- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0, bodu=12, $$\frac{8}{(5 - \frac{3}{9})^2}=\textcolor{white}{\frac{18}{49}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "imXuOD_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.082, ["reseni"] = { ["float"] = 0.36734693877551, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{72}{196}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{18}{49}", ["y"] = 18, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "5 - \\frac{3}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 - \\frac{3}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{8}{(5 - \\frac{3}{9})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.01, bodu=18, $$3\frac{4}{7} \cdot 5 \cdot -7=\textcolor{white}{-125}$$return { ["body"] = 18, ["id"] = "VpjZC6_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -125, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-875}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-125", ["tex_float"] = "-125", ["x"] = -125 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{7} \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{7} \\cdot 5 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.02, bodu=10, $$\frac{-7 \cdot -8}{5}=\textcolor{white}{11{,}2}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "nm3t59_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.02, ["reseni"] = { ["float"] = 11.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{56}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "11\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "11{,}2", ["x"] = 11, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7 \\cdot -8}{5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.03, bodu=10, $$\frac{2 - (7 - 4)^3}{-4}=\textcolor{white}{6{,}25}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "Gs9DDN_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.0412, ["reseni"] = { ["float"] = 6.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-25}{-4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "6{,}25", ["x"] = 6, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(7 - 4)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2 - (7 - 4)^3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2 - (7 - 4)^3}{-4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.04, bodu=5, $$7 + 4 - (8 + 4) - (-9)=\textcolor{white}{8}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "tyZhoD_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{8}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8", ["x"] = 8 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 - (8 + 4)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "7 + 4 - (8 + 4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 4 - (8 + 4) - (-9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.05, bodu=11, $$\frac{-6 + 6 \cdot 4}{-8}=\textcolor{white}{-2{,}25}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "Mqw9k0_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["float"] = -2.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{18}{-8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-2{,}25", ["x"] = -2, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 + 6 \\cdot 4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 6 \\cdot 4}{-8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.06, bodu=21, $$\frac{3\frac{2}{5} + 10}{-6 - 9}=\textcolor{white}{-\frac{67}{75}}$$return { ["body"] = 21, ["id"] = "Fd5E3m_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.26, ["reseni"] = { ["float"] = -0.89333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -67, ["jmenovatel"] = 75 }, ["render"] = "\\frac{67}{-75}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{67}{75}", ["y"] = -67, ["z"] = 75 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{5} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{5} + 10}{-6 - 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.07, bodu=5, $$-2 - (8 \cdot 6 + (-5))=\textcolor{white}{-45}$$return { ["body"] = 5, ["id"] = "GkUJgs_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.07, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -45, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-45}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-45", ["tex_float"] = "-45", ["x"] = -45 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 6 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 \\cdot 6 + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-2 - (8 \\cdot 6 + (-5))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.08, bodu=6, $$5 - (-6 \cdot 5 - 7)=\textcolor{white}{42}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "sKEnQF_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 42, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{42}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "42", ["tex_float"] = "42", ["x"] = 42 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 5 - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-6 \\cdot 5 - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 - (-6 \\cdot 5 - 7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.09, bodu=13, $$-9 + 8 - (8 \cdot 3)^2=\textcolor{white}{-577}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "HZmMbi_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.3208, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -577, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-577}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-577", ["x"] = -577 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 3", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 \\cdot 3)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (8 \\cdot 3)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + 8 - (8 \\cdot 3)^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.1, bodu=15, $$\frac{6}{7 - (6 - 11)^3}=\textcolor{white}{\frac{1}{22}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "SrCmD5_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.1504, ["reseni"] = { ["float"] = 0.045454545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{6}{132}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{22}", ["y"] = 1, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(6 - 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - (6 - 11)^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{6}{7 - (6 - 11)^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.11, bodu=6, $$7 + 8 - (-11 \cdot 9)=\textcolor{white}{114}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "IYhHAC_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 114, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{114}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "114", ["tex_float"] = "114", ["x"] = 114 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 + 8 - (-11 \\cdot 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.12, bodu=16, $$\frac{(3 - 8)^3 + (-3)}{2}=\textcolor{white}{-64}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "SlUOWk_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.1704, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -64, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-128}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64", ["tex_float"] = "-64", ["x"] = -64 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(3 - 8)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(3 - 8)^3 + (-3)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(3 - 8)^3 + (-3)}{2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.13, bodu=16, $$8 - (\frac{9}{4})^2 + (-7)=\textcolor{white}{-4\frac{1}{16}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "vXgKmi_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.1688, ["reseni"] = { ["float"] = -4.0625, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{-65}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{1}{16}", ["x"] = -4, ["y"] = 1, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (\\frac{9}{4})^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (\\frac{9}{4})^2 + (-7)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.14, bodu=27, $$\frac{6}{3\frac{4}{6} \cdot 9}=\textcolor{white}{\frac{2}{11}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "nSZjhY_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.34, ["reseni"] = { ["float"] = 0.18181818181818, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{6}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2}{11}", ["y"] = 2, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{6} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{6}{3\\frac{4}{6} \\cdot 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.15, bodu=17, $$\frac{9 + (12 - 9)^4}{10}=\textcolor{white}{9}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "yOJLJs_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.1828, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{90}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9", ["tex_float"] = "9", ["x"] = 9 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(12 - 9)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "9 + (12 - 9)^4", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9 + (12 - 9)^4}{10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.16, bodu=37, $$\frac{-4}{8 + (5 - (-4))^3}=\textcolor{white}{-\frac{4}{737}}$$return { ["body"] = 37, ["id"] = "pQDi0I_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.452, ["reseni"] = { ["float"] = -0.005427408412483, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 737 }, ["render"] = "\\frac{-4}{737}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{4}{737}", ["y"] = -4, ["z"] = 737 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - (-4)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(5 - (-4))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 + (5 - (-4))^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-4}{8 + (5 - (-4))^3}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.17, bodu=49, $$\frac{(1\frac{3}{5} - 6)^2}{-3} + 7=\textcolor{white}{\frac{41}{75}}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "fUaqIb_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.5736, ["reseni"] = { ["float"] = 0.54666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 75 }, ["render"] = "\\frac{41}{75}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{41}{75}", ["y"] = 41, ["z"] = 75 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{5} - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(1\\frac{3}{5} - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{3}{5} - 6)^2}{-3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(1\\frac{3}{5} - 6)^2}{-3} + 7", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.18, bodu=8, $$-9 + (-6 - 5 \cdot 10)=\textcolor{white}{-65}$$return { ["body"] = 8, ["id"] = "HRKvKG_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -65, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-65}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-65", ["x"] = -65 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 - 5 \\cdot 10", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-9 + (-6 - 5 \\cdot 10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.19, bodu=52, $$(7 - (\frac{8}{3})^3) \cdot 1\frac{5}{8}=\textcolor{white}{-19\frac{95}{216}}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "LiL8xI_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.6056, ["reseni"] = { ["float"] = -19.439814814815, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4199, ["jmenovatel"] = 216 }, ["render"] = "\\frac{-4199}{216}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-19\\frac{95}{216}", ["x"] = -19, ["y"] = 95, ["z"] = 216 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{8}{3})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 - (\\frac{8}{3})^3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - (\\frac{8}{3})^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(7 - (\\frac{8}{3})^3) \\cdot 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.2, bodu=9, $$(-10 + (-13 \cdot 7)) \cdot 7=\textcolor{white}{-707}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "RRS4Ge_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.2, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -707, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-707}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-707", ["tex_float"] = "-707", ["x"] = -707 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-10 + (-13 \\cdot 7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 + (-13 \\cdot 7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-10 + (-13 \\cdot 7)) \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.21, bodu=25, $$12 \cdot (\frac{-9}{8 \cdot 6})^2=\textcolor{white}{\frac{27}{64}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "kuyOUU_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.316, ["reseni"] = { ["float"] = 0.421875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 64 }, ["render"] = "\\frac{108}{256}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{27}{64}", ["y"] = 27, ["z"] = 64 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-9}{8 \\cdot 6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-9}{8 \\cdot 6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "12 \\cdot (\\frac{-9}{8 \\cdot 6})^2", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.22, bodu=24, $$(13 + (\frac{10}{9})^2) \cdot 7=\textcolor{white}{99\frac{52}{81}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "O36oii_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.2924, ["reseni"] = { ["float"] = 99.641975308642, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8071, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{8071}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "99\\frac{52}{81}", ["x"] = 99, ["y"] = 52, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{10}{9})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "13 + (\\frac{10}{9})^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + (\\frac{10}{9})^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(13 + (\\frac{10}{9})^2) \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.23, bodu=55, $$(-9 + 2\frac{2}{3}) \cdot 8 + (-10 - 3\frac{2}{4})=\textcolor{white}{-64\frac{1}{6}}$$return { ["body"] = 55, ["id"] = "3jFKoQ_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.63, ["reseni"] = { ["float"] = -64.166666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -385, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-385}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-64\\frac{1}{6}", ["x"] = -64, ["y"] = 1, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-9 + 2\\frac{2}{3}) \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 + 2\\frac{2}{3}) \\cdot 8 + (-10 - 3\\frac{2}{4})", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.24, bodu=20, $$7 \cdot \frac{12 - 13}{8}=\textcolor{white}{-0{,}875}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "9WW7Ta_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["float"] = -0.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-7}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-0{,}875", ["y"] = -7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12 - 13}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 \\cdot \\frac{12 - 13}{8}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.25, bodu=10, $$(9 - 8)^4 \cdot 3 \cdot 12=\textcolor{white}{36}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "yEVX2V_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.2508, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 36, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{36}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "36", ["x"] = 36 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 8)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(9 - 8)^4 \\cdot 3 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.26, bodu=58, $$(7 \cdot 4\frac{5}{8} - 7) \cdot (-9 + 2\frac{2}{7})=\textcolor{white}{-170{,}375}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "6f5MnL_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["float"] = -170.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1363, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-9541}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-170\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "-170{,}375", ["x"] = -170, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 4\\frac{5}{8} - 7", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 \\cdot 4\\frac{5}{8} - 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-9 + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(7 \\cdot 4\\frac{5}{8} - 7) \\cdot (-9 + 2\\frac{2}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.27, bodu=22, $$6 + 7 + (-6) - \frac{13}{3}=\textcolor{white}{2\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "tWoPRi_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = 2.6666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{8}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{2}{3}", ["x"] = 2, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "6 + 7 + (-6)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "6 + 7 + (-6) - \\frac{13}{3}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.28, bodu=39, $$-9 - 3 + 3\frac{3}{5} + \frac{9}{7}=\textcolor{white}{-7\frac{4}{35}}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "4GD4V1_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.48, ["reseni"] = { ["float"] = -7.1142857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -249, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{-249}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{4}{35}", ["x"] = -7, ["y"] = 4, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{3}{5} + \\frac{9}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-9 - 3 + 3\\frac{3}{5} + \\frac{9}{7}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.29, bodu=25, $$(\frac{-7}{(-7 + 7)^4 + 1})^2 \cdot 4=\textcolor{white}{196}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "LsGELS_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.3104, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 196, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{196}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "196", ["x"] = 196 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-7 + 7)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "1", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-7 + 7)^4 + 1", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-7}{(-7 + 7)^4 + 1}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-7}{(-7 + 7)^4 + 1})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{-7}{(-7 + 7)^4 + 1})^2 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.3, bodu=62, $$\frac{\frac{\frac{4}{15}}{1\frac{3}{8}}}{3\frac{3}{4}}=\textcolor{white}{\frac{128}{2475}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "nuFn7j_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = 0.051717171717172, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 128, ["jmenovatel"] = 2475 }, ["render"] = "\\frac{128}{2475}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{128}{2475}", ["y"] = 128, ["z"] = 2475 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{4}{15}}{1\\frac{3}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{4}{15}}{1\\frac{3}{8}}}{3\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.31, bodu=42, $$3 - (12 + 7) + 2\frac{3}{5} \cdot -7=\textcolor{white}{-34{,}2}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "EqTKLm_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["float"] = -34.2, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -171, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-171}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-34\\frac{1}{5}", ["tex_float"] = "-34{,}2", ["x"] = -34, ["y"] = 1, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3 - (12 + 7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3 - (12 + 7) + 2\\frac{3}{5} \\cdot -7", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.32, bodu=13, $$13 \cdot -11 \cdot (6 + (-9))=\textcolor{white}{429}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "fnz71j_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.32, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 429, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{429}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "429", ["tex_float"] = "429", ["x"] = 429 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-9)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-11 \\cdot (6 + (-9))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 \\cdot -11 \\cdot (6 + (-9))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.33, bodu=16, $$(-6 + (7 - (-7))^2) \cdot 6 \cdot 12=\textcolor{white}{13680}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "smT1Pj_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.4088, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13680, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{13680}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "13680", ["x"] = 13680 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 - (-7))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-6 + (7 - (-7))^2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + (7 - (-7))^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-6 + (7 - (-7))^2) \\cdot 6 \\cdot 12", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.34, bodu=45, $$\frac{4\frac{4}{6} - 11}{9} \cdot 10=\textcolor{white}{-7\frac{1}{27}}$$return { ["body"] = 45, ["id"] = "8w0kU4_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.54, ["reseni"] = { ["float"] = -7.037037037037, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -190, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{-190}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{1}{27}", ["x"] = -7, ["y"] = 1, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.34", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{6} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{6} - 11}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{4}{6} - 11}{9} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.35, bodu=68, $$7 - (-10 - 1\frac{2}{9} - 11 + 3\frac{2}{7})=\textcolor{white}{25\frac{59}{63}}$$return { ["body"] = 68, ["id"] = "ok9TKj_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.75, ["reseni"] = { ["float"] = 25.936507936508, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1634, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{1634}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "25\\frac{59}{63}", ["x"] = 25, ["y"] = 59, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{2}{9} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 1\\frac{2}{9} - 11 + 3\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-10 - 1\\frac{2}{9} - 11 + 3\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (-10 - 1\\frac{2}{9} - 11 + 3\\frac{2}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.36, bodu=69, $$\frac{4\frac{1}{4}}{3\frac{3}{6}} - (-9 \cdot -8)=\textcolor{white}{-70\frac{11}{14}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "s16SCo_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = -70.785714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -991, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{-991}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-70\\frac{11}{14}", ["x"] = -70, ["y"] = 11, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{4}}{3\\frac{3}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot -8", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{4}}{3\\frac{3}{6}} - (-9 \\cdot -8)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.37, bodu=48, $$\frac{3\frac{2}{6}}{-6 - (-8) + (-6 \cdot 14)}=\textcolor{white}{-\frac{5}{123}}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "sxTqxX_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["float"] = -0.040650406504065, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 123 }, ["render"] = "\\frac{10}{-246}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5}{123}", ["y"] = -5, ["z"] = 123 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 - (-8) + (-6 \\cdot 14)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{6}}{-6 - (-8) + (-6 \\cdot 14)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.38, bodu=49, $$3\frac{1}{3} \cdot \frac{7}{7 - 9}=\textcolor{white}{-11\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 49, ["id"] = "BHfbKU_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["float"] = -11.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -35, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-70}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{2}{3}", ["x"] = -11, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{7}{7 - 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} \\cdot \\frac{7}{7 - 9}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.39, bodu=50, $$8 + 11 - \frac{2\frac{1}{4}}{13} - (-7)=\textcolor{white}{25\frac{43}{52}}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "KykeFl_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.59, ["reseni"] = { ["float"] = 25.826923076923, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1343, ["jmenovatel"] = 52 }, ["render"] = "\\frac{1343}{52}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "25\\frac{43}{52}", ["x"] = 25, ["y"] = 43, ["z"] = 52 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{4}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "8 + 11 - \\frac{2\\frac{1}{4}}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 11 - \\frac{2\\frac{1}{4}}{13} - (-7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.4, bodu=16, $$-9 - 8 - (-14 + 10) - (-4 - (-9))=\textcolor{white}{-18}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "9EnKu5_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.4, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-18}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-18", ["x"] = -18 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 - 8 - (-14 + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-4 - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 - 8 - (-14 + 10) - (-4 - (-9))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.41, bodu=33, $$\frac{10 \cdot -12}{-12 \cdot 9}=\textcolor{white}{1\frac{1}{9}}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "XN2p2O_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.41, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{-120}{-108}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{1}{9}", ["x"] = 1, ["y"] = 1, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot -12}{-12 \\cdot 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.42, bodu=53, $$\frac{7 \cdot (3 + 2\frac{4}{10}) + 10}{9}=\textcolor{white}{5\frac{14}{45}}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "2WsPGW_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["float"] = 5.3111111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 239, ["jmenovatel"] = 45 }, ["render"] = "\\frac{239}{45}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{14}{45}", ["x"] = 5, ["y"] = 14, ["z"] = 45 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 + 2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3 + 2\\frac{4}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 \\cdot (3 + 2\\frac{4}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot (3 + 2\\frac{4}{10}) + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7 \\cdot (3 + 2\\frac{4}{10}) + 10}{9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.43, bodu=78, $$16 - (\frac{1\frac{1}{5}}{4\frac{4}{6}} + (-8)) - 9=\textcolor{white}{14\frac{26}{35}}$$return { ["body"] = 78, ["id"] = "gWzOof_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.83, ["reseni"] = { ["float"] = 14.742857142857, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 516, ["jmenovatel"] = 35 }, ["render"] = "\\frac{516}{35}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{26}{35}", ["x"] = 14, ["y"] = 26, ["z"] = 35 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{5}}{4\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{5}}{4\\frac{4}{6}} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{1}{5}}{4\\frac{4}{6}} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 - (\\frac{1\\frac{1}{5}}{4\\frac{4}{6}} + (-8))", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 - (\\frac{1\\frac{1}{5}}{4\\frac{4}{6}} + (-8)) - 9", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.44, bodu=36, $$7 - (-7) - \frac{5 \cdot -7}{9}=\textcolor{white}{17\frac{8}{9}}$$return { ["body"] = 36, ["id"] = "fWkanu_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.44, ["reseni"] = { ["float"] = 17.888888888889, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 161, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{161}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "17\\frac{8}{9}", ["x"] = 17, ["y"] = 8, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5 \\cdot -7}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "7 - (-7) - \\frac{5 \\cdot -7}{9}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.45, bodu=57, $$4 \cdot (\frac{\frac{6}{-10}}{1\frac{2}{7}} - 5)=\textcolor{white}{-21\frac{13}{15}}$$return { ["body"] = 57, ["id"] = "yseujI_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.65, ["reseni"] = { ["float"] = -21.866666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -328, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{-328}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21\\frac{13}{15}", ["x"] = -21, ["y"] = 13, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{6}{-10}}{1\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{6}{-10}}{1\\frac{2}{7}} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{\\frac{6}{-10}}{1\\frac{2}{7}} - 5)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4 \\cdot (\\frac{\\frac{6}{-10}}{1\\frac{2}{7}} - 5)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.46, bodu=58, $$(12 - (6 + 13 + (-10))) \cdot 14 \cdot 2\frac{2}{4}=\textcolor{white}{105}$$return { ["body"] = 58, ["id"] = "hwT3AW_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.66, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 105, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{105}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "105", ["x"] = 105 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 13 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 13 + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (6 + 13 + (-10))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - (6 + 13 + (-10)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(12 - (6 + 13 + (-10))) \\cdot 14 \\cdot 2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.47, bodu=46, $$(\frac{9}{-11})^2 + \frac{7}{-14} + 8=\textcolor{white}{8\frac{41}{242}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "G2viui_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.5508, ["reseni"] = { ["float"] = 8.1694214876033, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1977, ["jmenovatel"] = 242 }, ["render"] = "\\frac{1977}{242}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8\\frac{41}{242}", ["x"] = 8, ["y"] = 41, ["z"] = 242 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{9}{-11})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{9}{-11})^2 + \\frac{7}{-14}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{9}{-11})^2 + \\frac{7}{-14} + 8", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.48, bodu=84, $$11 - 4 + 2\frac{2}{4} - (4\frac{3}{10} + 12 + 11 + 12)=\textcolor{white}{-29{,}8}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "8tyVXU_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = -29.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -149, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-596}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "-29{,}8", ["x"] = -29, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 4 + 2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "4\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "12 + 11 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{10} + 12 + 11 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{10} + 12 + 11 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 - 4 + 2\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{10} + 12 + 11 + 12)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.49, bodu=104, $$2\frac{4}{7} \cdot (2\frac{5}{10} + (-12))^2 - (9 - (-12) + 4)=\textcolor{white}{207\frac{1}{14}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "OUj2Un_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.036, ["reseni"] = { ["float"] = 207.07142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2899, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{2899}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "207\\frac{1}{14}", ["x"] = 207, ["y"] = 1, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(2\\frac{5}{10} + (-12))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot (2\\frac{5}{10} + (-12))^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-12) + 4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 - (-12) + 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} \\cdot (2\\frac{5}{10} + (-12))^2 - (9 - (-12) + 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.5, bodu=41, $$\frac{-10}{11 - 5} - (13 - (-11))=\textcolor{white}{-25\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "4SKM7k_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -25.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -77, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-77}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-25\\frac{2}{3}", ["x"] = -25, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-10}{11 - 5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(13 - (-11))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-10}{11 - 5} - (13 - (-11))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.51, bodu=42, $$\frac{\frac{-9}{8}}{-13} \cdot 10=\textcolor{white}{\frac{45}{52}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "KwOXNI_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["float"] = 0.86538461538462, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 45, ["jmenovatel"] = 52 }, ["render"] = "\\frac{90}{104}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{45}{52}", ["y"] = 45, ["z"] = 52 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-9}{8}}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-9}{8}}{-13} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.52, bodu=39, $$7 + (-5) + (10 + 18)^2 + 14 \cdot 14=\textcolor{white}{982}$$return { ["body"] = 39, ["id"] = "Ylj4yC_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.834, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 982, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{982}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "982", ["x"] = 982 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + 18)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "7 + (-5) + (10 + 18)^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "7 + (-5) + (10 + 18)^2 + 14 \\cdot 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.53, bodu=66, $$\frac{13 - 11 \cdot -10}{16 + 4\frac{2}{4}}=\textcolor{white}{6}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "2YnqQ8_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{246}{41}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "6", ["tex_float"] = "6", ["x"] = 6 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "13 - 11 \\cdot -10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{13 - 11 \\cdot -10}{16 + 4\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.54, bodu=119, $$4\frac{1}{9} \cdot (1\frac{2}{9} + 4\frac{3}{5}) - (15 + (-18 + (-16)))=\textcolor{white}{42\frac{379}{405}}$$return { ["body"] = 119, ["id"] = "3EDp7R_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.14, ["reseni"] = { ["float"] = 42.935802469136, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17389, ["jmenovatel"] = 405 }, ["render"] = "\\frac{17389}{405}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "42\\frac{379}{405}", ["x"] = 42, ["y"] = 379, ["z"] = 405 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{9} + 4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{9} + 4\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{9} \\cdot (1\\frac{2}{9} + 4\\frac{3}{5})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + (-16)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "15 + (-18 + (-16))", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + (-18 + (-16)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{1}{9} \\cdot (1\\frac{2}{9} + 4\\frac{3}{5}) - (15 + (-18 + (-16)))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.55, bodu=93, $$\frac{1\frac{4}{9}}{\frac{-9 - 10}{-5}} - 4\frac{5}{6}=\textcolor{white}{-4\frac{155}{342}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "9OePg4_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = -4.453216374269, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1523, ["jmenovatel"] = 342 }, ["render"] = "\\frac{-4569}{1026}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{155}{342}", ["x"] = -4, ["y"] = 155, ["z"] = 342 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9 - 10}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9}}{\\frac{-9 - 10}{-5}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{9}}{\\frac{-9 - 10}{-5}} - 4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.56, bodu=94, $$\frac{\frac{-10}{\frac{1\frac{1}{7}}{4\frac{1}{6}}}}{-12 - 9}=\textcolor{white}{1\frac{53}{72}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "i2nL7K_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7361111111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 125, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{-875}{-504}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{53}{72}", ["x"] = 1, ["y"] = 53, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{7}}{4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-10}{\\frac{1\\frac{1}{7}}{4\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-10}{\\frac{1\\frac{1}{7}}{4\\frac{1}{6}}}}{-12 - 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.57, bodu=95, $$\frac{-7}{4} \cdot (-9 - (4\frac{1}{5} - 3\frac{3}{5}))=\textcolor{white}{16{,}8}$$return { ["body"] = 95, ["id"] = "BdYMwA_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.97, ["reseni"] = { ["float"] = 16.8, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 84, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{336}{20}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{4}{5}", ["tex_float"] = "16{,}8", ["x"] = 16, ["y"] = 4, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-7}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{5} - 3\\frac{3}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{5} - 3\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-9 - (4\\frac{1}{5} - 3\\frac{3}{5})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-9 - (4\\frac{1}{5} - 3\\frac{3}{5}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{-7}{4} \\cdot (-9 - (4\\frac{1}{5} - 3\\frac{3}{5}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.58, bodu=24, $$8 \cdot -4 - 6 + (-15 \cdot 6)=\textcolor{white}{-128}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "NPwiTE_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.58, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -128, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-128}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-128", ["x"] = -128 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot -4", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 \\cdot -4 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot -4 - 6 + (-15 \\cdot 6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.59, bodu=126, $$(10 - 1\frac{2}{5}) \cdot 4\frac{1}{3} \cdot (15 + (-17 + 1\frac{1}{5}))=\textcolor{white}{-29\frac{61}{75}}$$return { ["body"] = 126, ["id"] = "hFkVPc_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.19, ["reseni"] = { ["float"] = -29.813333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2236, ["jmenovatel"] = 75 }, ["render"] = "\\frac{-2236}{75}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29\\frac{61}{75}", ["x"] = -29, ["y"] = 61, ["z"] = 75 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 1\\frac{2}{5}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{2}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{2}{5}) \\cdot 4\\frac{1}{3}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-17 + 1\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "15 + (-17 + 1\\frac{1}{5})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + (-17 + 1\\frac{1}{5}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(10 - 1\\frac{2}{5}) \\cdot 4\\frac{1}{3} \\cdot (15 + (-17 + 1\\frac{1}{5}))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.6, bodu=206, $$2\frac{1}{8} + 2\frac{1}{4} - (4\frac{4}{5} + (-10))^2 + 2\frac{3}{6} \cdot 18 + 12=\textcolor{white}{34{,}335}$$return { ["body"] = 206, ["id"] = "DvCxa8_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.6804, ["reseni"] = { ["float"] = 34.335, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6867, ["jmenovatel"] = 200 }, ["render"] = "\\frac{6867}{200}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "34\\frac{67}{200}", ["tex_float"] = "34{,}335", ["x"] = 34, ["y"] = 67, ["z"] = 200 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{5} + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{4}{5} + (-10))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + 2\\frac{1}{4} - (4\\frac{4}{5} + (-10))^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} \\cdot 18", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{6} \\cdot 18 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + 2\\frac{1}{4} - (4\\frac{4}{5} + (-10))^2 + 2\\frac{3}{6} \\cdot 18 + 12", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.61, bodu=75, $$\frac{16 \cdot -15}{2\frac{1}{6} + \frac{7}{16}}=\textcolor{white}{-92{,}16}$$return { ["body"] = 75, ["id"] = "y0Iiwp_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.81, ["reseni"] = { ["float"] = -92.16, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2304, ["jmenovatel"] = 25 }, ["render"] = "\\frac{-11520}{125}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-92\\frac{4}{25}", ["tex_float"] = "-92{,}16", ["x"] = -92, ["y"] = 4, ["z"] = 25 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{1}{6} + \\frac{7}{16}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{16 \\cdot -15}{2\\frac{1}{6} + \\frac{7}{16}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.62, bodu=76, $$-13 \cdot 19 \cdot 10 \cdot \frac{4\frac{2}{3}}{11}=\textcolor{white}{-1047\frac{29}{33}}$$return { ["body"] = 76, ["id"] = "ZSpA5J_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.82, ["reseni"] = { ["float"] = -1047.8787878788, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -34580, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-34580}{33}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1047\\frac{29}{33}", ["x"] = -1047, ["y"] = 29, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-13 \\cdot 19 \\cdot 10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{3}}{11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-13 \\cdot 19 \\cdot 10 \\cdot \\frac{4\\frac{2}{3}}{11}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.63, bodu=132, $$2\frac{2}{8} \cdot 13 \cdot (3\frac{4}{9} - (4\frac{1}{5} - 14))=\textcolor{white}{387{,}4}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "mTbEIy_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.23, ["reseni"] = { ["float"] = 387.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1937, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{69732}{180}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "387\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "387{,}4", ["x"] = 387, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{1}{5} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{1}{5} - 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} - (4\\frac{1}{5} - 14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{9} - (4\\frac{1}{5} - 14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{2}{8} \\cdot 13 \\cdot (3\\frac{4}{9} - (4\\frac{1}{5} - 14))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.64, bodu=134, $$\frac{2\frac{5}{11}}{(5 + 2\frac{5}{13}) \cdot (-7 + 1\frac{4}{12}) + (-13 + 14)^4}=\textcolor{white}{-\frac{39}{649}}$$return { ["body"] = 134, ["id"] = "JGGikS_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.2408, ["reseni"] = { ["float"] = -0.060092449922958, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -39, ["jmenovatel"] = 649 }, ["render"] = "\\frac{351}{-5841}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{39}{649}", ["y"] = -39, ["z"] = 649 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 2\\frac{5}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 2\\frac{5}{13})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 1\\frac{4}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-7 + 1\\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(5 + 2\\frac{5}{13}) \\cdot (-7 + 1\\frac{4}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-13 + 14)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(5 + 2\\frac{5}{13}) \\cdot (-7 + 1\\frac{4}{12}) + (-13 + 14)^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{11}}{(5 + 2\\frac{5}{13}) \\cdot (-7 + 1\\frac{4}{12}) + (-13 + 14)^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.65, bodu=101, $$(-7 \cdot 4\frac{5}{6} - (11 + 9)^2) \cdot (16 + 15)=\textcolor{white}{-13448\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 101, ["id"] = "eg9XA5_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.0104, ["reseni"] = { ["float"] = -13448.833333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -80693, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{-80693}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-13448\\frac{5}{6}", ["x"] = -13448, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 4\\frac{5}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(11 + 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-7 \\cdot 4\\frac{5}{6} - (11 + 9)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 \\cdot 4\\frac{5}{6} - (11 + 9)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(16 + 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-7 \\cdot 4\\frac{5}{6} - (11 + 9)^2) \\cdot (16 + 15)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.66, bodu=137, $$-16 - \frac{4\frac{2}{6}}{-11 - 3\frac{1}{10} + 11 - 4\frac{1}{6}}=\textcolor{white}{-15\frac{44}{109}}$$return { ["body"] = 137, ["id"] = "XAs6UZ_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.26, ["reseni"] = { ["float"] = -15.403669724771, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1679, ["jmenovatel"] = 109 }, ["render"] = "\\frac{-1679}{109}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{44}{109}", ["x"] = -15, ["y"] = 44, ["z"] = 109 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 3\\frac{1}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 3\\frac{1}{10} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 3\\frac{1}{10} + 11 - 4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{6}}{-11 - 3\\frac{1}{10} + 11 - 4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-16 - \\frac{4\\frac{2}{6}}{-11 - 3\\frac{1}{10} + 11 - 4\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.67, bodu=138, $$\frac{4\frac{1}{7} - 3\frac{4}{11} \cdot (12 - 15)}{3\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{4\frac{36}{539}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "RSwJPX_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = 4.0667903525046, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2192, ["jmenovatel"] = 539 }, ["render"] = "\\frac{2192}{539}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "4\\frac{36}{539}", ["x"] = 4, ["y"] = 36, ["z"] = 539 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 - 15)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{11} \\cdot (12 - 15)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{1}{7} - 3\\frac{4}{11} \\cdot (12 - 15)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{7} - 3\\frac{4}{11} \\cdot (12 - 15)}{3\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.68, bodu=84, $$-13 \cdot (-6 - (11 - \frac{-12}{2\frac{2}{6}} + 14))=\textcolor{white}{469\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "v8u3CZ_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = 469.85714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3289, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{3289}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "469\\frac{6}{7}", ["x"] = 469, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{2\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}} + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}} + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-6 - (11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}} + 14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-6 - (11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}} + 14))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-13 \\cdot (-6 - (11 - \\frac{-12}{2\\frac{2}{6}} + 14))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.69, bodu=112, $$3\frac{4}{9} - 2\frac{3}{11} - 11 \cdot 9 \cdot (7 + (-13))=\textcolor{white}{595\frac{17}{99}}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "QN3O7z_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.09, ["reseni"] = { ["float"] = 595.17171717172, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 58922, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{58922}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "595\\frac{17}{99}", ["x"] = 595, ["y"] = 17, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} - 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + (-13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(7 + (-13))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "11 \\cdot 9 \\cdot (7 + (-13))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} - 2\\frac{3}{11} - 11 \\cdot 9 \\cdot (7 + (-13))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.7, bodu=118, $$(9 - 12)^4 - \frac{6 - 13}{2\frac{2}{5} + 1\frac{1}{8}}=\textcolor{white}{82\frac{139}{141}}$$return { ["body"] = 118, ["id"] = "9sVRAJ_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.1328, ["reseni"] = { ["float"] = 82.985815602837, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11701, ["jmenovatel"] = 141 }, ["render"] = "\\frac{11701}{141}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "82\\frac{139}{141}", ["x"] = 82, ["y"] = 139, ["z"] = 141 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(9 - 12)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} + 1\\frac{1}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{6 - 13}{2\\frac{2}{5} + 1\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(9 - 12)^4 - \\frac{6 - 13}{2\\frac{2}{5} + 1\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.71, bodu=136, $$6 + (-11) + 2\frac{3}{5} \cdot \frac{-13}{(8 + 1\frac{5}{10})^2}=\textcolor{white}{-5\frac{676}{1805}}$$return { ["body"] = 136, ["id"] = "d9tNfj_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.256, ["reseni"] = { ["float"] = -5.3745152354571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9701, ["jmenovatel"] = 1805 }, ["render"] = "\\frac{-9701}{1805}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5\\frac{676}{1805}", ["x"] = -5, ["y"] = 676, ["z"] = 1805 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + (-11)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(8 + 1\\frac{5}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-13}{(8 + 1\\frac{5}{10})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} \\cdot \\frac{-13}{(8 + 1\\frac{5}{10})^2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 + (-11) + 2\\frac{3}{5} \\cdot \\frac{-13}{(8 + 1\\frac{5}{10})^2}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.72, bodu=178, $$\frac{1\frac{3}{7}}{3\frac{4}{11}} \cdot (\frac{(10 - 10)^4}{2\frac{1}{8} + 4\frac{4}{7}})^4=\textcolor{white}{0}$$return { ["body"] = 178, ["id"] = "oIIYAT_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.5208, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 0, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{0}{259}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "0", ["x"] = 0 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7}}{3\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 10", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(10 - 10)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(10 - 10)^4}{2\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{(10 - 10)^4}{2\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{7}})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{7}}{3\\frac{4}{11}} \\cdot (\\frac{(10 - 10)^4}{2\\frac{1}{8} + 4\\frac{4}{7}})^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.73, bodu=102, $$(\frac{7}{-13})^2 \cdot 17 \cdot (3\frac{2}{8} - 9)=\textcolor{white}{-28\frac{231}{676}}$$return { ["body"] = 102, ["id"] = "zNB120_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.0172, ["reseni"] = { ["float"] = -28.341715976331, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19159, ["jmenovatel"] = 676 }, ["render"] = "\\frac{-19159}{676}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-28\\frac{231}{676}", ["x"] = -28, ["y"] = 231, ["z"] = 676 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{7}{-13})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{7}{-13})^2 \\cdot 17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{8} - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{2}{8} - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{7}{-13})^2 \\cdot 17 \\cdot (3\\frac{2}{8} - 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.74, bodu=119, $$(18 - 4\frac{2}{9}) \cdot \frac{4\frac{2}{11}}{\frac{13}{-4}}=\textcolor{white}{-17\frac{937}{1287}}$$return { ["body"] = 119, ["id"] = "V8lHxX_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.14, ["reseni"] = { ["float"] = -17.72804972805, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -22816, ["jmenovatel"] = 1287 }, ["render"] = "\\frac{-22816}{1287}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-17\\frac{937}{1287}", ["x"] = -17, ["y"] = 937, ["z"] = 1287 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 38, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 - 4\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(18 - 4\\frac{2}{9})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 46, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{2}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{-4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{11}}{\\frac{13}{-4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(18 - 4\\frac{2}{9}) \\cdot \\frac{4\\frac{2}{11}}{\\frac{13}{-4}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.75, bodu=151, $$\frac{4\frac{2}{5} - (-7 - \frac{1\frac{4}{8}}{2\frac{1}{8}})}{-11 - 6}=\textcolor{white}{-\frac{1029}{1445}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "nach2J_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = -0.7121107266436, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1029, ["jmenovatel"] = 1445 }, ["render"] = "\\frac{1029}{-1445}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{1029}{1445}", ["y"] = -1029, ["z"] = 1445 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{4}{8}}{2\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-7 - \\frac{1\\frac{4}{8}}{2\\frac{1}{8}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - \\frac{1\\frac{4}{8}}{2\\frac{1}{8}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} - (-7 - \\frac{1\\frac{4}{8}}{2\\frac{1}{8}})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{5} - (-7 - \\frac{1\\frac{4}{8}}{2\\frac{1}{8}})}{-11 - 6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.76, bodu=94, $$\frac{-2 \cdot \frac{9}{14}}{19 + 2\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{-\frac{9}{149}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "vMvSws_1130_1220", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = -0.060402684563758, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 149 }, ["render"] = "\\frac{-63}{1043}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{9}{149}", ["y"] = -9, ["z"] = 149 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-2 \\cdot \\frac{9}{14}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 + 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-2 \\cdot \\frac{9}{14}}{19 + 2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.77, bodu=154, $$\frac{3\frac{4}{5}}{-15 - \frac{2\frac{4}{10}}{-14 \cdot 3\frac{5}{9}}}=\textcolor{white}{-\frac{2128}{8373}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "NyqbZE_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -0.25415024483459, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2128, ["jmenovatel"] = 8373 }, ["render"] = "\\frac{10640}{-41865}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{2128}{8373}", ["y"] = -2128, ["z"] = 8373 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 3\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{10}}{-14 \\cdot 3\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-15 - \\frac{2\\frac{4}{10}}{-14 \\cdot 3\\frac{5}{9}}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{5}}{-15 - \\frac{2\\frac{4}{10}}{-14 \\cdot 3\\frac{5}{9}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.78, bodu=188, $$(3\frac{1}{6} + 18) \cdot 3\frac{4}{8} \cdot (-16 - 4\frac{5}{9} - 2\frac{2}{8})=\textcolor{white}{-1689\frac{221}{432}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "RLMyp9_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = -1689.5115740741, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -729869, ["jmenovatel"] = 432 }, ["render"] = "\\frac{-729869}{432}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1689\\frac{221}{432}", ["x"] = -1689, ["y"] = 221, ["z"] = 432 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{6} + 18", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{6} + 18)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{2}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-16 - 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot (-16 - 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{6} + 18) \\cdot 3\\frac{4}{8} \\cdot (-16 - 4\\frac{5}{9} - 2\\frac{2}{8})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.79, bodu=132, $$-18 + 3\frac{3}{6} - (-8 + 18)^2 - (-21 - (-11 + 4\frac{1}{4}))=\textcolor{white}{-100{,}25}$$return { ["body"] = 132, ["id"] = "hLE0x1_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.2304, ["reseni"] = { ["float"] = -100.25, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -401, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{-802}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-100\\frac{1}{4}", ["tex_float"] = "-100{,}25", ["x"] = -100, ["y"] = 1, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 + 18", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-8 + 18)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{3}{6} - (-8 + 18)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-18 + 3\\frac{3}{6} - (-8 + 18)^2", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + 4\\frac{1}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-21 - (-11 + 4\\frac{1}{4})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-21 - (-11 + 4\\frac{1}{4}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-18 + 3\\frac{3}{6} - (-8 + 18)^2 - (-21 - (-11 + 4\\frac{1}{4}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.8, bodu=100, $$5 \cdot -12 \cdot 3\frac{1}{11} \cdot 9 \cdot -14=\textcolor{white}{23367\frac{3}{11}}$$return { ["body"] = 100, ["id"] = "QcWRJJ_1130_1220", ["obtiznost"] = 1, ["reseni"] = { ["float"] = 23367.272727273, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 257040, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{257040}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "23367\\frac{3}{11}", ["x"] = 23367, ["y"] = 3, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 34, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{11} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot 3\\frac{1}{11} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "5 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{11} \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{11} \\cdot 9 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.81, bodu=179, $$\frac{4\frac{5}{13}}{2\frac{2}{12}} \cdot 4\frac{5}{9} \cdot (-12 - 5)^2 \cdot 15=\textcolor{white}{39964\frac{14}{169}}$$return { ["body"] = 179, ["id"] = "2giWUz_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.526, ["reseni"] = { ["float"] = 39964.082840237, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6753930, ["jmenovatel"] = 169 }, ["render"] = "\\frac{6753930}{169}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "39964\\frac{14}{169}", ["x"] = 39964, ["y"] = 14, ["z"] = 169 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "2\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{13}}{2\\frac{2}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{13}}{2\\frac{2}{12}} \\cdot 4\\frac{5}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 5", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 - 5)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 - 5)^2 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{5}{13}}{2\\frac{2}{12}} \\cdot 4\\frac{5}{9} \\cdot (-12 - 5)^2 \\cdot 15", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.82, bodu=114, $$\frac{\frac{3 - 13}{2\frac{4}{11}}}{14 + (22 + (-16))^3 \cdot 17}=\textcolor{white}{-\frac{55}{47918}}$$return { ["body"] = 114, ["id"] = "ILWBDH_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.1068, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0011477941483367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -55, ["jmenovatel"] = 47918 }, ["render"] = "\\frac{-55}{47918}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{55}{47918}", ["y"] = -55, ["z"] = 47918 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3 - 13}{2\\frac{4}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "22 + (-16)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(22 + (-16))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(22 + (-16))^3 \\cdot 17", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "14 + (22 + (-16))^3 \\cdot 17", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{3 - 13}{2\\frac{4}{11}}}{14 + (22 + (-16))^3 \\cdot 17}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.83, bodu=273, $$3\frac{5}{7} + 4 + (\frac{1\frac{1}{4}}{3\frac{4}{12}})^3 + 1\frac{4}{9} \cdot (-15 + 1\frac{2}{7})=\textcolor{white}{-12\frac{457}{10752}}$$return { ["body"] = 273, ["id"] = "FmhUln_1130_1220", ["obtiznost"] = 2.0456, ["reseni"] = { ["float"] = -12.042503720238, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -129481, ["jmenovatel"] = 10752 }, ["render"] = "\\frac{-906367}{75264}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{457}{10752}", ["x"] = -12, ["y"] = 457, ["z"] = 10752 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{4}}{3\\frac{4}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{1\\frac{1}{4}}{3\\frac{4}{12}})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4 + (\\frac{1\\frac{1}{4}}{3\\frac{4}{12}})^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} + 4 + (\\frac{1\\frac{1}{4}}{3\\frac{4}{12}})^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 + 1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-15 + 1\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{4}{9} \\cdot (-15 + 1\\frac{2}{7})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{5}{7} + 4 + (\\frac{1\\frac{1}{4}}{3\\frac{4}{12}})^3 + 1\\frac{4}{9} \\cdot (-15 + 1\\frac{2}{7})", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.84, bodu=199, $$-10 \cdot (-2 + \frac{1\frac{3}{10} + 3\frac{1}{2}}{10}) - (3\frac{5}{12} - 4\frac{5}{8})=\textcolor{white}{16\frac{49}{120}}$$return { ["body"] = 199, ["id"] = "SbtO9M_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.64, ["reseni"] = { ["float"] = 16.408333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1969, ["jmenovatel"] = 120 }, ["render"] = "\\frac{1969}{120}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "16\\frac{49}{120}", ["x"] = 16, ["y"] = 49, ["z"] = 120 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "1\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-2 + \\frac{1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-2 + \\frac{1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot (-2 + \\frac{1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-10 \\cdot (-2 + \\frac{1\\frac{3}{10} + 3\\frac{1}{2}}{10}) - (3\\frac{5}{12} - 4\\frac{5}{8})", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.85, bodu=200, $$\frac{10}{3\frac{4}{13}} + \frac{1\frac{3}{6} \cdot 3\frac{4}{4}}{3\frac{4}{8} + 4\frac{4}{13}}=\textcolor{white}{3\frac{6911}{8729}}$$return { ["body"] = 200, ["id"] = "LLT5LT_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.65, ["reseni"] = { ["float"] = 3.7917287203574, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33098, ["jmenovatel"] = 8729 }, ["render"] = "\\frac{33098}{8729}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{6911}{8729}", ["x"] = 3, ["y"] = 6911, ["z"] = 8729 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "3\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{3\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3\\frac{4}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} \\cdot 3\\frac{4}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 56, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} + 4\\frac{4}{13}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6} \\cdot 3\\frac{4}{4}}{3\\frac{4}{8} + 4\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{10}{3\\frac{4}{13}} + \\frac{1\\frac{3}{6} \\cdot 3\\frac{4}{4}}{3\\frac{4}{8} + 4\\frac{4}{13}}", ["typ"] = "plus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.86, bodu=108, $$4\frac{3}{13} \cdot -12 \cdot \frac{-15}{\frac{-16}{15}}=\textcolor{white}{-713\frac{49}{52}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "4oUm3z_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.06, ["reseni"] = { ["float"] = -713.94230769231, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -37125, ["jmenovatel"] = 52 }, ["render"] = "\\frac{-148500}{208}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-713\\frac{49}{52}", ["x"] = -713, ["y"] = 49, ["z"] = 52 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 55, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{13} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-15}{\\frac{-16}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{3}{13} \\cdot -12 \\cdot \\frac{-15}{\\frac{-16}{15}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.87, bodu=138, $$\frac{14}{13 - 1\frac{5}{16}} \cdot (3\frac{4}{8} + 3 - (-17))=\textcolor{white}{28\frac{28}{187}}$$return { ["body"] = 138, ["id"] = "wBRZvq_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.27, ["reseni"] = { ["float"] = 28.149732620321, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5264, ["jmenovatel"] = 187 }, ["render"] = "\\frac{10528}{374}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "28\\frac{28}{187}", ["x"] = 28, ["y"] = 28, ["z"] = 187 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "1\\frac{5}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 1\\frac{5}{16}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{14}{13 - 1\\frac{5}{16}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} + 3 - (-17)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{8} + 3 - (-17))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{14}{13 - 1\\frac{5}{16}} \\cdot (3\\frac{4}{8} + 3 - (-17))", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.88, bodu=172, $$\frac{\frac{-18}{\frac{1\frac{1}{11}}{4\frac{5}{10} \cdot -14}}}{2\frac{2}{7}}=\textcolor{white}{454\frac{25}{32}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "rEvXlp_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = 454.78125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14553, ["jmenovatel"] = 32 }, ["render"] = "\\frac{14553}{32}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "454\\frac{25}{32}", ["x"] = 454, ["y"] = 25, ["z"] = 32 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{1}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{5}{10} \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{1}{11}}{4\\frac{5}{10} \\cdot -14}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-18}{\\frac{1\\frac{1}{11}}{4\\frac{5}{10} \\cdot -14}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-18}{\\frac{1\\frac{1}{11}}{4\\frac{5}{10} \\cdot -14}}}{2\\frac{2}{7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.89, bodu=173, $$-12 \cdot 4\frac{3}{7} + 4\frac{3}{5} - 3\frac{3}{12} - (-7 \cdot 11)=\textcolor{white}{25\frac{29}{140}}$$return { ["body"] = 173, ["id"] = "eEHdc6_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.49, ["reseni"] = { ["float"] = 25.207142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3529, ["jmenovatel"] = 140 }, ["render"] = "\\frac{3529}{140}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "25\\frac{29}{140}", ["x"] = 25, ["y"] = 29, ["z"] = 140 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{5} - 3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 \\cdot 4\\frac{3}{7} + 4\\frac{3}{5} - 3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-12 \\cdot 4\\frac{3}{7} + 4\\frac{3}{5} - 3\\frac{3}{12} - (-7 \\cdot 11)", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.9, bodu=210, $$\frac{2\frac{3}{13} - (-19) - (-19 + 11)^3 + 19 + 1\frac{3}{4}}{1\frac{2}{4}}=\textcolor{white}{369\frac{25}{78}}$$return { ["body"] = 210, ["id"] = "dCwbrI_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.7052, ["reseni"] = { ["float"] = 369.32051282051, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28807, ["jmenovatel"] = 78 }, ["render"] = "\\frac{57614}{156}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "369\\frac{25}{78}", ["x"] = 369, ["y"] = 25, ["z"] = 78 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{3}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{13} - (-19)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-19 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-19 + 11)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "2\\frac{3}{13} - (-19) - (-19 + 11)^3", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 + 1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "2\\frac{3}{13} - (-19) - (-19 + 11)^3 + 19 + 1\\frac{3}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{13} - (-19) - (-19 + 11)^3 + 19 + 1\\frac{3}{4}}{1\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.91, bodu=176, $$(18 \cdot -12 \cdot 3\frac{1}{6} - 2\frac{5}{15}) \cdot 4\frac{2}{4} \cdot 10=\textcolor{white}{-30885}$$return { ["body"] = 176, ["id"] = "nBykbV_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.51, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -30885, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-61770}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-30885", ["tex_float"] = "-30885", ["x"] = -30885 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot 3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "18 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{5}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "18 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6} - 2\\frac{5}{15}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(18 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6} - 2\\frac{5}{15})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(18 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6} - 2\\frac{5}{15}) \\cdot 4\\frac{2}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(18 \\cdot -12 \\cdot 3\\frac{1}{6} - 2\\frac{5}{15}) \\cdot 4\\frac{2}{4} \\cdot 10", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.92, bodu=246, $$11 \cdot \frac{10 \cdot (3\frac{3}{12} - (19 - 3\frac{2}{4})^2)}{4\frac{4}{8}}=\textcolor{white}{-5793\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 246, ["id"] = "ZnC9LF_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.906, ["reseni"] = { ["float"] = -5793.3333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17380, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-17380}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-5793\\frac{1}{3}", ["x"] = -5793, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "19 - 3\\frac{2}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(19 - 3\\frac{2}{4})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{3}{12} - (19 - 3\\frac{2}{4})^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{12} - (19 - 3\\frac{2}{4})^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 \\cdot (3\\frac{3}{12} - (19 - 3\\frac{2}{4})^2)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 \\cdot (3\\frac{3}{12} - (19 - 3\\frac{2}{4})^2)}{4\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "11 \\cdot \\frac{10 \\cdot (3\\frac{3}{12} - (19 - 3\\frac{2}{4})^2)}{4\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.93, bodu=214, $$(14 - (1\frac{2}{4} - (4\frac{3}{7} + 10))) \cdot (\frac{2\frac{2}{6}}{9} - 2\frac{4}{7})=\textcolor{white}{-62\frac{697}{2646}}$$return { ["body"] = 214, ["id"] = "gkXDAc_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.73, ["reseni"] = { ["float"] = -62.263416477702, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -164749, ["jmenovatel"] = 2646 }, ["render"] = "\\frac{-164749}{2646}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-62\\frac{697}{2646}", ["x"] = -62, ["y"] = 697, ["z"] = 2646 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{7} + 10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(1\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{7} + 10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 - (1\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{7} + 10))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 - (1\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{7} + 10)))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6}}{9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{2}{6}}{9} - 2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{2}{6}}{9} - 2\\frac{4}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(14 - (1\\frac{2}{4} - (4\\frac{3}{7} + 10))) \\cdot (\\frac{2\\frac{2}{6}}{9} - 2\\frac{4}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.94, bodu=217, $$\frac{-10 \cdot (-18 + 15)^2}{2\frac{1}{10} - (3\frac{4}{10} - 1\frac{4}{13} - 1\frac{5}{12})}=\textcolor{white}{-63\frac{207}{1111}}$$return { ["body"] = 217, ["id"] = "DfXwGq_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.744, ["reseni"] = { ["float"] = -63.186318631863, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -70200, ["jmenovatel"] = 1111 }, ["render"] = "\\frac{-70200}{1111}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-63\\frac{207}{1111}", ["x"] = -63, ["y"] = 207, ["z"] = 1111 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 15", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-18 + 15)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-10 \\cdot (-18 + 15)^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{1}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "3\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} - 1\\frac{4}{13}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{4}{10} - 1\\frac{4}{13} - 1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{4}{10} - 1\\frac{4}{13} - 1\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{1}{10} - (3\\frac{4}{10} - 1\\frac{4}{13} - 1\\frac{5}{12})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-10 \\cdot (-18 + 15)^2}{2\\frac{1}{10} - (3\\frac{4}{10} - 1\\frac{4}{13} - 1\\frac{5}{12})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.95, bodu=224, $$(4\frac{3}{9} - 2\frac{1}{3})^2 \cdot \frac{(\frac{3\frac{1}{3}}{-15})^2}{1\frac{2}{4} + 15}=\textcolor{white}{\frac{32}{2673}}$$return { ["body"] = 224, ["id"] = "BJadoo_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.786, ["reseni"] = { ["float"] = 0.011971567527123, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 2673 }, ["render"] = "\\frac{32}{2673}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{32}{2673}", ["y"] = 32, ["z"] = 2673 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} - 2\\frac{1}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(4\\frac{3}{9} - 2\\frac{1}{3})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{3}}{-15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{1}{3}}{-15})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{4} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{3\\frac{1}{3}}{-15})^2}{1\\frac{2}{4} + 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{9} - 2\\frac{1}{3})^2 \\cdot \\frac{(\\frac{3\\frac{1}{3}}{-15})^2}{1\\frac{2}{4} + 15}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.96, bodu=185, $$4\frac{4}{11} \cdot -7 \cdot (3\frac{1}{9} + 1\frac{1}{6} - (-12) + 12 + 24)=\textcolor{white}{-1596\frac{28}{33}}$$return { ["body"] = 185, ["id"] = "28Swww_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.56, ["reseni"] = { ["float"] = -1596.8484848485, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -52696, ["jmenovatel"] = 33 }, ["render"] = "\\frac{-316176}{198}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1596\\frac{28}{33}", ["x"] = -1596, ["y"] = 28, ["z"] = 33 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 48, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "4\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{11} \\cdot -7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "1\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - (-12) + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 24, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "24", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{1}{6} - (-12) + 12 + 24", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} + 1\\frac{1}{6} - (-12) + 12 + 24", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{1}{9} + 1\\frac{1}{6} - (-12) + 12 + 24)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{4}{11} \\cdot -7 \\cdot (3\\frac{1}{9} + 1\\frac{1}{6} - (-12) + 12 + 24)", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.97, bodu=187, $$\frac{-12}{13 \cdot 4\frac{2}{12}} \cdot \frac{4\frac{1}{6}}{1\frac{4}{10} - (-13)}=\textcolor{white}{-\frac{5}{78}}$$return { ["body"] = 187, ["id"] = "b6SOwQ_1130_1220", ["obtiznost"] = 1.57, ["reseni"] = { ["float"] = -0.064102564102564, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 78 }, ["render"] = "\\frac{-9000}{140400}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5}{78}", ["y"] = -5, ["z"] = 78 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{2}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot 4\\frac{2}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{-12}{13 \\cdot 4\\frac{2}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "4\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{10} - (-13)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{1}{6}}{1\\frac{4}{10} - (-13)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-12}{13 \\cdot 4\\frac{2}{12}} \\cdot \\frac{4\\frac{1}{6}}{1\\frac{4}{10} - (-13)}", ["typ"] = "krat" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.98, bodu=299, $$-18 + 1\frac{5}{8} - (4\frac{3}{15} + 1\frac{2}{10} \cdot 2\frac{1}{4} + 2\frac{4}{12} - (16 + 2\frac{1}{7}))=\textcolor{white}{-7\frac{391}{840}}$$return { ["body"] = 299, ["id"] = "RMFPhh_1130_1220", ["obtiznost"] = 2.18, ["reseni"] = { ["float"] = -7.4654761904762, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6271, ["jmenovatel"] = 840 }, ["render"] = "\\frac{-12542}{1680}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7\\frac{391}{840}", ["x"] = -7, ["y"] = 391, ["z"] = 840 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{10} \\cdot 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{15} + 1\\frac{2}{10} \\cdot 2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(16 + 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{12} - (16 + 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{15} + 1\\frac{2}{10} \\cdot 2\\frac{1}{4} + 2\\frac{4}{12} - (16 + 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{15} + 1\\frac{2}{10} \\cdot 2\\frac{1}{4} + 2\\frac{4}{12} - (16 + 2\\frac{1}{7}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-18 + 1\\frac{5}{8} - (4\\frac{3}{15} + 1\\frac{2}{10} \\cdot 2\\frac{1}{4} + 2\\frac{4}{12} - (16 + 2\\frac{1}{7}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.99, bodu=301, $$(\frac{2\frac{3}{10} \cdot 2\frac{4}{12}}{1\frac{5}{7}} + 1\frac{4}{8}) \cdot \frac{2\frac{5}{11}}{4\frac{2}{6}}=\textcolor{white}{2\frac{3563}{5720}}$$return { ["body"] = 301, ["id"] = "K5yxSN_1130_1220", ["obtiznost"] = 2.19, ["reseni"] = { ["float"] = 2.6229020979021, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15003, ["jmenovatel"] = 5720 }, ["render"] = "\\frac{135027}{51480}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{3563}{5720}", ["x"] = 2, ["y"] = 3563, ["z"] = 5720 }, ["seed"] = "Mt3SuwkRygWYZ8kqvtev_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{10} \\cdot 2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{1\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{10} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{1\\frac{5}{7}} + 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{3}{10} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{1\\frac{5}{7}} + 1\\frac{4}{8})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{11}}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{3}{10} \\cdot 2\\frac{4}{12}}{1\\frac{5}{7}} + 1\\frac{4}{8}) \\cdot \\frac{2\\frac{5}{11}}{4\\frac{2}{6}}", ["typ"] = "krat" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: