20} - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}} \\cdot 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{-11}{-20} - 4) \\cdot \\frac{4\\frac{2}{7}}{2\\frac{4}{6}} \\cdot 1\\frac{4}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.91, bodu=285, $$\frac{1\frac{2}{12}}{4\frac{4}{15}} + 3\frac{3}{11} - 3\frac{3}{10} - 2\frac{2}{11} \cdot 2\frac{4}{9}=\textcolor{white}{-5\frac{1841}{21120}}$$return { ["body"] = 285, ["id"] = "MHScuT_0815_2128", ["obtiznost"] = 2.11, ["reseni"] = { ["float"] = -5.0871685606061, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -107441, ["jmenovatel"] = 21120 }, ["render"] = "\\frac{-107441}{21120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{1841}{21120}", ["x"] = -5, ["y"] = 1841, ["z"] = 21120 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 64, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "4\\frac{4}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{12}}{4\\frac{4}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{12}}{4\\frac{4}{15}} + 3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{12}}{4\\frac{4}{15}} + 3\\frac{3}{11} - 3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{11} \\cdot 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{12}}{4\\frac{4}{15}} + 3\\frac{3}{11} - 3\\frac{3}{10} - 2\\frac{2}{11} \\cdot 2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.92, bodu=213, $$\frac{2\frac{4}{9} + (-12 - 12 + 1\frac{1}{8} - 8)}{2\frac{1}{12} + 14 - 3\frac{1}{7}}=\textcolor{white}{-2\frac{1285}{6522}}$$return { ["body"] = 213, ["id"] = "32eh2H_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.72, ["reseni"] = { ["float"] = -2.1970254523152, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14329, ["jmenovatel"] = 6522 }, ["render"] = "\\frac{-171948}{78264}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{1285}{6522}", ["x"] = -2, ["y"] = 1285, ["z"] = 6522 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{8} - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 - 12 + 1\\frac{1}{8} - 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} + (-12 - 12 + 1\\frac{1}{8} - 8)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{1}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{12} + 14 - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{9} + (-12 - 12 + 1\\frac{1}{8} - 8)}{2\\frac{1}{12} + 14 - 3\\frac{1}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.93, bodu=254, $$1\frac{5}{9} + 3\frac{5}{12} - \frac{4\frac{3}{6} - 14}{(\frac{-7}{1\frac{1}{6}})^2 + 4\frac{3}{12}}=\textcolor{white}{5\frac{1207}{5796}}$$return { ["body"] = 254, ["id"] = "kUaMXL_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.9448, ["reseni"] = { ["float"] = 5.2082470669427, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30187, ["jmenovatel"] = 5796 }, ["render"] = "\\frac{30187}{5796}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{1207}{5796}", ["x"] = 5, ["y"] = 1207, ["z"] = 5796 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{6} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{1\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-7}{1\\frac{1}{6}})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-7}{1\\frac{1}{6}})^2 + 4\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{6} - 14}{(\\frac{-7}{1\\frac{1}{6}})^2 + 4\\frac{3}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 3\\frac{5}{12} - \\frac{4\\frac{3}{6} - 14}{(\\frac{-7}{1\\frac{1}{6}})^2 + 4\\frac{3}{12}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.94, bodu=149, $$(2\frac{4}{6} + (-13)) \cdot \frac{17 - 1\frac{2}{8} - (-17)}{14}=\textcolor{white}{-24\frac{29}{168}}$$return { ["body"] = 149, ["id"] = "FAQSf2_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.34, ["reseni"] = { ["float"] = -24.172619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4061, ["jmenovatel"] = 168 }, ["render"] = "\\frac{-4061}{168}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-24\\frac{29}{168}", ["x"] = -24, ["y"] = 29, ["z"] = 168 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{6} + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} + (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 1\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 1\\frac{2}{8} - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17 - 1\\frac{2}{8} - (-17)}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{6} + (-13)) \\cdot \\frac{17 - 1\\frac{2}{8} - (-17)}{14}", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.95, bodu=159, $$\frac{(3\frac{1}{9} + 3\frac{1}{3}) \cdot 12 \cdot 7}{(-8 + 3)^3}=\textcolor{white}{-4\frac{124}{375}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "2rDU3O_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.4004, ["reseni"] = { ["float"] = -4.3306666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1624, ["jmenovatel"] = 375 }, ["render"] = "\\frac{1624}{-375}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{124}{375}", ["x"] = -4, ["y"] = 124, ["z"] = 375 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} + 3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{9} + 3\\frac{1}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{9} + 3\\frac{1}{3}) \\cdot 12 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-8 + 3)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{(3\\frac{1}{9} + 3\\frac{1}{3}) \\cdot 12 \\cdot 7}{(-8 + 3)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.96, bodu=185, $$\frac{\frac{18}{22}}{\frac{3\frac{3}{13}}{\frac{2\frac{2}{4}}{2\frac{4}{7}}}}=\textcolor{white}{\frac{65}{264}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "vH7VlK_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = 0.24621212121212, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 65, ["jmenovatel"] = 264 }, ["render"] = "\\frac{585}{2376}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{65}{264}", ["y"] = 65, ["z"] = 264 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{18}{22}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 42, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{4}}{2\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{13}}{\\frac{2\\frac{2}{4}}{2\\frac{4}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{18}{22}}{\\frac{3\\frac{3}{13}}{\\frac{2\\frac{2}{4}}{2\\frac{4}{7}}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.97, bodu=155, $$(\frac{4\frac{4}{8}}{18})^2 \cdot (13 + 18) \cdot 3\frac{3}{11} \cdot 19=\textcolor{white}{120\frac{21}{44}}$$return { ["body"] = 155, ["id"] = "cI7WzY_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.3768, ["reseni"] = { ["float"] = 120.47727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5301, ["jmenovatel"] = 44 }, ["render"] = "\\frac{21204}{176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "120\\frac{21}{44}", ["x"] = 120, ["y"] = 21, ["z"] = 44 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{8}}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{4}{8}}{18})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 18)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{11} \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(13 + 18) \\cdot 3\\frac{3}{11} \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{4}{8}}{18})^2 \\cdot (13 + 18) \\cdot 3\\frac{3}{11} \\cdot 19", ["typ"] = "krat" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.98, bodu=155, $$\frac{15}{-23 + 3\frac{3}{14} + 10 \cdot -16 \cdot 1\frac{4}{14}}=\textcolor{white}{-\frac{30}{451}}$$return { ["body"] = 155, ["id"] = "j8A4ja_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.38, ["reseni"] = { ["float"] = -0.066518847006652, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -30, ["jmenovatel"] = 451 }, ["render"] = "\\frac{30}{-451}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{30}{451}", ["y"] = -30, ["z"] = 451 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "3\\frac{3}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-23 + 3\\frac{3}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot -16 \\cdot 1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-23 + 3\\frac{3}{14} + 10 \\cdot -16 \\cdot 1\\frac{4}{14}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{15}{-23 + 3\\frac{3}{14} + 10 \\cdot -16 \\cdot 1\\frac{4}{14}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.99, bodu=126, $$(14 + (-16 - 10)) \cdot -11 \cdot (2\frac{1}{7} - 22)=\textcolor{white}{-2621\frac{1}{7}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "8n0hEz_0815_2128", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -2621.1428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18348, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-18348}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2621\\frac{1}{7}", ["x"] = -2621, ["y"] = 1, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "BqEi1AvK0uvsKvCHyZ85_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "14 + (-16 - 10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(14 + (-16 - 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{7} - 22", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{1}{7} - 22)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-11 \\cdot (2\\frac{1}{7} - 22)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(14 + (-16 - 10)) \\cdot -11 \\cdot (2\\frac{1}{7} - 22)", ["typ"] = "krat" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: