- - - KINOLOGIE - - -

Vzpomeň si na film, pro který platí obě následující kritéria:
Místo děje: Sladkovodní rybník / jezero
Významná rekvizita: Kašna, fontána nebo vodopád

Další zadání