- - - MATIX - škola hrou - - -

Nahodny test, priklady s rostouci obtiznosti...

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0, bodu=10, $$\frac{-5}{6 - 8 - 8}=\textcolor{white}{0{,}5}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "6hwOZL_1004_1559", ["obtiznost"] = 0, ["reseni"] = { ["float"] = 0.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{-5}{-10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "0{,}5", ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 - 8 - 8", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-5}{6 - 8 - 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.01, bodu=10, $$(10 + (\frac{6}{-9})^3) \cdot 7=\textcolor{white}{67\frac{25}{27}}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "U270gQ_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.024, ["reseni"] = { ["float"] = 67.925925925926, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1834, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{1834}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "67\\frac{25}{27}", ["x"] = 67, ["y"] = 25, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.01", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{6}{-9})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "10 + (\\frac{6}{-9})^3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(10 + (\\frac{6}{-9})^3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(10 + (\\frac{6}{-9})^3) \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.02, bodu=24, $$-4 + 6 + (\frac{3}{5})^4=\textcolor{white}{2\frac{81}{625}}$$return { ["body"] = 24, ["id"] = "9QlIHx_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.3024, ["reseni"] = { ["float"] = 2.1296, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1331, ["jmenovatel"] = 625 }, ["render"] = "\\frac{1331}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{81}{625}", ["x"] = 2, ["y"] = 81, ["z"] = 625 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.02", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{3}{5})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "6 + (\\frac{3}{5})^4", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "-4 + 6 + (\\frac{3}{5})^4", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.03, bodu=28, $$\frac{4 + 7}{(7 \cdot 4)^2}=\textcolor{white}{\frac{11}{784}}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "JgGIH6_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.344, ["reseni"] = { ["float"] = 0.014030612244898, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 784 }, ["render"] = "\\frac{11}{784}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{11}{784}", ["y"] = 11, ["z"] = 784 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.03", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 \\cdot 4)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{4 + 7}{(7 \\cdot 4)^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.04, bodu=10, $$\frac{-9}{\frac{-9}{-7}}=\textcolor{white}{-7}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "5qgIJy_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.04, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-63}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-7", ["tex_float"] = "-7", ["x"] = -7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.04", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-9}{\\frac{-9}{-7}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.05, bodu=11, $$\frac{4}{-8} \cdot 8=\textcolor{white}{-4}$$return { ["body"] = 11, ["id"] = "6ljqIf_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.05, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-8}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4", ["tex_float"] = "-4", ["x"] = -4 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.05", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4}{-8} \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.06, bodu=25, $$\frac{11 \cdot (5 - 3\frac{5}{7})^2}{6}=\textcolor{white}{3\frac{3}{98}}$$return { ["body"] = 25, ["id"] = "FI2PrW_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.312, ["reseni"] = { ["float"] = 3.030612244898, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 297, ["jmenovatel"] = 98 }, ["render"] = "\\frac{891}{294}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{3}{98}", ["x"] = 3, ["y"] = 3, ["z"] = 98 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.06", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 - 3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(5 - 3\\frac{5}{7})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "11 \\cdot (5 - 3\\frac{5}{7})^2", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11 \\cdot (5 - 3\\frac{5}{7})^2}{6}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.07, bodu=12, $$\frac{10}{(\frac{9}{3})^4}=\textcolor{white}{\frac{10}{81}}$$return { ["body"] = 12, ["id"] = "oyNEUE_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.1028, ["reseni"] = { ["float"] = 0.12345679012346, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 81 }, ["render"] = "\\frac{10}{81}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{10}{81}", ["y"] = 10, ["z"] = 81 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.07", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{9}{3})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{10}{(\\frac{9}{3})^4}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.08, bodu=6, $$9 \cdot 6 \cdot (7 - 11)=\textcolor{white}{-216}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "c7mf9W_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.08, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -216, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-216}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-216", ["tex_float"] = "-216", ["x"] = -216 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.08", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(7 - 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot (7 - 11)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot 6 \\cdot (7 - 11)", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.09, bodu=27, $$1\frac{4}{6} + (\frac{-12 + 9}{10})^2=\textcolor{white}{1\frac{227}{300}}$$return { ["body"] = 27, ["id"] = "4EvFwV_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.3336, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7566666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 527, ["jmenovatel"] = 300 }, ["render"] = "\\frac{527}{300}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{227}{300}", ["x"] = 1, ["y"] = 227, ["z"] = 300 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.09", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12 + 9}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-12 + 9}{10})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "1\\frac{4}{6} + (\\frac{-12 + 9}{10})^2", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.1, bodu=6, $$(12 + 6) \cdot (8 - (-7))=\textcolor{white}{270}$$return { ["body"] = 6, ["id"] = "iqIwaS_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.1, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 270, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{270}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "270", ["tex_float"] = "270", ["x"] = 270 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.1", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(12 + 6)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(12 + 6) \\cdot (8 - (-7))", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.11, bodu=13, $$\frac{5 \cdot 8}{7 + 8}=\textcolor{white}{2\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "W3vYup_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.11, ["reseni"] = { ["float"] = 2.6666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{40}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2\\frac{2}{3}", ["x"] = 2, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.11", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{5 \\cdot 8}{7 + 8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.12, bodu=13, $$\frac{8 - (-5)}{4 + 7}=\textcolor{white}{1\frac{2}{11}}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "GngDjw_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.12, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1818181818182, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{13}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{2}{11}", ["x"] = 1, ["y"] = 2, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.12", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 - (-5)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{8 - (-5)}{4 + 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.13, bodu=14, $$\frac{4 \cdot 7}{8}=\textcolor{white}{3{,}5}$$return { ["body"] = 14, ["id"] = "y2Q2mD_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.13, ["reseni"] = { ["float"] = 3.5, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "\\frac{28}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{1}{2}", ["tex_float"] = "3{,}5", ["x"] = 3, ["y"] = 1, ["z"] = 2 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.13", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4 \\cdot 7}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.14, bodu=7, $$6 \cdot (8 - (-7 + 11)^2)=\textcolor{white}{-48}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "JJxV4e_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.1468, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -48, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-48}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-48", ["x"] = -48 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.14", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-7 + 11)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "8 - (-7 + 11)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 - (-7 + 11)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "6 \\cdot (8 - (-7 + 11)^2)", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.15, bodu=15, $$\frac{11}{5 + 10 - (-5 + 8)}=\textcolor{white}{\frac{11}{12}}$$return { ["body"] = 15, ["id"] = "a7pnIH_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.15, ["reseni"] = { ["float"] = 0.91666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "\\frac{11}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{11}{12}", ["y"] = 11, ["z"] = 12 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.15", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-5 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 + 10 - (-5 + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{11}{5 + 10 - (-5 + 8)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.16, bodu=7, $$9 \cdot 5 \cdot 8=\textcolor{white}{360}$$return { ["body"] = 7, ["id"] = "XVapVI_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 360, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{360}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "360", ["x"] = 360 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.16", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 5 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.17, bodu=48, $$\frac{-7}{3\frac{4}{9} + \frac{8}{4\frac{1}{4}}}=\textcolor{white}{-1\frac{256}{815}}$$return { ["body"] = 48, ["id"] = "kff0sW_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.57, ["reseni"] = { ["float"] = -1.3141104294479, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1071, ["jmenovatel"] = 815 }, ["render"] = "\\frac{-1071}{815}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{256}{815}", ["x"] = -1, ["y"] = 256, ["z"] = 815 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.17", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "4\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{4\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "3\\frac{4}{9} + \\frac{8}{4\\frac{1}{4}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-7}{3\\frac{4}{9} + \\frac{8}{4\\frac{1}{4}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.18, bodu=16, $$\frac{\frac{2}{-6}}{-10}=\textcolor{white}{\frac{1}{30}}$$return { ["body"] = 16, ["id"] = "cNmUTv_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.18, ["reseni"] = { ["float"] = 0.033333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 30 }, ["render"] = "\\frac{-1}{-30}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{30}", ["y"] = 1, ["z"] = 30 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.18", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2}{-6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2}{-6}}{-10}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.19, bodu=17, $$9 \cdot \frac{8}{-5}=\textcolor{white}{-14{,}4}$$return { ["body"] = 17, ["id"] = "iHKy87_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.19, ["reseni"] = { ["float"] = -14.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -72, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{-72}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "-14{,}4", ["x"] = -14, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.19", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{-5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "9 \\cdot \\frac{8}{-5}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.2, bodu=33, $$(\frac{3\frac{3}{6}}{7})^3 + 7 - 9 + (-10)=\textcolor{white}{-11{,}875}$$return { ["body"] = 33, ["id"] = "tkqPQu_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.4036, ["reseni"] = { ["float"] = -11.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -95, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-95}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-11{,}875", ["x"] = -11, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.2", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{3}{6}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{6}}{7})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{6}}{7})^3 + 7 - 9", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{3}{6}}{7})^3 + 7 - 9 + (-10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.21, bodu=9, $$(9 + 11 + (-7)) \cdot -6 \cdot 8=\textcolor{white}{-624}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "dl1Jkh_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.21, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -624, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-624}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-624", ["x"] = -624 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.21", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 + 11 + (-7)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + 11 + (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 11 + (-7)) \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 + 11 + (-7)) \\cdot -6 \\cdot 8", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.22, bodu=9, $$(9 - (-7)) \cdot -6 \cdot 5=\textcolor{white}{-480}$$return { ["body"] = 9, ["id"] = "Od3gXr_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.22, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -480, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-480}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-480", ["x"] = -480 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.22", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 - (-7)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(9 - (-7))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - (-7)) \\cdot -6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(9 - (-7)) \\cdot -6 \\cdot 5", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.23, bodu=35, $$14 \cdot \frac{10 - 4\frac{5}{8}}{7}=\textcolor{white}{10{,}75}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "10XIBh_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.43, ["reseni"] = { ["float"] = 10.75, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 43, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "\\frac{602}{56}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{3}{4}", ["tex_float"] = "10{,}75", ["x"] = 10, ["y"] = 3, ["z"] = 4 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.23", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 4\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10 - 4\\frac{5}{8}}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "14 \\cdot \\frac{10 - 4\\frac{5}{8}}{7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.24, bodu=20, $$\frac{\frac{8}{7 \cdot 9}}{8}=\textcolor{white}{\frac{1}{63}}$$return { ["body"] = 20, ["id"] = "NdBmKA_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.24, ["reseni"] = { ["float"] = 0.015873015873016, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{8}{504}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{1}{63}", ["y"] = 1, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.24", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 \\cdot 9", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{8}{7 \\cdot 9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{8}{7 \\cdot 9}}{8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.25, bodu=10, $$9 \cdot (8 + 4 \cdot 13)=\textcolor{white}{540}$$return { ["body"] = 10, ["id"] = "Nueh9w_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.25, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 540, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{540}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "540", ["x"] = 540 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.25", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 + 4 \\cdot 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(8 + 4 \\cdot 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (8 + 4 \\cdot 13)", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.26, bodu=22, $$-12 \cdot ((\frac{8}{6})^2 + (-8))=\textcolor{white}{74\frac{2}{3}}$$return { ["body"] = 22, ["id"] = "TjoTaT_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.27, ["reseni"] = { ["float"] = 74.666666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 224, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{672}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "74\\frac{2}{3}", ["x"] = 74, ["y"] = 2, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.26", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{8}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(\\frac{8}{6})^2 + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((\\frac{8}{6})^2 + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-12 \\cdot ((\\frac{8}{6})^2 + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.27, bodu=62, $$\frac{7}{(1\frac{3}{6} - 2\frac{1}{2} + 9)^2 + 7}=\textcolor{white}{\frac{7}{71}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "2UCLKf_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.696, ["reseni"] = { ["float"] = 0.098591549295775, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 71 }, ["render"] = "\\frac{7}{71}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{7}{71}", ["y"] = 7, ["z"] = 71 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.27", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} - 2\\frac{1}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} - 2\\frac{1}{2} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(1\\frac{3}{6} - 2\\frac{1}{2} + 9)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{6} - 2\\frac{1}{2} + 9)^2 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{7}{(1\\frac{3}{6} - 2\\frac{1}{2} + 9)^2 + 7}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.28, bodu=60, $$(-5 - 2\frac{2}{3}) \cdot \frac{1\frac{3}{6}}{-7}=\textcolor{white}{1\frac{9}{14}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "jsJy2m_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = 1.6428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 14 }, ["render"] = "\\frac{69}{42}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{9}{14}", ["x"] = 1, ["y"] = 9, ["z"] = 14 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.28", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 2\\frac{2}{3}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-5 - 2\\frac{2}{3})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{6}}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(-5 - 2\\frac{2}{3}) \\cdot \\frac{1\\frac{3}{6}}{-7}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.29, bodu=40, $$(15 + \frac{-9}{2\frac{5}{11}}) \cdot 7=\textcolor{white}{79\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 40, ["id"] = "DCl7Qa_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.49, ["reseni"] = { ["float"] = 79.333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 238, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{238}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "79\\frac{1}{3}", ["x"] = 79, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.29", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{2\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "15 + \\frac{-9}{2\\frac{5}{11}}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(15 + \\frac{-9}{2\\frac{5}{11}})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + \\frac{-9}{2\\frac{5}{11}}) \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.3, bodu=41, $$4\frac{3}{7} \cdot 5 \cdot (-10 - 9)=\textcolor{white}{-420\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 41, ["id"] = "ClJsUQ_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.5, ["reseni"] = { ["float"] = -420.71428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2945, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-2945}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-420\\frac{5}{7}", ["x"] = -420, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.3", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 9", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-10 - 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "5 \\cdot (-10 - 9)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot 5 \\cdot (-10 - 9)", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.31, bodu=42, $$-7 \cdot (\frac{4\frac{3}{5}}{13} - (-9))=\textcolor{white}{-65\frac{31}{65}}$$return { ["body"] = 42, ["id"] = "dCwGRP_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.51, ["reseni"] = { ["float"] = -65.476923076923, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4256, ["jmenovatel"] = 65 }, ["render"] = "\\frac{-4256}{65}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-65\\frac{31}{65}", ["x"] = -65, ["y"] = 31, ["z"] = 65 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.31", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{5}}{13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{5}}{13} - (-9)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{4\\frac{3}{5}}{13} - (-9))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-7 \\cdot (\\frac{4\\frac{3}{5}}{13} - (-9))", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.32, bodu=13, $$4 \cdot 7 + (-4) - (-12 - (-8))^2=\textcolor{white}{8}$$return { ["body"] = 13, ["id"] = "zvHhkZ_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.3268, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{8}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "8", ["x"] = 8 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.32", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 \\cdot 7 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - (-8)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 - (-8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "4 \\cdot 7 + (-4) - (-12 - (-8))^2", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.33, bodu=66, $$2\frac{4}{9} + 4\frac{4}{8} - 11 - 9 \cdot 4\frac{5}{5}=\textcolor{white}{-49\frac{1}{18}}$$return { ["body"] = 66, ["id"] = "j7v9qT_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.73, ["reseni"] = { ["float"] = -49.055555555556, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -883, ["jmenovatel"] = 18 }, ["render"] = "\\frac{-883}{18}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-49\\frac{1}{18}", ["x"] = -49, ["y"] = 1, ["z"] = 18 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.33", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{8} - 11", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} + 4\\frac{4}{8} - 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4\\frac{5}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot 4\\frac{5}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{4}{9} + 4\\frac{4}{8} - 11 - 9 \\cdot 4\\frac{5}{5}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.34, bodu=46, $$(\frac{-4 - (10 - 16)}{1\frac{4}{8}})^2=\textcolor{white}{1\frac{7}{9}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "xHDzRQ_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.55, ["reseni"] = { ["float"] = 1.7777777777778, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{16}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{7}{9}", ["x"] = 1, ["y"] = 7, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.34", ["zadani"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 16", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(10 - 16)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-4 - (10 - 16)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-4 - (10 - 16)}{1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-4 - (10 - 16)}{1\\frac{4}{8}})^2", ["typ"] = "mocnina" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.35, bodu=28, $$(8 + 12 - 4) \cdot \frac{11}{4}=\textcolor{white}{44}$$return { ["body"] = 28, ["id"] = "9KVqrv_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.35, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 44, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{176}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "44", ["tex_float"] = "44", ["x"] = 44 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.35", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "8 + 12 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(8 + 12 - 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(8 + 12 - 4) \\cdot \\frac{11}{4}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.36, bodu=29, $$12 - (\frac{-6 + 12}{-7} + 7)=\textcolor{white}{5\frac{6}{7}}$$return { ["body"] = 29, ["id"] = "z3xG1f_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.36, ["reseni"] = { ["float"] = 5.8571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{41}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "5\\frac{6}{7}", ["x"] = 5, ["y"] = 6, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.36", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 12}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 12}{-7} + 7", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-6 + 12}{-7} + 7)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "12 - (\\frac{-6 + 12}{-7} + 7)", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.37, bodu=30, $$(14 - (6 + 8))^2 - \frac{-11}{6}=\textcolor{white}{1\frac{5}{6}}$$return { ["body"] = 30, ["id"] = "QCVAMd_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.3704, ["reseni"] = { ["float"] = 1.8333333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "\\frac{11}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{5}{6}", ["x"] = 1, ["y"] = 5, ["z"] = 6 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.37", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(6 + 8)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "14 - (6 + 8)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(14 - (6 + 8))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-11}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "(14 - (6 + 8))^2 - \\frac{-11}{6}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.38, bodu=31, $$\frac{\frac{13 - (-11)}{7}}{12}=\textcolor{white}{\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 31, ["id"] = "9KJPM1_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.38, ["reseni"] = { ["float"] = 0.28571428571429, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{24}{84}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{2}{7}", ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.38", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13 - (-11)}{7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{13 - (-11)}{7}}{12}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.39, bodu=35, $$-12 \cdot -10 \cdot (\frac{8}{6})^3=\textcolor{white}{284\frac{4}{9}}$$return { ["body"] = 35, ["id"] = "KOru0i_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.4264, ["reseni"] = { ["float"] = 284.44444444444, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2560, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "\\frac{7680}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "284\\frac{4}{9}", ["x"] = 284, ["y"] = 4, ["z"] = 9 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.39", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{8}{6}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{8}{6})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-12 \\cdot -10 \\cdot (\\frac{8}{6})^3", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.4, bodu=51, $$\frac{9}{\frac{11 + 11}{\frac{9}{3\frac{1}{6}}}}=\textcolor{white}{1\frac{34}{209}}$$return { ["body"] = 51, ["id"] = "hHnNIV_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.6, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1626794258373, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 243, ["jmenovatel"] = 209 }, ["render"] = "\\frac{243}{209}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{34}{209}", ["x"] = 1, ["y"] = 34, ["z"] = 209 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.4", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 11", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{3\\frac{1}{6}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{11 + 11}{\\frac{9}{3\\frac{1}{6}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{9}{\\frac{11 + 11}{\\frac{9}{3\\frac{1}{6}}}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.41, bodu=52, $$\frac{1\frac{5}{8} - (-3) + 6}{5} - 12=\textcolor{white}{-9{,}875}$$return { ["body"] = 52, ["id"] = "1I36kx_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.61, ["reseni"] = { ["float"] = -9.875, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -79, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{-79}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-9\\frac{7}{8}", ["tex_float"] = "-9{,}875", ["x"] = -9, ["y"] = 7, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.41", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} - (-3)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{8} - (-3) + 6", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8} - (-3) + 6}{5}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{5}{8} - (-3) + 6}{5} - 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.42, bodu=53, $$\frac{3\frac{2}{2}}{\frac{14}{10}} \cdot (3\frac{3}{6} + 12)=\textcolor{white}{44\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 53, ["id"] = "qZ1BSv_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.62, ["reseni"] = { ["float"] = 44.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 310, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{620}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "44\\frac{2}{7}", ["x"] = 44, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.42", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3\\frac{2}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{14}{10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{2}}{\\frac{14}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{6} + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{6} + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{2}}{\\frac{14}{10}} \\cdot (3\\frac{3}{6} + 12)", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.43, bodu=69, $$(11 - (10 + 8)^2) \cdot (-5 - 2\frac{1}{7})=\textcolor{white}{2235\frac{5}{7}}$$return { ["body"] = 69, ["id"] = "v0gsH5_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.76, ["reseni"] = { ["float"] = 2235.7142857143, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15650, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{15650}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "2235\\frac{5}{7}", ["x"] = 2235, ["y"] = 5, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.43", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 + 8)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "11 - (10 + 8)^2", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(11 - (10 + 8)^2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-5 - 2\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-5 - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(11 - (10 + 8)^2) \\cdot (-5 - 2\\frac{1}{7})", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.44, bodu=56, $$\frac{(\frac{3\frac{4}{8}}{-7})^3 + 12 - (-12)}{-14}=\textcolor{white}{-1\frac{79}{112}}$$return { ["body"] = 56, ["id"] = "xUSmPw_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.6436, ["reseni"] = { ["float"] = -1.7053571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -191, ["jmenovatel"] = 112 }, ["render"] = "\\frac{191}{-112}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{79}{112}", ["x"] = -1, ["y"] = 79, ["z"] = 112 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.44", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{4}{8}}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{4}{8}}{-7})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{3\\frac{4}{8}}{-7})^3 + 12 - (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(\\frac{3\\frac{4}{8}}{-7})^3 + 12 - (-12)}{-14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.45, bodu=106, $$2\frac{2}{5} \cdot 1\frac{3}{5} - (2\frac{5}{10} - 14 + (-12))=\textcolor{white}{27{,}34}$$return { ["body"] = 106, ["id"] = "tQxyR9_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.05, ["reseni"] = { ["float"] = 27.34, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1367, ["jmenovatel"] = 50 }, ["render"] = "\\frac{1367}{50}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "27\\frac{17}{50}", ["tex_float"] = "27{,}34", ["x"] = 27, ["y"] = 17, ["z"] = 50 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.45", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} \\cdot 1\\frac{3}{5}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} - 14", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{10} - 14 + (-12)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{10} - 14 + (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{2}{5} \\cdot 1\\frac{3}{5} - (2\\frac{5}{10} - 14 + (-12))", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.46, bodu=38, $$\frac{11 + 3}{(-12 + (-5)) \cdot (-8 - (-12))}=\textcolor{white}{-\frac{7}{34}}$$return { ["body"] = 38, ["id"] = "GSR90M_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.46, ["reseni"] = { ["float"] = -0.20588235294118, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 34 }, ["render"] = "\\frac{14}{-68}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{7}{34}", ["y"] = -7, ["z"] = 34 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.46", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + (-5)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + (-5))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-8 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-8 - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-12 + (-5)) \\cdot (-8 - (-12))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{11 + 3}{(-12 + (-5)) \\cdot (-8 - (-12))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.47, bodu=59, $$-16 - (12 + 8 - 3\frac{2}{2}) - 12 - 2\frac{5}{11}=\textcolor{white}{-46\frac{5}{11}}$$return { ["body"] = 59, ["id"] = "n11v8e_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.67, ["reseni"] = { ["float"] = -46.454545454545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -511, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "\\frac{-511}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-46\\frac{5}{11}", ["x"] = -46, ["y"] = 5, ["z"] = 11 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.47", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 8", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3\\frac{2}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 8 - 3\\frac{2}{2}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(12 + 8 - 3\\frac{2}{2})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-16 - (12 + 8 - 3\\frac{2}{2})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - (12 + 8 - 3\\frac{2}{2}) - 12", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - (12 + 8 - 3\\frac{2}{2}) - 12 - 2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.48, bodu=60, $$7 - (9 + (-12 + 4\frac{2}{7}) \cdot -9 - 3)=\textcolor{white}{-68\frac{3}{7}}$$return { ["body"] = 60, ["id"] = "bguVMF_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.68, ["reseni"] = { ["float"] = -68.428571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -479, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{-479}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-68\\frac{3}{7}", ["x"] = -68, ["y"] = 3, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.48", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + 4\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot -9", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-12 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot -9 - 3", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "9 + (-12 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot -9 - 3", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(9 + (-12 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot -9 - 3)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "7 - (9 + (-12 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot -9 - 3)", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.49, bodu=46, $$\frac{15}{\frac{-17}{(\frac{5}{-11})^2}}=\textcolor{white}{-\frac{375}{2057}}$$return { ["body"] = 46, ["id"] = "zuv48P_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.5484, ["reseni"] = { ["float"] = -0.18230432668935, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -375, ["jmenovatel"] = 2057 }, ["render"] = "\\frac{375}{-2057}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{375}{2057}", ["y"] = -375, ["z"] = 2057 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.49", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{5}{-11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{5}{-11})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{-17}{(\\frac{5}{-11})^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{15}{\\frac{-17}{(\\frac{5}{-11})^2}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.5, bodu=62, $$\frac{2\frac{4}{6}}{-7} \cdot (-11 + 10) \cdot -5=\textcolor{white}{-1\frac{19}{21}}$$return { ["body"] = 62, ["id"] = "1spt6m_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.7, ["reseni"] = { ["float"] = -1.9047619047619, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -40, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-40}{21}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1\\frac{19}{21}", ["x"] = -1, ["y"] = 19, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.5", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{6}}{-7}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-11 + 10)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{6}}{-7} \\cdot (-11 + 10)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{6}}{-7} \\cdot (-11 + 10) \\cdot -5", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.51, bodu=88, $$3\frac{1}{4} - (1\frac{3}{8} + 5 + 13) \cdot (-12 + 9)=\textcolor{white}{61{,}375}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "iZAW9F_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = 61.375, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 491, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{1964}{32}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "61\\frac{3}{8}", ["tex_float"] = "61{,}375", ["x"] = 61, ["y"] = 3, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.51", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{3}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} + 5", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{8} + 5 + 13", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{8} + 5 + 13)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + 9)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(1\\frac{3}{8} + 5 + 13) \\cdot (-12 + 9)", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "3\\frac{1}{4} - (1\\frac{3}{8} + 5 + 13) \\cdot (-12 + 9)", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.52, bodu=44, $$(\frac{-16}{8})^3 - (6 - 6 \cdot 4)=\textcolor{white}{10}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "gPerR3_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.5236, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{10}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10", ["tex_float"] = "10", ["x"] = 10 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.52", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-16}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-16}{8})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "6 \\cdot 4", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 - 6 \\cdot 4", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(6 - 6 \\cdot 4)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{-16}{8})^3 - (6 - 6 \\cdot 4)", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.53, bodu=44, $$\frac{-8 \cdot 15 \cdot (-12 + (-10))}{-5}=\textcolor{white}{-528}$$return { ["body"] = 44, ["id"] = "WVh32m_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.53, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -528, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{2640}{-5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-528", ["x"] = -528 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.53", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + (-10)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-12 + (-10))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "15 \\cdot (-12 + (-10))", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-8 \\cdot 15 \\cdot (-12 + (-10))", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8 \\cdot 15 \\cdot (-12 + (-10))}{-5}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.54, bodu=23, $$-9 \cdot 6 + (-18 + 16)^3 - (-10) + 14=\textcolor{white}{-38}$$return { ["body"] = 23, ["id"] = "aBMO1K_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.5436, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -38, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-38}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-38", ["x"] = -38 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.54", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 6", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 + 16", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-18 + 16)^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-9 \\cdot 6 + (-18 + 16)^3", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 6 + (-18 + 16)^3 - (-10)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 \\cdot 6 + (-18 + 16)^3 - (-10) + 14", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.55, bodu=50, $$\frac{(17 - (14 - 12) - 6)^2}{-8}=\textcolor{white}{-10{,}125}$$return { ["body"] = 50, ["id"] = "R2BOJL_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.5828, ["reseni"] = { ["float"] = -10.125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -81, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "\\frac{81}{-8}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-10\\frac{1}{8}", ["tex_float"] = "-10{,}125", ["x"] = -10, ["y"] = 1, ["z"] = 8 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.55", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "14 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(14 - 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "17 - (14 - 12)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - (14 - 12) - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(17 - (14 - 12) - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(17 - (14 - 12) - 6)^2}{-8}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.56, bodu=122, $$(1\frac{5}{9} + 11) \cdot 1\frac{3}{7} \cdot \frac{10}{3\frac{1}{9}}=\textcolor{white}{57\frac{32}{49}}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "3ELMb9_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["float"] = 57.65306122449, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2825, ["jmenovatel"] = 49 }, ["render"] = "\\frac{25425}{441}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "57\\frac{32}{49}", ["x"] = 57, ["y"] = 32, ["z"] = 49 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.56", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + 11", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} + 11)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{10}{3\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{10}{3\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{9} + 11) \\cdot 1\\frac{3}{7} \\cdot \\frac{10}{3\\frac{1}{9}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.57, bodu=123, $$\frac{3\frac{5}{12}}{3\frac{4}{8} \cdot (4 - 4 + 4\frac{4}{12})}=\textcolor{white}{\frac{41}{182}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "CyL6xd_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = 0.22527472527473, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 182 }, ["render"] = "\\frac{246}{1092}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{41}{182}", ["y"] = 41, ["z"] = 182 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.57", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 41, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "3\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "3\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 4", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4 - 4 + 4\\frac{4}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4 - 4 + 4\\frac{4}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "3\\frac{4}{8} \\cdot (4 - 4 + 4\\frac{4}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{5}{12}}{3\\frac{4}{8} \\cdot (4 - 4 + 4\\frac{4}{12})}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.58, bodu=99, $$\frac{10 + 1\frac{4}{6}}{(16 + 7)^2} \cdot (17 - 15)^4=\textcolor{white}{\frac{560}{1587}}$$return { ["body"] = 99, ["id"] = "OB7smi_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.9988, ["reseni"] = { ["float"] = 0.3528670447385, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 560, ["jmenovatel"] = 1587 }, ["render"] = "\\frac{560}{1587}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{560}{1587}", ["y"] = 560, ["z"] = 1587 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.58", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 + 1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + 7", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(16 + 7)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{10 + 1\\frac{4}{6}}{(16 + 7)^2}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "17 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(17 - 15)^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{10 + 1\\frac{4}{6}}{(16 + 7)^2} \\cdot (17 - 15)^4", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.59, bodu=73, $$-11 - (-3 \cdot 7) - \frac{2\frac{1}{8}}{12}=\textcolor{white}{9\frac{79}{96}}$$return { ["body"] = 73, ["id"] = "DhokDh_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.79, ["reseni"] = { ["float"] = 9.8229166666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 943, ["jmenovatel"] = 96 }, ["render"] = "\\frac{943}{96}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "9\\frac{79}{96}", ["x"] = 9, ["y"] = 79, ["z"] = 96 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.59", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-3", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-3 \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-11 - (-3 \\cdot 7)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "2\\frac{1}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{1}{8}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-11 - (-3 \\cdot 7) - \\frac{2\\frac{1}{8}}{12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.6, bodu=74, $$-18 - (-7 - (-7 \cdot -13 \cdot 2\frac{3}{10}))=\textcolor{white}{198{,}3}$$return { ["body"] = 74, ["id"] = "nAlczv_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.8, ["reseni"] = { ["float"] = 198.3, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1983, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "\\frac{1983}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "198\\frac{3}{10}", ["tex_float"] = "198{,}3", ["x"] = 198, ["y"] = 3, ["z"] = 10 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.6", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -13 \\cdot 2\\frac{3}{10}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-7 - (-7 \\cdot -13 \\cdot 2\\frac{3}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-7 - (-7 \\cdot -13 \\cdot 2\\frac{3}{10}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-18 - (-7 - (-7 \\cdot -13 \\cdot 2\\frac{3}{10}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.61, bodu=160, $$-12 + 2\frac{1}{4} - 1\frac{4}{9} - (-13 \cdot 2\frac{2}{7} + 4\frac{1}{7})=\textcolor{white}{14\frac{95}{252}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "PWx64T_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = 14.376984126984, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3623, ["jmenovatel"] = 252 }, ["render"] = "\\frac{3623}{252}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{95}{252}", ["x"] = 14, ["y"] = 95, ["z"] = 252 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.61", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{1}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{1}{4} - 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-12 + 2\\frac{1}{4} - 1\\frac{4}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 2\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 2\\frac{2}{7} + 4\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-13 \\cdot 2\\frac{2}{7} + 4\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "-12 + 2\\frac{1}{4} - 1\\frac{4}{9} - (-13 \\cdot 2\\frac{2}{7} + 4\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.62, bodu=159, $$(-16 - 15)^2 - (11 + 12 - 4\frac{3}{7}) - 3\frac{1}{7}=\textcolor{white}{939\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 159, ["id"] = "B5TqIl_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.4048, ["reseni"] = { ["float"] = 939.28571428571, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6575, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{6575}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "939\\frac{2}{7}", ["x"] = 939, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.62", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 - 15", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-16 - 15)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "11 + 12 - 4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(11 + 12 - 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-16 - 15)^2 - (11 + 12 - 4\\frac{3}{7})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-16 - 15)^2 - (11 + 12 - 4\\frac{3}{7}) - 3\\frac{1}{7}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.63, bodu=104, $$\frac{4\frac{3}{9} + (-9 + (-4)) + 4\frac{3}{9}}{-10 \cdot -14}=\textcolor{white}{-\frac{13}{420}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "f7Clhe_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = -0.030952380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 420 }, ["render"] = "\\frac{-13}{420}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{13}{420}", ["y"] = -13, ["z"] = 420 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.63", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} + (-9 + (-4))", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} + (-9 + (-4)) + 4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{9} + (-9 + (-4)) + 4\\frac{3}{9}}{-10 \\cdot -14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.64, bodu=105, $$9 - (16 - (4\frac{4}{7} - \frac{2\frac{5}{9} - 5}{-20}))=\textcolor{white}{-2\frac{347}{630}}$$return { ["body"] = 105, ["id"] = "Bu9CLg_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.04, ["reseni"] = { ["float"] = -2.5507936507937, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1607, ["jmenovatel"] = 630 }, ["render"] = "\\frac{-1607}{630}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{347}{630}", ["x"] = -2, ["y"] = 347, ["z"] = 630 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.64", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 32, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{9} - 5", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "4\\frac{4}{7} - \\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(4\\frac{4}{7} - \\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 - (4\\frac{4}{7} - \\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20})", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(16 - (4\\frac{4}{7} - \\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20}))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 - (16 - (4\\frac{4}{7} - \\frac{2\\frac{5}{9} - 5}{-20}))", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.65, bodu=106, $$10 \cdot (-6 + 2\frac{3}{11}) \cdot 4\frac{4}{9} \cdot 7=\textcolor{white}{-1159\frac{59}{99}}$$return { ["body"] = 106, ["id"] = "PiK1X4_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.05, ["reseni"] = { ["float"] = -1159.595959596, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -114800, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{-114800}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1159\\frac{59}{99}", ["x"] = -1159, ["y"] = 59, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.65", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 25, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-6 + 2\\frac{3}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-6 + 2\\frac{3}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(-6 + 2\\frac{3}{11}) \\cdot 4\\frac{4}{9} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "10 \\cdot (-6 + 2\\frac{3}{11}) \\cdot 4\\frac{4}{9} \\cdot 7", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.66, bodu=108, $$12 + (\frac{-9}{18})^2 \cdot 2\frac{4}{8} \cdot 4\frac{1}{2}=\textcolor{white}{14\frac{13}{16}}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "UqkoTj_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.062, ["reseni"] = { ["float"] = 14.8125, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 237, ["jmenovatel"] = 16 }, ["render"] = "\\frac{237}{16}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "14\\frac{13}{16}", ["x"] = 14, ["y"] = 13, ["z"] = 16 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.66", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-9}{18}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-9}{18})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(\\frac{-9}{18})^2 \\cdot 2\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "12 + (\\frac{-9}{18})^2 \\cdot 2\\frac{4}{8} \\cdot 4\\frac{1}{2}", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.67, bodu=83, $$\frac{13}{2\frac{5}{11} - (-15 - (-2))} \cdot -19=\textcolor{white}{-15\frac{167}{170}}$$return { ["body"] = 83, ["id"] = "QuhuQq_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.87, ["reseni"] = { ["float"] = -15.982352941176, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2717, ["jmenovatel"] = 170 }, ["render"] = "\\frac{-2717}{170}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-15\\frac{167}{170}", ["x"] = -15, ["y"] = 167, ["z"] = 170 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.67", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "2\\frac{5}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-15 - (-2)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-15 - (-2))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{5}{11} - (-15 - (-2))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{13}{2\\frac{5}{11} - (-15 - (-2))}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{13}{2\\frac{5}{11} - (-15 - (-2))} \\cdot -19", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.68, bodu=84, $$\frac{6}{-9} - (4\frac{2}{10} - (-11) + 12 + 2)=\textcolor{white}{-29\frac{13}{15}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "Aw65aY_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.88, ["reseni"] = { ["float"] = -29.866666666667, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -448, ["jmenovatel"] = 15 }, ["render"] = "\\frac{-448}{15}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-29\\frac{13}{15}", ["x"] = -29, ["y"] = 13, ["z"] = 15 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.68", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-9}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "2", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "4\\frac{2}{10} - (-11) + 12 + 2", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{2}{10} - (-11) + 12 + 2)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{6}{-9} - (4\\frac{2}{10} - (-11) + 12 + 2)", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.69, bodu=109, $$\frac{3\frac{1}{3} - (7 - (-14))^2}{9 \cdot -14}=\textcolor{white}{3\frac{179}{378}}$$return { ["body"] = 109, ["id"] = "4TVnTa_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.0668, ["reseni"] = { ["float"] = 3.473544973545, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 1313, ["jmenovatel"] = 378 }, ["render"] = "\\frac{-1313}{-378}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{179}{378}", ["x"] = 3, ["y"] = 179, ["z"] = 378 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.69", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "3\\frac{1}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "7 - (-14)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(7 - (-14))^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{1}{3} - (7 - (-14))^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{1}{3} - (7 - (-14))^2}{9 \\cdot -14}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.7, bodu=113, $$\frac{\frac{7}{4\frac{2}{5} \cdot -12} \cdot -17}{1\frac{5}{13}}=\textcolor{white}{1\frac{2983}{4752}}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "7clFpv_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["float"] = 1.6277356902357, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7735, ["jmenovatel"] = 4752 }, ["render"] = "\\frac{7735}{4752}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{2983}{4752}", ["x"] = 1, ["y"] = 2983, ["z"] = 4752 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.7", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{2}{5} \\cdot -12", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{2}{5} \\cdot -12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{7}{4\\frac{2}{5} \\cdot -12} \\cdot -17", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "1\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{7}{4\\frac{2}{5} \\cdot -12} \\cdot -17}{1\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.71, bodu=88, $$(\frac{12}{-13} - \frac{-10}{4}) \cdot (2\frac{4}{7} + (-8))=\textcolor{white}{-8\frac{51}{91}}$$return { ["body"] = 88, ["id"] = "Q9eAUf_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.91, ["reseni"] = { ["float"] = -8.5604395604396, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -779, ["jmenovatel"] = 91 }, ["render"] = "\\frac{-1558}{182}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-8\\frac{51}{91}", ["x"] = -8, ["y"] = 51, ["z"] = 91 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.71", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{12}{-13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-10}{4}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{12}{-13} - \\frac{-10}{4}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{12}{-13} - \\frac{-10}{4})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{4}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{7} + (-8)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{7} + (-8))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{12}{-13} - \\frac{-10}{4}) \\cdot (2\\frac{4}{7} + (-8))", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.72, bodu=84, $$(\frac{-6}{19 - (-14 + 14)})^2 + (-10 + (-18) + 6)=\textcolor{white}{-21\frac{325}{361}}$$return { ["body"] = 84, ["id"] = "QmkVpU_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.8788, ["reseni"] = { ["float"] = -21.90027700831, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7906, ["jmenovatel"] = 361 }, ["render"] = "\\frac{-7906}{361}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-21\\frac{325}{361}", ["x"] = -21, ["y"] = 325, ["z"] = 361 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.72", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 + 14", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-14 + 14)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "19 - (-14 + 14)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-6}{19 - (-14 + 14)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-6}{19 - (-14 + 14)})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 + (-18) + 6", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(\\frac{-6}{19 - (-14 + 14)})^2 + (-10 + (-18) + 6)", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.73, bodu=90, $$\frac{16}{\frac{4\frac{3}{7} \cdot (13 + 12)}{11 + 10}}=\textcolor{white}{3\frac{27}{775}}$$return { ["body"] = 90, ["id"] = "8DvLal_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.93, ["reseni"] = { ["float"] = 3.0348387096774, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 2352, ["jmenovatel"] = 775 }, ["render"] = "\\frac{2352}{775}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{27}{775}", ["x"] = 3, ["y"] = 27, ["z"] = 775 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.73", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 + 12", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(13 + 12)", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} \\cdot (13 + 12)", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 + 10", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{3}{7} \\cdot (13 + 12)}{11 + 10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{16}{\\frac{4\\frac{3}{7} \\cdot (13 + 12)}{11 + 10}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.74, bodu=184, $$\frac{\frac{2\frac{3}{9} - 3\frac{3}{12}}{12}}{(10 - 2\frac{2}{6})^2}=\textcolor{white}{-\frac{11}{8464}}$$return { ["body"] = 184, ["id"] = "auRcuA_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.5552, ["reseni"] = { ["float"] = -0.0012996219281664, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 8464 }, ["render"] = "\\frac{-99}{76176}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{11}{8464}", ["y"] = -11, ["z"] = 8464 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.74", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{9} - 3\\frac{3}{12}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{3}{9} - 3\\frac{3}{12}}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "10 - 2\\frac{2}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(10 - 2\\frac{2}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{2\\frac{3}{9} - 3\\frac{3}{12}}{12}}{(10 - 2\\frac{2}{6})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.75, bodu=93, $$2\frac{3}{7} - \frac{13 \cdot -14}{-13 \cdot 11}=\textcolor{white}{1\frac{12}{77}}$$return { ["body"] = 93, ["id"] = "8OcJgF_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.95, ["reseni"] = { ["float"] = 1.1558441558442, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 89, ["jmenovatel"] = 77 }, ["render"] = "\\frac{89}{77}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{12}{77}", ["x"] = 1, ["y"] = 12, ["z"] = 77 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.75", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 \\cdot -14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-13 \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{13 \\cdot -14}{-13 \\cdot 11}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} - \\frac{13 \\cdot -14}{-13 \\cdot 11}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.76, bodu=94, $$-14 + (5 + 4\frac{2}{7}) \cdot 15 - (-7 \cdot -10)=\textcolor{white}{55\frac{2}{7}}$$return { ["body"] = 94, ["id"] = "aKqv8o_1004_1559", ["obtiznost"] = 0.96, ["reseni"] = { ["float"] = 55.285714285714, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 387, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "\\frac{387}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "55\\frac{2}{7}", ["x"] = 55, ["y"] = 2, ["z"] = 7 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.76", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "5", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "5 + 4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(5 + 4\\frac{2}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(5 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot 15", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(5 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot 15 - (-7 \\cdot -10)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-14 + (5 + 4\\frac{2}{7}) \\cdot 15 - (-7 \\cdot -10)", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.77, bodu=154, $$\frac{10 - (2\frac{3}{7} + 4\frac{1}{5})}{-10 - 4\frac{5}{10} + (-18)}=\textcolor{white}{-\frac{236}{2275}}$$return { ["body"] = 154, ["id"] = "8fWCED_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.37, ["reseni"] = { ["float"] = -0.10373626373626, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -236, ["jmenovatel"] = 2275 }, ["render"] = "\\frac{236}{-2275}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{236}{2275}", ["y"] = -236, ["z"] = 2275 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.77", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{3}{7} + 4\\frac{1}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{3}{7} + 4\\frac{1}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "10 - (2\\frac{3}{7} + 4\\frac{1}{5})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 4\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - 4\\frac{5}{10} + (-18)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{10 - (2\\frac{3}{7} + 4\\frac{1}{5})}{-10 - 4\\frac{5}{10} + (-18)}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.78, bodu=108, $$(\frac{6}{-10})^4 \cdot (-16 \cdot 16 - (-16))=\textcolor{white}{-31{,}104}$$return { ["body"] = 108, ["id"] = "6LvfTd_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.0624, ["reseni"] = { ["float"] = -31.104, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -3888, ["jmenovatel"] = 125 }, ["render"] = "\\frac{-19440}{625}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-31\\frac{13}{125}", ["tex_float"] = "-31{,}104", ["x"] = -31, ["y"] = 13, ["z"] = 125 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.78", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(\\frac{6}{-10})^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 \\cdot 16 - (-16)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-16 \\cdot 16 - (-16))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(\\frac{6}{-10})^4 \\cdot (-16 \\cdot 16 - (-16))", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.79, bodu=157, $$(2\frac{4}{12} - 17) \cdot 2\frac{1}{5} \cdot 4\frac{4}{9} \cdot 13=\textcolor{white}{-1864\frac{8}{27}}$$return { ["body"] = 157, ["id"] = "wlJ6Fo_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.39, ["reseni"] = { ["float"] = -1864.2962962963, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -50336, ["jmenovatel"] = 27 }, ["render"] = "\\frac{-50336}{27}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-1864\\frac{8}{27}", ["x"] = -1864, ["y"] = 8, ["z"] = 27 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.79", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "2\\frac{4}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{12} - 17", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{12} - 17)", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{1}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 40, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "4\\frac{4}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{4}{9} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "2\\frac{1}{5} \\cdot 4\\frac{4}{9} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "(2\\frac{4}{12} - 17) \\cdot 2\\frac{1}{5} \\cdot 4\\frac{4}{9} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.8, bodu=163, $$\frac{(-10 - (-11))^4}{(\frac{-17}{19})^2 \cdot (\frac{2\frac{4}{5}}{3})^2}=\textcolor{white}{1\frac{24581}{56644}}$$return { ["body"] = 163, ["id"] = "gqCvIq_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.4292, ["reseni"] = { ["float"] = 1.4339559353153, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 81225, ["jmenovatel"] = 56644 }, ["render"] = "\\frac{81225}{56644}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{24581}{56644}", ["x"] = 1, ["y"] = 24581, ["z"] = 56644 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.8", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-10 - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 4, ["render"] = "(-10 - (-11))^4", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-17}{19}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{-17}{19})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{4}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "3", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{4}{5}}{3}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(\\frac{2\\frac{4}{5}}{3})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "(\\frac{-17}{19})^2 \\cdot (\\frac{2\\frac{4}{5}}{3})^2", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{(-10 - (-11))^4}{(\\frac{-17}{19})^2 \\cdot (\\frac{2\\frac{4}{5}}{3})^2}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.81, bodu=160, $$\frac{11 \cdot 21}{1\frac{5}{9} - (4\frac{3}{7} + 1\frac{5}{7} - (-15))}=\textcolor{white}{-11\frac{979}{1234}}$$return { ["body"] = 160, ["id"] = "T2VLBC_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.41, ["reseni"] = { ["float"] = -11.793354943274, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14553, ["jmenovatel"] = 1234 }, ["render"] = "\\frac{14553}{-1234}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-11\\frac{979}{1234}", ["x"] = -11, ["y"] = 979, ["z"] = 1234 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.81", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "11 \\cdot 21", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 31, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{3}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} - (-15)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "4\\frac{3}{7} + 1\\frac{5}{7} - (-15)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(4\\frac{3}{7} + 1\\frac{5}{7} - (-15))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} - (4\\frac{3}{7} + 1\\frac{5}{7} - (-15))", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{11 \\cdot 21}{1\\frac{5}{9} - (4\\frac{3}{7} + 1\\frac{5}{7} - (-15))}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.82, bodu=112, $$(-7 - 6)^2 - ((15 + (-17) + (\frac{-12}{12})^3)^2 + 2\frac{3}{5})=\textcolor{white}{157{,}4}$$return { ["body"] = 112, ["id"] = "918N4K_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.0928, ["reseni"] = { ["float"] = 157.4, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 787, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "\\frac{787}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "157\\frac{2}{5}", ["tex_float"] = "157{,}4", ["x"] = 157, ["y"] = 2, ["z"] = 5 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.82", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 - 6", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-7 - 6)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-17", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 + (-17)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-12}{12}", ["typ"] = "lomeno" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(\\frac{-12}{12})^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "15 + (-17) + (\\frac{-12}{12})^3", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(15 + (-17) + (\\frac{-12}{12})^3)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(15 + (-17) + (\\frac{-12}{12})^3)^2 + 2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "((15 + (-17) + (\\frac{-12}{12})^3)^2 + 2\\frac{3}{5})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-7 - 6)^2 - ((15 + (-17) + (\\frac{-12}{12})^3)^2 + 2\\frac{3}{5})", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.83, bodu=104, $$\frac{\frac{\frac{11}{-10}}{\frac{17}{-21}}}{21 - 4\frac{4}{14}}=\textcolor{white}{\frac{539}{6630}}$$return { ["body"] = 104, ["id"] = "pvO6wu_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.03, ["reseni"] = { ["float"] = 0.081297134238311, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 539, ["jmenovatel"] = 6630 }, ["render"] = "\\frac{1617}{19890}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "\\frac{539}{6630}", ["y"] = 539, ["z"] = 6630 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.83", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{11}{-10}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{17}{-21}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{11}{-10}}{\\frac{17}{-21}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "21 - 4\\frac{4}{14}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{\\frac{11}{-10}}{\\frac{17}{-21}}}{21 - 4\\frac{4}{14}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.84, bodu=167, $$9 \cdot (2\frac{5}{7} + 4\frac{5}{12}) + (-6 \cdot (-9 - (-12))^3) - 2\frac{5}{12}=\textcolor{white}{-100\frac{5}{21}}$$return { ["body"] = 167, ["id"] = "lQgqeD_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.4512, ["reseni"] = { ["float"] = -100.2380952381, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -2105, ["jmenovatel"] = 21 }, ["render"] = "\\frac{-33680}{336}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-100\\frac{5}{21}", ["x"] = -100, ["y"] = 5, ["z"] = 21 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.84", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "2\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 53, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{5}{7} + 4\\frac{5}{12}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(2\\frac{5}{7} + 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "9 \\cdot (2\\frac{5}{7} + 4\\frac{5}{12})", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-9 - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(-9 - (-12))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "-6 \\cdot (-9 - (-12))^3", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "9 \\cdot (2\\frac{5}{7} + 4\\frac{5}{12}) + (-6 \\cdot (-9 - (-12))^3)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 29, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "9 \\cdot (2\\frac{5}{7} + 4\\frac{5}{12}) + (-6 \\cdot (-9 - (-12))^3) - 2\\frac{5}{12}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.85, bodu=135, $$\frac{3\frac{2}{8} \cdot 11}{8 \cdot -11 \cdot 2\frac{3}{4}}=\textcolor{white}{-\frac{13}{88}}$$return { ["body"] = 135, ["id"] = "jX04YN_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.25, ["reseni"] = { ["float"] = -0.14772727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 88 }, ["render"] = "\\frac{143}{-968}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{13}{88}", ["y"] = -13, ["z"] = 88 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.85", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "3\\frac{2}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{2}{8} \\cdot 11", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 4 }, ["render"] = "2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-11 \\cdot 2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "8 \\cdot -11 \\cdot 2\\frac{3}{4}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{3\\frac{2}{8} \\cdot 11}{8 \\cdot -11 \\cdot 2\\frac{3}{4}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.86, bodu=243, $$1\frac{4}{8} - 1\frac{2}{9} + 3\frac{1}{9} - (-12 - 12)^2 - 1\frac{5}{8} - 12=\textcolor{white}{-586\frac{17}{72}}$$return { ["body"] = 243, ["id"] = "dUW8A9_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.8908, ["reseni"] = { ["float"] = -586.23611111111, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -42209, ["jmenovatel"] = 72 }, ["render"] = "\\frac{-42209}{72}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-586\\frac{17}{72}", ["x"] = -586, ["y"] = 17, ["z"] = 72 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.86", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 28, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "3\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 12", ["typ"] = "minus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 - 12)^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} - (-12 - 12)^2", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 8 }, ["render"] = "1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{1}{9} - (-12 - 12)^2 - 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{9} + 3\\frac{1}{9} - (-12 - 12)^2 - 1\\frac{5}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{4}{8} - 1\\frac{2}{9} + 3\\frac{1}{9} - (-12 - 12)^2 - 1\\frac{5}{8} - 12", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.87, bodu=203, $$-12 - \frac{\frac{6}{1\frac{5}{12}}}{(-12 + 4\frac{4}{6})^2 + 23 - 1\frac{4}{10}}=\textcolor{white}{-12\frac{405}{7208}}$$return { ["body"] = 203, ["id"] = "BJmH7H_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.6672, ["reseni"] = { ["float"] = -12.056187569367, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -86901, ["jmenovatel"] = 7208 }, ["render"] = "\\frac{-86901}{7208}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-12\\frac{405}{7208}", ["x"] = -12, ["y"] = 405, ["z"] = 7208 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.87", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 12 }, ["render"] = "1\\frac{5}{12}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{1\\frac{5}{12}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 + 4\\frac{4}{6}", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 2, ["render"] = "(-12 + 4\\frac{4}{6})^2", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "23 - 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 + 4\\frac{4}{6})^2 + 23 - 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{6}{1\\frac{5}{12}}}{(-12 + 4\\frac{4}{6})^2 + 23 - 1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "-12 - \\frac{\\frac{6}{1\\frac{5}{12}}}{(-12 + 4\\frac{4}{6})^2 + 23 - 1\\frac{4}{10}}", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.88, bodu=172, $$\frac{15 - 3\frac{1}{6}}{\frac{1\frac{2}{9}}{4\frac{5}{13}} - (-18)} + (-15)=\textcolor{white}{-14\frac{6613}{18754}}$$return { ["body"] = 172, ["id"] = "T6nmKr_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.48, ["reseni"] = { ["float"] = -14.352618108137, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -269169, ["jmenovatel"] = 18754 }, ["render"] = "\\frac{-269169}{18754}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-14\\frac{6613}{18754}", ["x"] = -14, ["y"] = 6613, ["z"] = 18754 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.88", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 6 }, ["render"] = "3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "15 - 3\\frac{1}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 11, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 57, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "4\\frac{5}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{13}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{13}} - (-18)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{15 - 3\\frac{1}{6}}{\\frac{1\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{13}} - (-18)}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{15 - 3\\frac{1}{6}}{\\frac{1\\frac{2}{9}}{4\\frac{5}{13}} - (-18)} + (-15)", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.89, bodu=141, $$\frac{22}{1\frac{3}{6} \cdot 13} \cdot (\frac{9}{-16} - 3\frac{4}{11})=\textcolor{white}{-4\frac{67}{156}}$$return { ["body"] = 141, ["id"] = "TlBcix_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.29, ["reseni"] = { ["float"] = -4.4294871794872, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -691, ["jmenovatel"] = 156 }, ["render"] = "\\frac{-30404}{6864}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{67}{156}", ["x"] = -4, ["y"] = 67, ["z"] = 156 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.89", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "22", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{3}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{3}{6} \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "\\frac{22}{1\\frac{3}{6} \\cdot 13}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-16}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 37, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{9}{-16} - 3\\frac{4}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(\\frac{9}{-16} - 3\\frac{4}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{22}{1\\frac{3}{6} \\cdot 13} \\cdot (\\frac{9}{-16} - 3\\frac{4}{11})", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.9, bodu=113, $$-13 + (-21 \cdot 13 \cdot 4\frac{2}{7} \cdot -16 - 19)=\textcolor{white}{18688}$$return { ["body"] = 113, ["id"] = "oJJzNL_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.1, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 18688, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{18688}{1}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "18688", ["tex_float"] = "18688", ["x"] = 18688 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.9", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -21, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-21", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 13", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 13 \\cdot 4\\frac{2}{7}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 13 \\cdot 4\\frac{2}{7} \\cdot -16", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-21 \\cdot 13 \\cdot 4\\frac{2}{7} \\cdot -16 - 19", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "-13 + (-21 \\cdot 13 \\cdot 4\\frac{2}{7} \\cdot -16 - 19)", ["typ"] = "plus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.91, bodu=115, $$17 \cdot \frac{-14 \cdot 19}{\frac{6}{3\frac{5}{7}}}=\textcolor{white}{-2799\frac{1}{3}}$$return { ["body"] = 115, ["id"] = "Oivcfp_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.11, ["reseni"] = { ["float"] = -2799.3333333333, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8398, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "\\frac{-8398}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2799\\frac{1}{3}", ["x"] = -2799, ["y"] = 1, ["z"] = 3 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.91", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 17, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "17", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 19, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "19", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-14 \\cdot 19", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 26, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "3\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{6}{3\\frac{5}{7}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-14 \\cdot 19}{\\frac{6}{3\\frac{5}{7}}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "17 \\cdot \\frac{-14 \\cdot 19}{\\frac{6}{3\\frac{5}{7}}}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.92, bodu=147, $$\frac{(16 + (-14))^3}{2\frac{2}{4}} \cdot \frac{-12}{1\frac{2}{7} + 15}=\textcolor{white}{-2\frac{34}{95}}$$return { ["body"] = 147, ["id"] = "fvyVTZ_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.3236, ["reseni"] = { ["float"] = -2.3578947368421, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -224, ["jmenovatel"] = 95 }, ["render"] = "\\frac{-224}{95}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-2\\frac{34}{95}", ["x"] = -2, ["y"] = 34, ["z"] = 95 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.92", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "16 + (-14)", ["typ"] = "plus" }, ["mocnitel"] = 3, ["render"] = "(16 + (-14))^3", ["typ"] = "mocnina" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "2\\frac{2}{4}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{(16 + (-14))^3}{2\\frac{2}{4}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{2}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{2}{7} + 15", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{-12}{1\\frac{2}{7} + 15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{(16 + (-14))^3}{2\\frac{2}{4}} \\cdot \\frac{-12}{1\\frac{2}{7} + 15}", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.93, bodu=289, $$2\frac{4}{13} - (-11) - 1\frac{4}{10} - (3\frac{3}{10} - 4\frac{4}{10}) - (1\frac{5}{7} + 1\frac{3}{11})=\textcolor{white}{10\frac{207}{10010}}$$return { ["body"] = 289, ["id"] = "XEEYjA_1004_1559", ["obtiznost"] = 2.13, ["reseni"] = { ["float"] = 10.020679320679, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 100307, ["jmenovatel"] = 10010 }, ["render"] = "\\frac{100307}{10010}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "10\\frac{207}{10010}", ["x"] = 10, ["y"] = 207, ["z"] = 10010 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.93", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 30, ["jmenovatel"] = 13 }, ["render"] = "2\\frac{4}{13}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -11, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-11", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{13} - (-11)", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 7, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "2\\frac{4}{13} - (-11) - 1\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 33, ["jmenovatel"] = 10 }, ["render"] = "3\\frac{3}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 22, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "3\\frac{3}{10} - 4\\frac{4}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(3\\frac{3}{10} - 4\\frac{4}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{13} - (-11) - 1\\frac{4}{10} - (3\\frac{3}{10} - 4\\frac{4}{10})", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{5}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "1\\frac{5}{7} + 1\\frac{3}{11}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(1\\frac{5}{7} + 1\\frac{3}{11})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "2\\frac{4}{13} - (-11) - 1\\frac{4}{10} - (3\\frac{3}{10} - 4\\frac{4}{10}) - (1\\frac{5}{7} + 1\\frac{3}{11})", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.94, bodu=181, $$\frac{-6 + 2\frac{3}{5} \cdot \frac{2\frac{5}{9}}{-20}}{13 - 1\frac{4}{6}}=\textcolor{white}{-\frac{5699}{10200}}$$return { ["body"] = 181, ["id"] = "82M3JO_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.54, ["reseni"] = { ["float"] = -0.55872549019608, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -5699, ["jmenovatel"] = 10200 }, ["render"] = "\\frac{-17097}{30600}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-\\frac{5699}{10200}", ["y"] = -5699, ["z"] = 10200 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.94", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "2\\frac{3}{5}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 23, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{2\\frac{5}{9}}{-20}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "2\\frac{3}{5} \\cdot \\frac{2\\frac{5}{9}}{-20}", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "-6 + 2\\frac{3}{5} \\cdot \\frac{2\\frac{5}{9}}{-20}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 5, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "13 - 1\\frac{4}{6}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "\\frac{-6 + 2\\frac{3}{5} \\cdot \\frac{2\\frac{5}{9}}{-20}}{13 - 1\\frac{4}{6}}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.95, bodu=151, $$16 + 1\frac{5}{9} + (-18 - 13) - (-20 - 1\frac{4}{11} - (-12))=\textcolor{white}{-4\frac{8}{99}}$$return { ["body"] = 151, ["id"] = "H6zRsq_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.35, ["reseni"] = { ["float"] = -4.0808080808081, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -404, ["jmenovatel"] = 99 }, ["render"] = "\\frac{-404}{99}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-4\\frac{8}{99}", ["x"] = -4, ["y"] = 8, ["z"] = 99 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.95", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{5}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -18, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-18", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "13", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-18 - 13", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "1\\frac{5}{9} + (-18 - 13)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "16 + 1\\frac{5}{9} + (-18 - 13)", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -20, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-20", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 11 }, ["render"] = "1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-20 - 1\\frac{4}{11}", ["typ"] = "minus" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-20 - 1\\frac{4}{11} - (-12)", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-20 - 1\\frac{4}{11} - (-12))", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "16 + 1\\frac{5}{9} + (-18 - 13) - (-20 - 1\\frac{4}{11} - (-12))", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.96, bodu=122, $$4\frac{3}{9} \cdot 14 \cdot -7 \cdot -10 \cdot -15=\textcolor{white}{-63700}$$return { ["body"] = 122, ["id"] = "xuRhB3_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.16, ["reseni"] = { ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -63700, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "\\frac{-191100}{3}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-63700", ["x"] = -63700 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.96", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 13, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "4\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 14, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "14", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} \\cdot 14", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -7, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-7", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -10, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-10", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -10", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-7 \\cdot -10 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "4\\frac{3}{9} \\cdot 14 \\cdot -7 \\cdot -10 \\cdot -15", ["typ"] = "krat" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.97, bodu=123, $$\frac{\frac{-6}{\frac{-8}{15}}}{\frac{1\frac{3}{9}}{8} + 9}=\textcolor{white}{1\frac{5}{22}}$$return { ["body"] = 123, ["id"] = "Sl0Dfq_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.17, ["reseni"] = { ["float"] = 1.2272727272727, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 27, ["jmenovatel"] = 22 }, ["render"] = "\\frac{270}{220}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "1\\frac{5}{22}", ["x"] = 1, ["y"] = 5, ["z"] = 22 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.97", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-8", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 15, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "15", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{-8}{15}", ["typ"] = "lomeno" }, ["render"] = "\\frac{-6}{\\frac{-8}{15}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 4, ["jmenovatel"] = 3 }, ["render"] = "1\\frac{3}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "8", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{9}}{8}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 9, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "9", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "\\frac{1\\frac{3}{9}}{8} + 9", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{\\frac{-6}{\\frac{-8}{15}}}{\\frac{1\\frac{3}{9}}{8} + 9}", ["typ"] = "lomeno" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.98, bodu=188, $$6 - \frac{4\frac{2}{10}}{-23 + 1\frac{4}{8}} \cdot (-12 - 1\frac{5}{10})=\textcolor{white}{3\frac{78}{215}}$$return { ["body"] = 188, ["id"] = "GdwYZZ_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.58, ["reseni"] = { ["float"] = 3.3627906976744, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 723, ["jmenovatel"] = 215 }, ["render"] = "\\frac{723}{215}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "3\\frac{78}{215}", ["x"] = 3, ["y"] = 78, ["z"] = 215 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.98", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 6, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "6", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 21, ["jmenovatel"] = 5 }, ["render"] = "4\\frac{2}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -23, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-23", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-23 + 1\\frac{4}{8}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{10}}{-23 + 1\\frac{4}{8}}", ["typ"] = "lomeno" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 3, ["jmenovatel"] = 2 }, ["render"] = "1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-12 - 1\\frac{5}{10}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-12 - 1\\frac{5}{10})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "\\frac{4\\frac{2}{10}}{-23 + 1\\frac{4}{8}} \\cdot (-12 - 1\\frac{5}{10})", ["typ"] = "krat" }, ["render"] = "6 - \\frac{4\\frac{2}{10}}{-23 + 1\\frac{4}{8}} \\cdot (-12 - 1\\frac{5}{10})", ["typ"] = "minus" } }

seed: ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.99, bodu=190, $$(-16 + (-4)) \cdot 2\frac{2}{9} + 12 - 1\frac{1}{9} - (-4 + 1\frac{1}{7})=\textcolor{white}{-30\frac{44}{63}}$$return { ["body"] = 190, ["id"] = "sx138T_1004_1559", ["obtiznost"] = 1.59, ["reseni"] = { ["float"] = -30.698412698413, ["objekt"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -1934, ["jmenovatel"] = 63 }, ["render"] = "\\frac{-1934}{63}", ["typ"] = "cislo" }, ["tex"] = "-30\\frac{44}{63}", ["x"] = -30, ["y"] = 44, ["z"] = 63 }, ["seed"] = "ZupKp2vwEjReDoXkZEDE_0.99", ["zadani"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["c1"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -16, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-16", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-16 + (-4)", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-16 + (-4))", ["typ"] = "zavorka" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 20, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "(-16 + (-4)) \\cdot 2\\frac{2}{9}", ["typ"] = "krat" }, ["c2"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 12, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "12", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 10, ["jmenovatel"] = 9 }, ["render"] = "1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "12 - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "minus" }, ["render"] = "(-16 + (-4)) \\cdot 2\\frac{2}{9} + 12 - 1\\frac{1}{9}", ["typ"] = "plus" }, ["c2"] = { ["obsah"] = { ["c1"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = -4, ["jmenovatel"] = 1 }, ["render"] = "-4", ["typ"] = "cislo" }, ["c2"] = { ["hodnota"] = { ["citatel"] = 8, ["jmenovatel"] = 7 }, ["render"] = "1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "cislo" }, ["render"] = "-4 + 1\\frac{1}{7}", ["typ"] = "plus" }, ["render"] = "(-4 + 1\\frac{1}{7})", ["typ"] = "zavorka" }, ["render"] = "(-16 + (-4)) \\cdot 2\\frac{2}{9} + 12 - 1\\frac{1}{9} - (-4 + 1\\frac{1}{7})", ["typ"] = "minus" } }

13-ecstatic-dog-gifs_a-cupcake.webp:

1YQJ.gif:

1aj.gif:

200w.gif:

2l8dhkg.gif:

5ba.gif:

AS001921_15.gif:

Anime-dancegfhjd_o_826631.gif:

EmbarrassedCoolCanvasback-size_restricted.gif:

GIF-Dancing-celebrate-celebration-dance-Ecstatic-happy-happy-dance-joy-success-woo-hoo-GIF.gif:

Lucky-star-good-job-o.gif:

SpanishForcefulfsdgIcelandicsheepdog-max-1mb.gif:

Toothless_ecstatic_claps.gif:

UJrA.gif:

VEKsdfggfd0.gif:

anime-cegfdhhhlebration-gif-9.gif:

anime-celefdghdfgfbration-gif-13.gif:

aph1.gif:

apollon_by_kokorokeke-dbykcqz.gif:

asduaiod.gif:

asfdouip.gif:

b8bf8658dd216b2ec14a1b9a27123f20.gif:

boosdfgsmlebron.gif:

bounce1.gif:

celebrattrertyte.gif:

crazy-celebrdfgation.gif:

db2e5c45e2cabf7a2540bd6257889599.gif:

dddaftenor.gif:

dribble_good_arabic.gif:

ecstatic-gif-4.gif:

ecstatic-gif-8.gif:

ecstatic.gif:

eid-celebrationfdgh-around-the-world-photos.gif:

f8f99505ebbf8c2de07aee9405607e92.gif:

fa8e0dcaa2cac4d78bf0062922ec75d2c8c69893_hq.gif:

ghjwryxbnvcfgetiphy.gif:

gigdsfddsphy.gif:

gigdsfghwephy.gif:

giphdfghdhay.gif:

giphfsdafsy.gif:

giphwetwereuy.gif:

giphyasdfafsd-325.gif:

gsfdgiphy.gif:

gsgsdghfgsdfhkiphy.gif:

happy_animation_by_strawberrycrescent-d9qi27u.gif:

happy_bearded_mustached_jack_running_and_jumping_game_character.gif:

harrypotter-snape-clapping.gif:

hsk.gif:

idafstyiuyosdf.gif:

imageproxy.gif.5b7d7be152c7d2ff29acdc13dabb2ebd.gif:

jocelyn_ecstatic__animated__by_tsnow-d7kwtd6.gif:

joyyy.gif:

nahodny_obrazek1.gif:

nahodny_obrazek2.gif:

poehler.gif:

popas.gif:

source.gif:

tedfghdfghnor.gif:

tefwretjhwnor.gif:

tenfgfgdor.gif:

tenfghfghdhor.gif:

tenodfghdfghhhr.gif:

tenohhsfffr.gif:

tettt.gif:

thumbs-up-matt-leblanc.gif:

tumblr_m2p6z8jG7z1qfmf4ko1_400.gif:

tumblr_m5464bwVFv1qihztbo1_400.gif:

tumblr_o9lpv7EqCG1udh5n8o1_500.gif:

tumblr_okscz3AtvD1vmh648o1_400.gif:

untitled-1.gif:

vUn8eIh.gif:

well-done-jennifer-anniston-clap-applause-2.gif: