B70486AC540FD558986B4A08AE9E421B968EBB3FA5C1D333F2A5E854071E7E2D

- - - MagiClock: Mentalismus ve 32 bitech! - - -

E27C899C09BD104FD33DBFD60EC05CF732CC439222082654445D59F5407ABD0B

Určitě v tuto chvíli neukazujete prstem na číslo 12, takže ho přeškrtnu.

Pokračujte v posunování prstu tak, jako dřív - o tolik míst ciferníku, kolik písmen má v českém jazyce číslo, na které právě ukazujete. Všechna přeškrtnutá čísla přeskakujte (nepočítejte je). Až se posunete, znovu klikněte na ciferník.