39E1FB203C1D4E43280F0DB2D639BC1A63E91BFA24E4C28711D2FFC632CC9BAE

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

7A94CB8AAA06C1C07C0BA7361FC1C6CD0A55C8F81B06B42C46D92824E465701D

Určitě teď neukazujete svým prstem na číslo 4, takže ho přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.