TUŠENÍ NÁVRATU - PREMONITIONS OF THE RETURN (Olej na plátně - Oil on canvas, 80 x 80 cm) 1997