- - - Účinkující: Kněz - - -

Má rád Boha a chtěl by, aby ho měli rádi i všichni ostatní, ať chtějí nebo ne (a ať se to líbí Bohu nebo ne).

Objevuje se v 18 stripech:

17. 8. 2008 - Tajemství vánoc (Kněz)
23. 7. 2007 - Kdo za to může? (Kněz)
24. 5. 2007 - Existuje peklo? (Kněz)
31. 12. 2006 - Stvoření světa (Kněz)
- Mlékařovo turbo (Kněz, Mlékař Dan)
- Škola základ života (Kněz)
- Loutky v rukou Božích (Kněz)
- Mlékař hříšníkem (Kněz, Mlékař Dan)
- Boží hněv (Kněz)
- Prst Boží (Kněz)
- Pohled shůry (Kněz)
- Metoda k nalezení pravé cesty (Kněz)
- Pro lepší svět (Kněz)
- Mlékařův hřích (Kněz, Mlékař Dan)
- Boží milosrdenství (Svatý otec, Kněz)
- Je Bůh vševědoucí? (Kněz)
- S Bohem prvního dubna (Kněz)
- Démon alkoholu (Kněz, Mlékař Dan)